Co najmniej o 55 proc. w stosunku do poziomu z roku 1990 ma się zmniejszyć emisja gazów cieplarnianych w krajach UE w ciągu najbliższych trzydziestu lat. To efekt ustaleń negocjatorów państw UE. Porozumienie ma charakter wstępny, aby weszło w życie konieczna jest zgoda rządów krajów członkowskich oraz Parlamentu Europejskiej.

Podpisane dziś porozumienie to sukces sprawującej prezydencje Portugalii, ale też wspólne osiągnięcie państw UE, którym udało się wypracować wspólny plan działania w ramach ratowania świata przed globalnym ociepleniem.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tymczasowego porozumienia osiągniętego dzisiaj. Europejskie prawo klimatyczne to „prawo prawa”, które wyznacza ramy dla prawodawstwa UE dotyczącego klimatu na nadchodzące 30 lat. UE jest mocno zaangażowana w osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a dziś możemy być dumni z tego, że wyznaczyliśmy ambitny cel klimatyczny, który może uzyskać poparcie wszystkich – powiedział Joao Pedro Matos Fernandes, minister środowiska i działań klimatycznych Portugali.

Unia Europejska skupi się na redukowaniu emisji, a nie na pochłanianiu, co proponował jeszcze niedawno polski rząd, który ze zmianami klimatycznymi chciał walczyć zwiększaniem obszaru lasów.

Inne elementy tymczasowego porozumienia obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów naukowych różnych narodowości, przy czym nie więcej niż 2 posiadających obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego na okres czterech lat. Ta niezależna rada ma między innymi zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego.

Negocjatorzy uzgodnili, że Komisja zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 r. Jednocześnie opublikuje przewidywany orientacyjny budżet Unii w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030–2050 wraz z podstawową metodologią. Za pojęciem budżetu kryje się orientacyjna całkowita wielkość emisji netto gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2 i zawierający oddzielne informacje na temat emisji i pochłaniania), które mają zostać wyemitowane w tym okresie bez narażania zobowiązań Unii na mocy porozumienia paryskiego.

Ponadto, Komisja zapewniła o wsparciu tych sektorów gospodarki, które podejmą inicjatywę redukowania emisji.  KE będzie monitorować opracowywanie takich planów i ułatwiać dialog na szczeblu UE.

patronite

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
  1. W tej chwili kraje UE emitują ok 15% całej ilości gazów cieplarnianych. Zmniejszenie tego o połowę – zapewne wstrząśnie w posadach efektem cieplarnianym. A moim zdaniem jedynie zamuruje kraje Europy-B na pozycjach pariasów – już na zawsze.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Warszawska dzielnica obojętna wobec udręki lokatorów

10 stopni w mieszkaniu – ile można wytrzymać w takiej temperaturze bez utraty zdrowia? Lud…