Share Button

Pracownicy, od dwóch lat będący w sporze zbiorowym z dyrekcją, postanowili znów rozpocząć akcję strajkową. Odwołano sobotni spektakl “Traviata”. Po listopadowej kontroli PIP niewiele się zmieniło.

Budynek Opery Bałtyckiej w Gdańsku, fot. facebook.com/ Opera Bałtycka

Państwowa Inspekcja Pracy wytknęła dyrektorowi Warcisławowi Kuncowi 18 nieprawidłowości – m.in “konieczność przekształcenia części umów o dzieło w umowy o pracę, dostosowanie w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi postanowień regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu wynagradzania do faktycznie występujących w zakładzie stanowisk pracy czy udzielanie urlopów pracowniczych, w szczególności urlopu bezpłatnego”. Dyrektor nie zgadza się z wytycznymi PIP. Podkreśla, że pracował nad porozumieniem, które satysfakcjonowałoby obie strony. Jednak negocjacje zakończyły się fiaskiem. Zespół nie wierzy Kuncowi, uważa, że nie raz mijał się z prawdą i składał obietnice bez pokrycia.

Osią sporu było wynagrodzenie pracowników – nowy dyrektor miał je w znacznym stopniu obciąć, zmieniając zasady przyznawania tzw. nadgrań – dodatkowo płatnych do podstawy wynagrodzenia, która wynosiła 2 tys. Nie udało się osiągnąć porozumienia.

– Ostatnie lata były dla nas niezwykle trudne pod względem finansowym, od 2014 roku NSZZ „Solidarność” prowadziła z dyrekcją Opery Bałtyckiej spór zbiorowy o podwyżki rażąco niskich płac w porównaniu z innymi grupami zawodowymi pracowników, którzy nie muszą jak my ukończyć siedemnastoletniego specjalistycznego cyklu kształcenia – powiedziała na konferencji prasowej 4 lutego przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Operze Bałtyckiej Anna Sawicka. – Mimo wielomiesięcznych rozmów, negocjacji i niejednokrotnego wyciągania ręki w stronę dyrekcji nasze wnioski nie zostały spełnione w najmniejszym stopniu. W Operze Bałtyckiej w dalszym ciągu nie respektuje się obowiązujących regulaminów oraz łamane są prawa pracowników.

Pracownicy podkreślają, że dyrektor zawiadomienie o akcji strajkowej otrzymał 27 stycznia, natomiast spektakl odwołał dopiero w przeddzień, 3 lutego.

Urząd Marszałkowski wziął na siebie rolę mediatora. Pracuje nad kolejnym porozumieniem.

Share Button

Na podobny temat

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*