Związek Zawodowy Lekarzy nie pozostawia złudzeń administracjom szpitali próbujących walczyć nieuczciwymi środkami z lekarzami wypowiadającymi klauzulę opt-out: będzie się bronić.

fot. strajk.eu

Klauzula ta umożliwia drastycznie zwiększenie godzin zatrudnionych lekarzy rezydentów, często ponad ludzką wytrzymałość. Efektem są kardynalne błędy, popełniane przez przemęczonych lekarzy i obniżenie jakości pomocy udzielnej pacjentom. Jedną z form protestu lekarzy rezydentów stało się wypowiadanie umów op-out. Skutkuje to brakami w obsadzie lekarskich dyżurów w szpitalach i niemal paraliżem działalności placówek medycznych. Dyrekcje szpitali próbują zatem wywierać naciski na młodych lekarzy, by nie wypowiadali wspomnianych umów. Posuwają się nawet do zastraszania.

Zareagował Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL). Wysłał list do administracji szpitali, w którym czytamy: „Zarząd Krajowy OZZL informuje, że otrzymuje od lekarzy zgłoszenia konkretnych szpitali, w których lekarze, zwłaszcza lekarze rezydenci, poddawani są nieformalnym naciskom aby nie korzystali z przysługującego im prawa do pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o czasie pracy. (…) Apelujemy do dyrektorów szpitali, aby – zamiast bezprawnych nacisków na lekarzy, którzy wypowiadają klauzulę opt-out – zastosowali legalne naciski na Rząd RP, by podjął  odpowiednie działania na rzecz naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce.”

Na razie zasięg wypowiadania umów opt-out jest stosunkowo niewielki, ale od nowego roku to się może zmienić, ponieważ wypowiedzenia zaczną działać od stycznia. Wtedy lekarski protest może wznieść się na nowy, bardziej dotkliwy dla państwowej służby zdrowia poziom.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także

Brazylia: zwolennicy Bolsonaro przemocą chcą podważyć wyniki wyborów

Od wczoraj w wielu brazylijskich miastach trwają starcia między zwolennikami byłego prezyd…