Nikozja, strefa niczyja pomiędzy turecką a grecką częścią wyspy/ fot. Piotr Nowak

W Genewie spotkali się przedstawiciele konfliktowanych stron oraz ich protektorzy.  Greckojęzyczną część wyspy reprezentował prezydent Nikos Anastasiades,  a Turecką Republikę Cypru Północnego – głowa tego państwa – Mustafa Akinci. Obecni byli również: szef greckiej dyplomacji Nikos Kodzias, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oraz minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Ten ostatni reprezentował byłe imperium kolonialne, które sprawowało nad wyspę kuratelę do 1960 roku i do teraz posiada na niej eksterytorialną bazę wojskową.