Alfred de Zayas, urodzony na Kubie amerykański prawnik i specjalny sprawozdawca ONZ ds. promocji demokratycznego i sprawiedliwego światowego ładu wezwał do zawieszenia rozmów na temat TTIP.


Alfred_de_ZayasTransatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne ma połączyć USA i UE, tworząc największy wspólny rynek świata. De Zayas ostrzega, że absurdalny system rozstrzygania sporów w sekretnych, prywatnych quasi-sądach, zwanych arbitrażem międzynarodowym, zagraża prawom człowieka.

W rozmowie z brytyjskim „Guardianem” ekspert ONZ powiedział, że należy wprowadzić moratorium na dalsze prace nad TTIP. Lekcja, płynąca z wcześniejszych umów handlowych, zawieranych na całym świecie jest bowiem taka, iż arbitraż umożliwia wielkim korporacjom blokowanie działań rządów i parlamentów. De Zayas opracowuje raport na temat taktyk, używanych przez korporacje.

– Nie chcemy dystopijnej przyszłości, w której to korporacje, a nie demokratycznie wybrane rządy mają głos rozstrzygający. Nie chcemy ładu międzynarodowego w duchu post-demokracji i post-prawa – przekonuje prawnik.

TTIP – tajnie negocjowany układ między Unią i Stanami, bardzo silnie popierany przez prezydenta Obamę i Komisję Europejską, budzi olbrzymie wątpliwości w całej Europie. Wpisana w niego zasada „ochrony inwestycji”, umożliwiająca kapitalistom skarżenie państw o odszkodowania za zyski utracone w wyniku politycznych decyzji rządów i parlamentów – takich jak podniesienie płacy minimalnej, czy surowsze standardy ekologiczne – w zgodnej opinii obywateli UE zagraża demokracji. W opublikowanym w styczniu przez KE raporcie z szerokich konsultacji społecznych, 97 procent z 150 tysięcy respondentów wypowiedziało się przeciw Partnerstwu.

Alfred de Zayas zwraca uwagę, że Karta ONZ zobowiązuje wszystkie państwa-członków do zagwarantowania, że spory prawne rozstrzygane są przed powszechnymi, niezależnymi, jawnymi, dwuinstancyjnymi sądami. Art 103 Karty mówi, że w sytuacji konfliktu między zapisami Karty i innymi umowami międzynarodowymi, zapisy Karty mają pierwszeństwo.

Swój raport Alfred de Zayas przedstawi Parlamentowi Europejskiemu w sierpniu.

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
  1. To ważna informacja, o Karcie ONZ dotychczas nie było praktycznie mowy w debacie nad ISDS (investor-state dispute settlement), jak się mówi w skrócie o klauzuli arbitrażowego rozwiązywania sporów inwestor-państwo praktykowanej w umowach o wolnym handlu i/lub ochronie inwestorów.
    Sygnalizuję tylko drobną nieścisłość:
    „W opublikowanym w styczniu przez KE raporcie z szerokich konsultacji społecznych, 97 procent z 150 tysięcy respondentów wypowiedziało się przeciw Partnerstwu.” – konsultacje KE nie dotyczyły „Partnerstwa” (czyli TTIP), tylko właśnie samej klauzuli ISDS.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Owacja w kanadyjskim parlamencie odbija się czkawką jej uczestnikom

Wciąż powracają echa owacji na stojąco, którą kanadyjski parlament, w obecności prezydenta…