Logo ze strony instytucji.

Podstawowe prawa człowieka są w Polsce nadal zagrożone. Rzecznik Praw Obywatelskich na wczorajszej konferencji prasowej przedstawił „Ranking Problemów RPO 2015”. To lista kwestii wymagających natychmiastowego uregulowania.

[blocktext align=”left”]Warto zaapelować do Komitetu Obrony Demokracji by nagłośnił przynajmniej niektóre z wymienionych przez Rzecznika problemów, tym samym najlepiej przysłuży się ochronie demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej; póki co urządza wyłącznie hecę.[/blocktext]Wśród priorytetów Rzecznik wymienia konieczność skoordynowania działań administracji i służb publicznych na rzecz przeciwdziałania bezdomności oraz wspomagania osób znajdujących się w skrajnej biedzie. Zdaniem RPO, państwo powinno podjąć działania ochronne wobec osób pracujących na postawie umów cywilnoprawnych oraz w ramach samozatrudnienia, w tym przyznać zatrudnionym w ten sposób osobom niektóre uprawnienia pracownicze.

Nadal brak jest w Polsce efektywnych mechanizmów ścigania sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią w tym agresji na tle rasistowskim. Wzrasta skala mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, w tym w internecie, oraz brak jest skutecznych środków wykrywania sprawców tego rodzaju przestępstw.

Wymiar sprawiedliwości działa przewlekle, bezzasadnie umarzane są postępowania przygotowawcze np. w sprawach dotyczących pobicia, a także niewłaściwie stosowane są środki przymusu bezpośredniego. Służby wymiaru sprawiedliwości nadużywają przepisów pozwalających na umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym.

Ochrona przed dyskryminacją i przemocą w rodzinie jest nieefektywna, a polityka państwa w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność niespójna.

Dostęp do świadczeń publicznej służby zdrowia jest nadal utrudniony, zwłaszcza do lekarzy specjalistów. Brak jest mechanizmu zagwarantowania dostępu do niektórych świadczeń medycznych w przypadku powoływania się przez lekarza na tzw. „klauzulę sumienia”.Państwo nie chroni też osób starszych i nieporadnych przed nieuczciwymi handlowcami, praktykami marketingowymi banków i parabanków. Mimo wzrastającej liczby takich przypadków, brak jest łatwo dostępnych list ostrzeżeń publicznych przed takimi działaniami.

Jak widać w 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich będzie miał pełne ręce roboty. Warto zaapelować do Komitetu Obrony Demokracji by nagłośnił przynajmniej niektóre z wymienionych przez Rzecznika problemów, tym samym najlepiej przysłuży się ochronie demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej; póki co urządza wyłącznie hecę.

[crp]

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
  1. Ale jaja, ale jaja – że zacytuję Elżbietę Bieńkowską! Chcecie zaapelować do KOD o „nagłośnienie” problemów zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich! A przecież KOD doskonale zna te problemy – bo przecież to ludzie, którzy stworzyli KOD są winni powstania tychże problemów…

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz także

Włochy: sojusznik Kaczyńskiego i Orbana stanie przed sądem za uwięzienie migrantów na statku

„Broniłem ojczyzny” – takimi słowami lider skrajnie prawicowej Ligi wyja…