Ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego zapytali 300 tys. obywateli, jak na ich aktywność zawodową wpłynął fakt pobierania świadczeń na dzieci. Okazuje się, że jedna trzecia podjęła zatrudnienie, a jedna trzecia rozpoczęła poszukiwania pracy.

Takie wyniki stoją w sprzeczności z dotychczasowymi przekonaniami, że fakt pobierania świadczenia 500+ przyczyniał się do zwiększenia dezaktywizacji zawodowej, głównie wśród kobiet.

Według najnowszych badań GUS z przebadanych 300 tys, Polaków, 76 tysięcy podjęło pracę odkąd w ich domu pojawiło się dodatkowe wsparcie finansowe od państwa, zaś 75 tys. rozpoczęło poszukiwania zatrudnienia. Do rezygnacji z pracy przyznały się 33 tysiące obywateli, czyli prawie o połowę mniej. 34 tys. zaprzestały poszukiwań.

„Podjęcie działań w celu zmiany swojej dotychczasowej sytuacji na rynku pracy, które były efektem świadczenia 500+, zadeklarowało w sumie 291 tys. osób. W tej grupie aż 238 tys. osób to kobiety” – czytamy w analizie.
– Cień dezaktywacji wisi nad 500+ niezasłużenie. To jest przełom – powiedziała „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Elżbieta Rafalska.

Eksperci cytowani przez Money.pl są jednak sceptyczni co do wiarygodności noworocznych badań GUS. Michał Myck z Centrum Analiz Ekonomicznych zwraca uwagę, że z badania BAEL w gospodarstwach domowych otrzymujących 500+ wynika, że liczba matek biernych zawodowo zwiększyła się z 877 tys. do 918 tys. tylko między pierwszym a drugim kwartałem 2018 roku (współczynnik zatrudnienia w tej grupie spadł w tym czasie z 67 do 66 proc.). Zaś Iga Magda z SGH, autorka raportu Instytutu Badań Strukturalnych wskazuje, że pomiędzy 2016 a 2018 około 100 tys. kobiet zrezygnowało z pracy. Oboje twierdzą również, że wyniki analizy GUS opierają się wyłącznie na deklaracjach respondentów, przez co są słabo weryfikowalne.

patronite
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Rząd Mateusza Morawieckiego – gra w politykę

Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak rozumie i jak potrafi wykorzystywać reguły gry polity…