„Przeciwko działaniom, które są wprowadzane, aby zrzucić ciężar kapitalistycznego kryzysu na barki pracowników” protestują europejskie ugrupowania komunistyczne w wydanej wspólnej odezwie.

Otwarty list od organizacji komunistycznych

Sygnatariuszami listu otwartego do społeczeństwa europejskiego są organizacje komunistyczne z 24 europejskich państw: Austrii, Bułgarii, Francji, Danii, Grecji, Włoch, Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, Łotwy, Białorusi, Litwy, Malty, Norwegii, Węgier, Ukrainy, Polski, Rosji, Serbii, Szwecji i Turcji.

Kompleksowe wsparcie wg kapitalistycznej oligarchii

Komuniści krytycznie oceniają postawę rządów państw UE podczas pandemii. Zwracają uwagę, że przeciętny człowiek – pracownik „cierpi z powodu niszczycielskich skutków kapitalistycznego kryzysu oraz niebezpieczeństwa epidemicznego”. Akcentują, że kapitalistyczna oligarchia, w przeciwieństwie do reszty – może liczyć na kompleksowe wsparcie, nie tylko finansowe, gdyż w ramach kryzysowego zarządzania wdrażane są rozwiązania, które mogę trwale pogorszyć standard życia setek milionów ludzi na Starym Kontynencie.

Wprowadzenie nowych standardów pracy w pandemii

„Duże grupy biznesowe otrzymują ośrodki stymulujące od różnych rządów. Z drugiej strony pogłębiają model pracy oparty na elastyczności i pracy na żądanie, wraz z cięciami ami w zakresie praw pracowniczych oraz propagowaniem nowego modelu pracy, pracy zdalnej”

Znaczne pogorszenie standardu życia

„W porównaniu do sytuacji sprzed roku, można łatwo stwierdzić, że warunki życia i pracy klasy robotniczej oraz mas ludowych znacznie się pogorszyły w wyniku narastającej ofensywy kapitału antyspołecznej polityki burżuazyjnych rządów” – głosi oświadczenie.
Komuniści zwracają też uwagę, że to pracownicy, a nie posiadacze kapitału są poddawani dyscyplinowaniu i rozliczani z przestrzegania obostrzeń.
„Kryminalizacja czasu wolnego i wszelkiej innej działalności uznanej za „niepotrzebną”, zwłaszcza dla młodzieży, jest sposobem na ukrycie smutnej rzeczywistości: większość zakażeń ma miejsce w pracy i jest to spowodowane brakiem bezpieczeństwa pracowników, ponieważ te warunki są nie do pogodzenia z zyskami kapitalistów” – czytamy w liście.
Jako „groteskową” określają sytuację, w której rządy mocarstwa europejskiego nie są w stanie wymusić na koncernach farmaceutycznych wywiązania się z terminowego dostarczania szczepionek. co świadczy o „o antyspołecznej polityce wielu rządów i o klasowym charakterze Unii Europejskiej jako międzynarodowego związku kapitału, który służy interesom europejskich firm farmaceutycznych zawsze kosztem interesów większości klasy robotniczej”.

Kryzys kapitalizmu w czasach pandemii

Komuniści wezwali społeczeństwo europejskie do „organizowania się oraz walki w każdym regionie, w każdym miejscu pracy, w każdej szkole, aby rząd i pracodawcy zapłacili za kryzys”. Wskazują, że  „ten kryzys nie został spowodowany przez klasę robotniczą. To kryzys kapitalizmu. Kryzys systemu, który nie jest w stanie zaspokoić potrzeb większości populacji i którego interesy są całkowicie sprzeczne z interesami pracowników”.
Zdaniem sygnatariuszy listu otwartego jedynym rozwiązaniem, które trwale poprawi warunki życia milionów Europejczyków jest odrzucenie „przestarzałego systemu” i zastąpienie go alternatywnym „w którym gospodarka będzie odpowiadać potrzebom ludzi, gdzie postęp naukowy oraz technologiczny służy zapewnieniu wszechstronnego dobrobytu pracownikom – socjalizmu-komunizmu„.
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Zamach na Donalda Trumpa

W sobotę (o 1.00 w nocy w niedzielę czasu polskiego), podczas mityngu Donalda Trumpa w mie…