Kończą się pracę nad ustawą o ochronie ziemi. Z informacji, które przenikają do mediów, wyłania się zatrważający obraz. O tym, czy właściciel będzie mógł sprzedać ziemię, będzie decydować rządowa agencja. Wyjątek? Związki wyznaniowe. One będą  handlować gruntami bez ograniczeń.

Kościół będzie mógł handlować ziemią do woli / wikipedia commons
Kościół będzie mógł handlować ziemią do woli / fot. Wikimedia Commons

Ustawa, nad którą pracowali w ostatnich miesiącach posłowie z komisji rolnictwa, zakłada drastyczne utrudnienia w obrocie ziemią rolną. W myśl nowego prawa do przeprowadzenia takich transakcji nie wystarczy już zgoda dwóch osób i akt notarialny. Już niebawem będzie do tego wymagana zgoda Agencji Nieruchomości Rolnej, a ta będzie mogła storpedować każdą umowę bez podania powodu, nawet jeśli będzie to proste przekazanie ziemi spadkobiercom czy darowizna. Co więcej, ANR po udaremnieniu próby sprzedaży ziemi będzie uprawniona do jej zakupu po cenie przez siebie ustalonej.

Przepisy będą kuriozum na skalę europejską. – To realny powrót do średniowiecza – mówi Ewa Kucharska, ekspertka z zakresu prawa rolnego. – Wprowadzenie takich obostrzeń spowoduje gwałtowny spadek cen nieruchomości, na czym stracą przede wszystkim osoby z obszarów wiejskich, którym sprzedaż ziemi umożliwia często wysłanie dziecka na studia do dużego miasta bądź zakupienie dla niego mieszkania.

Okazuje się jednak, że regulacje nie będą dotyczyć Kościołów i związków wyznaniowych. Oznacza to, że Kościół katolicki dostał od rządu kolejny drogi prezent: w przeciwieństwie do zwykłych obywateli i osób prawnych będzie miał nieograniczoną swobodę w obrocie gruntami, co realnie uczyni go monopolistą na rynku. Minister rolnictwa wyjaśniał mętnie, że chodzi tutaj o darowizny od rolników, którymi Kościół się opiekuje, jednak takie wytłumaczenie wzbudziło na sali sejmowej jedynie ogólne rozbawienie. Poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski przekonywał z kolei, że ograniczenia nałożone na Kościół byłyby niegodziwe, gdyż ten został „ograbiony” z ziemi w czasach Polski Ludowej.

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
  1. „Kościół został ograbiony z ziemi”, tak może mówić tylko renegat. Obecnie Kościół katolicki posiada ponad 200 tysięcy hektarów ziemi w Polsce. Na przykład w Krakowie jego powierzchnia jest 40 razy większa od powierzchni państwa Watykanu i powiększa się za 1% wartości gruntu „sprzedawanego” przez gminę. Kościół katolicki dostał od rządów RP więcej niż posiadał. „Daj kurze grzędę, to ci powie wyżej siędę”. To nie jest Prima Aprilis, to fakt!
    Do refleksji!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Rosja odpowiada Polsce

Niektórzy obserwatorzy relacji polsko-rosyjskich od dawna zadawali sobie pytanie, czy i ja…