Decyzja Zarządu Międzynarodowego Funduszu Walutowego włączająca juana do koszyka walut wchodzących w skład SDR, potwierdza, że jest on obecnie jedną z pięciu najważniejszych walut świat.

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego zaakceptował włączenie chińskiego juana do koszyka walut wchodzących w skład SDR (Specjalnych Praw Ciągnienia ang. Special Drawing Wrights).

SDR to pieniądz rozrachunkowy utworzony przez MFW celem stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego. Jednostki SDR służą głównie do regulowania zobowiązań poszczególnych krajów z tytułu bieżących obrotów bilansu płatniczego, są też wykorzystywane przy porównywaniu kursów walut w rozliczeniach międzynarodowych.

Obecnie w skład koszyka SDR wchodzą: dolar amerykański (41,9%), euro (37,4%), jen (9,4%) i funt brytyjski (11,3%). Waluty te mają przeważający udział wśród walut rezerw zagranicznych (około 93% światowych rezerw walutowych), mają też największy udział w światowych transakcjach finansowych.

Warunkiem włączenia waluty do koszyka SDR jest aby miała ona duży udział w światowej wymianie handlowej oraz była ona „swobodnie używana” i „powszechnie wymieniana”. Warunki te spełnia już chińska waluta. Pamiętać należy, że Chiny są drugą co do wielkości gospodarką na świecie, największym eksporterem i ogromnym wierzycielem netto dla innych krajów (tylko Japonia ma więcej roszczeń wobec innych państw).

Włączenie juana nastąpi 16 października 2016 r. i tym samym dołączy on do najważniejszych walut świata. Po raz pierwszy w historii MFW – pomijając zastąpienie marki niemieckiej i franka francuskiego przez euro w 2001 r.- do koszyka SDR została dodana dodatkowa waluta. Udział jena w koszyku SDR wyniesie 10,9%, co oznacza głównie znaczący spadek udziału euro z 37,4% do 30,9%, jena do 8,3%, funta do 8,1% oraz nieznaczny spadek udziału dolara do 41,7%.

Ocenia się, że w najbliższej przyszłości może nastąpić wzrost popytu na chińską walutę i aktywa denominowane w juanach, wyniku dostosowywania portfeli inwestycyjnych przez banki centralne i fundusze inwestycyjne zgodnie z nowym statusem juana.

[crp]
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Europejski Trybunał Praw Człowieka ponownie wydał wyrok w sprawie migrantów. Rząd zignorował orzeczenie

Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce dopuścić prawników do osób koczujących n…