Zakończyły się obrady IV Europejskiego Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami. Wzięło w nim udział ponad 700 delegatów z krajów UE, w tym około 100 osób z Polski.

Niepełnosprawni delegaci oraz ich asystenci i opiekunowie, którzy wzięli udział w zjeździe, reprezentowali głównie organizacje samorządowe. Polska przysłała między innymi przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – ale przyjechali również przedstawiciele mniejszych, lokalnych fundacji i stowarzyszeń.

Obrady otworzył przewodniczący PE Antonio Tajani: – Musimy zadbać o to, by Europa była Europą praw. Motto dzisiejszego wydarzenia to: „nic o nas bez nas”, dlatego musimy zadbać o to, by żadna decyzja w Europie była podejmowana bez państwa udziału – powiedział do zebranych.

Najbardziej palącą kwestią poruszoną na forum był ograniczony w wielu państwach UE dostęp osób z niepełnosprawnościami do wyborów. Lokale wyborcze nie są technicznie przystosowane, brakuje opcji głosowania korespondencyjnego, a osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi bywają dyskryminowane, na przykład przez usunięcie z list wyborców.

– Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które chcą głosować, są poddawane badaniom przez lekarza i sędziego, którzy stwierdzają, czy dana osoba nadaje się do tego, by głosować. Naszym zdaniem, jest to niesprawiedliwe i całkowicie niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych – mówił Albert Prevos z Francuskiej Rady Osób Niepełnosprawnych ds. Europejskich, wskazując na problem pozbawienia praw wyborczych osób, które są objęte czymś na kształt funkcjonującej w Polsce procedury ubezwłasnowolnienia.

Mało kto wie, że w niektórych krajach Unii głosować nie mogą nawet osoby przebywające w szpitalach lub domach opieki. Okazuje się, że Polska pod tym względem ma bardzo światłe przepisy, choć PiS tłumaczy, że likwiduje głosowanie korespondencyjne, bo z powodzeniem może zastąpić je głosowanie przez pełnomocnika, co słusznie oburza osoby z niepełnosprawnościami.

Sprzeciwiano się również przymusowej sterylizacji, funkcjonującej w niektórych krajach starej Unii, debatowano o możliwościach wzrostu wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych.
Uczestnicy Obrad wypracowali dwa oficjalne dokumenty: manifest na temat dostępności wyborów do PE w 2019 roku oraz rezolucję ze strategią na lata 2020-2023 dotyczącą praw osób niepełnosprawnych. W rezolucji znalazło się 16 ważnych postulatów dotyczących przestrzegania praw obywatelskich oraz dysponowania unijnymi środkami. Na miejscu byli obecni m.in. dziennikarze stowarzyszenia Integracja.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Puste portfele Rosjan

Z jednej strony są deklaracje i polityczne zobowiązania na najwyższych szczeblach, by licz…