Z raportu NBP wynika, że imigranci na stołecznym rynku pracy mają o wiele gorsze zarobki niż Polacy, harując harując od nich.

Ogólnostatystycznie rzec ujmując, imigranci w Warszawie zarabiają o 30 proc. mniej niż nasi rodzimi robotnicy. W praktyce jednak różnice są większe, ponieważ przy niższych płacach za godzinę, zagraniczni pracownicy pozostają w pracy o wiele dłużej. Wynika to nie tylko z faktu, że cudzoziemcy zmuszeni są do dłuższego dnia roboczego, żeby zarobić choćby porównywalną z polskim kolegą pensję, ale też dlatego, że sami chcą pozostawać w pracy 10-12 godzin, ponieważ podczas swoich krótkich zazwyczaj pobytów za wszelką cenę chcą zgromadzić jak najwięcej pieniędzy. Skutkuje to oczywiście przemęczeniem i znacznie większą podatnością na wypadki przy pracy. O znacznej części z nich nic nie wiemy, bo sami poszkodowani boją się je zgłaszać, żeby nie mieć kłopotów z polskim prawem, jeśli są zatrudnieni na czarno, a jest to regułą.

Fakt pozostaje faktem, że cudzoziemiec najczęściej pracuje 60 godzin tygodniowo (Polak 41 godzin, a i to jest jeden z najwyższych wyników w Europie).

Zdaniem raportu NBP, cytowanego przez portal pulsHR.pl, na niższe płace imigrantów mają wpływ nie tylko ze zwykły wyzysk zazwyczaj pozbawionych ochrony praw pracowniczych imigrantów, ale też ich „charakterystyka demograficzna oraz zawód i sektor, w którym pracują”.

Oznacza to ni mniej, ni więcej jak to, że zarabiają mniej również dlatego, że są zaawansowani wiekowo, niewykształceni i pracują w sektorach, w których nie są wymagane wysokie kwalifikacje. Raport nie dodaje, że to nie jest tak, że do Polski przyjeżdżają jedynie niewykwalifikowani pracownicy, lecz polscy pracodawcy zazwyczaj oferują jedynie najprostsze i najgorzej opłacane zajęcia.

Autorzy raportu dodają też, że imigracja ma znikomy wpływ na nasz rynek pracy, co przeczy argumentom skrajnej prawicy, że przybysze zabierają Polakom pracę.

Zobacz także

Furgonetki z homofobicznymi kłamstwami dostały policyjną obstawę?

Samochód Fundacji Pro, oklejony zdjęciami rozerwanych płodów oraz hasłami wiążącymi homose…