Marks

Blisko jedna trzecia młodych Francuzów uważa, że „komunizm jest ideą przyszłości”. Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez ośrodek Ifop w związku z obchodzonym właśnie jubileuszem stulecia Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF).

Pogląd taki podziela 28 proc. Francuzów w wieku 18-30 lat, natomiast słowo „komunizm” budzi pozytywne reakcje u 35 proc. spośród nich. Na kandydatów komunistycznych gotowych jest głosować w wyborach 28 proc. młodych wyborców. Co ważne, entuzjazm wobec idei komunizmu jest tym większy im młodsza grupa wiekowa. Wśród osób w wieku 18-20 lat odsetek pozytywnie oceniających komunizm wynosi 42 proc., a wśród uczniów szkół średnich aż 50 proc. Ta ostatnia grupa respondentów to również absolutni rekordziści w kwestii oceny perspektyw komunizmu – aż 64 proc. spośród nich ocenia, że jest on ideą przyszłości.

Bardzo wyraźny jest podział klasowy w ocenie komunizmu. Pozytywnie do terminu „komunizm” odnosi się 43 proc. robotników i 53 proc. osób bez wyższego wykształcenia. W przyszłość komunizmu wierzy 37 proc. robotników, ale tylko 14 proc. pracowników administracyjnych i umysłowych.

Zaskakujące, że w wiarę w przyszłość komunizmu deklaruje zaledwie 45 proc. zbiorczo ujętych zwolenników dwóch partii radykalnej lewicy – PCF i Nieuległej Francji (FI). Jeszcze bardziej zaskakuje, że wierzy w to więcej wyborców skrajnie prawicowego Zgromadzenia Narodowego (32 proc.) niż Partii Socjalistycznej (29 proc.). Przy czym aż 27 proc. nacjonalistów pozytywnie reaguje na słowo „komunizm” (w przypadku PCF-FI jest to 51 proc., wśród socjalistów 49 proc., wśród zwolenników ekologicznej partii EELV 40 proc.). Najmniej podzielających ten entuzjazm znajdziemy wśród elektoratów partii centroprawicowych.

Głębsza analiza badania przeprowadzonego przez ośrodek Ifop wskazuje, że francuski ruch komunistyczny posiada znacznie większy potencjał rozwoju niż wskazywałyby powyższe dane. Młodzi Francuzi podzielają bowiem poglądy komunistów na większość zagadnień życia społecznego. Ranking wartości wyznawanych przez młodzież we Francji otwierają idee dzielenia się (83 proc.), równości (83 proc.) i postępu społecznego (78 proc). 83 proc. uważa, że „walka klas wciąż jest rzeczywistością”, 78 proc., że „sektory takie jak ochrona zdrowia, edukacja czy mieszkalnictwo nie powinny podlegać zasadom komercji i konkurencji ekonomicznej”, a 75 proc., że „pracownicy powinni mieć możliwość decydowania w sprawach zarządzania przedsiębiorstwem”. Wysoko ceniona jest także idea internacjonalizmu (62 proc.) oraz feminizm (71 proc.) i hasło nacjonalizacji (57 proc). Równocześnie młodzi Francuzi odrzucają kapitalizm (60 proc. przeciwników) i prywatyzację (61 proc. przeciwników).

Stosunkowo niskie w tym kontekście poparcie dla idei komunizmu wicedyrektor generalny ośrodka Ifop Frédéric Dabi tłumaczy niechęcią większości młodych ludzi do ujęć ideologicznych. Ponadto swoją rolę odegrała w tym przypadku zapewne propaganda antykomunistyczna, ponieważ aż 69 proc. respondentów uważa, że „idee komunistyczne zostały wypaczone przez zbrodnie popełnione w ubiegłym wieku w ZSRR”. Dla 24 proc. młodych Francuzów pierwsze skojarzenie z słowem „komunizm” to „klęską ideologii w ZSRR i na Wschodzie Europy”, tyle samo kojarzy ten termin głównie z dyktaturą. Z drugiej strony u większości z nich komunizm budzi w pierwszym odruchu zdecydowanie pozytywne skojarzenia. Dla 17 proc. respondentów komunizm to przede wszystkim „dzielenie się bogactwem”, dla 15 proc. „wspólnota dóbr publicznych”, dla 13 proc. „równość” i dla 7 proc. „społeczeństwo, w którym człowiek nie jest już eksploatowany”.

Badanie „Spojrzenie młodych ludzi w wieku 18-30 lat na komunizm” zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. na zlecenie dziennika „l’Humanité”. Zrealizowano je na próbie 1006 osób, reprezentatywnych dla francuskiej populacji w wieku od 18 do 30 lat. Reprezentatywność próby została zapewniona metodą kwotową (wiek, zawód respondenta, region zamieszkania).

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Rząd Mateusza Morawieckiego – gra w politykę

Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak rozumie i jak potrafi wykorzystywać reguły gry polity…