Boliwijskie władze ogłosiły, iż zamierzają podjąć szereg inicjatyw mających na celu wyeliminowanie problemu przemocy wobec kobiet. W działaniach tych nacisk ma zostać położony przede wszystkim na edukację i poprawę sytuacji ekonomicznej Boliwijek.

Rząd Boliwii ustanowił rok 2022 „Rokiem Rewolucji Kulturalnej na rzecz Depatriarchalizacji” i zapowiedział zainicjowanie programów mających na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Ogłaszając tę decyzję, minister Maria Nela Prada zwróciła uwagę na fakt, iż „w 2021 r. dziewięć na dziesięć ofiar przemocy domowej lub w rodzinie stanowiły kobiety (…). Dane te powinny skłonić nas nie tylko do refleksji, ale również do nieustannej mobilizacji i przystąpienia do działania”. Minister Prada ogłosiła, że wiele instytucji zostanie zaangażowanych w akcje edukacyjne na temat praw kobiet, zorientowane na zmianę społeczną i eliminację przyzwolenia na przemoc domową – dziedzictwa patriarchatu i kolonializmu. Planowane są również działania mające pomóc kobietom w uzyskaniu samodzielności finansowej i wejściu na rynek pracy.

Boliwijskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że ok. 50 proc. zawiadomień o przestępstwach zgłoszonych  w 2021 r. dotyczyło przestępstw związanych z przemocą domową wobec kobiet.

Nidya Pesantez, szefowa biura ONZ Kobiety w tym kraju, podkreśliła, że w Boliwii wskaźnik zabójstw kobiet jest największy na kontynencie. Bowiem mimo istnienia odpowiednich przepisów, „nie udaje nam się zapewnić pełnego egzekwowania prawa” – powiedziała Pesantez.

Według danych Specjalnej Prokuratury ds. przestępstw przeciwko życiu i integralności osobistej, między 1 stycznia a 21 grudnia ubiegłego roku w Boliwii zarejestrowanych zostało co najmniej 107 zabójstw kobiet.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Izrael kazał ewakuować drugie co do wielkości miasto Strefy Gazy

Do Chan Junus (ang. Khan Younis) drugiego co do wielkości miasta w Strefie Gazy, uchodźcy …