Amazon Fulfillment Poland Sp. z.o.o zawiesił na okres czterech miesięcy system oceniania pracowników, który był konsekwentnie poddawany krytyce przez związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza. Jest to efekt negocjacji, które miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca.

Jako „przełomowe w walce o poprawę warunków pracy w magazynach Amazon” uważają związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej zawieszenie upokarzających i wykańczających pracowników systemów ocen norm i jakości. Na podstawie tych kryterów amerykański potentat miał prawo zwalniać pracowników, którzy nie wykonywali obowiązków w szaleńczym tempie. „Od pracownika magazynowego oczekiwano 100 proc. wydajności, a w razie otrzymania łącznie 6 ocen z uwagi o konieczności uwagi w ciągu 12 miesięcy, lub 4 takich ocen pod rząd (ocena dotyczyła 1 tygodnia pracy), pracownik otrzymywał rekomendację do zwolnienia, nawet gdy wyrabiał 99 proc. normy” – czytamy na stronie Inicjatywy Pracowniczej.
Pracownicy Amazona zrzeszeni w „Inicjatywie Pracowniczej” nie zamierzają odpuszczać / facebook.com/InicjatywaPracownicza

Dzięki nieugiętej postawie związkowców, pracownicy Amazona mogą teraz odetchnąć z ulgą na co najmniej cztery miesiące. Temat norm ten został bowiem postawiony na stole negocjacyjnym przy okazji pertraktacji na temat bonusów świątecznych. Związek zgodził się na premie w wysokości 1200 zł i 900 zł dla pracowników stałych i agencyjnych. Inicjatywa Pracownicza zaznaczyła, że ostateczna kwota nie jest do końca satysfakcjonująca, jednak najważniejszą informacją jest wygaszenie systemu ocen.

Inicjatywa Pracownicza

Związkowcy podkreślają, że warunkiem sukcesu była wielomiesięczna praca agitacyjna, jak również nacisk wywierany na kapitalistę. :”Nasz związek podczas akcji ulotkowych, protestów, a także toczących się rozpraw sądowych wielokrotnie uzasadniał, dlaczego obowiązujący dotychczas system oceny był nieobiektywny, nie wliczał niezawinionych przez pracownika przestojów i prowadził do wywierania presji psychicznej na pracowników” – czytamy w komunikacie OZZ IP.
Warunki pracy w Amazonie są poddawane krytyce organizacji zajmujących się kontrolą standardów na tym polu, jak również przez niezależnych ekspertów. Na początku 2018 roku opublikowana została opinia biegłego sądowego, który stwierdził, że „praca w Amazonie nie jest dostosowana do możliwości fizycznych i psychicznych człowieka i pracownika”. Związkowcy zauważają również, że śrubowanie norm i podnoszenie oczekiwań bez konsultacji z reprezentantami pracowników prowadzi do „wyczerpania i wiecznej pogoni za normą”, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia zatrudnionych.
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Niewygodny przeciwnik Kaczyńskiego – Marian Banaś odkrywa karty

Zdania z ust Mariana Banasia, szefa NIK, jakie padły podczas rozmowy w programie radiowym,…