Szanowna Pani

Aldona Machnowska-Góra

Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowny Pan

Artur Jóźwik

Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy

Szanowna Pani Wiceprezydent,

Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z zerwaniem przez nowego dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury, Marcina Jasińskiego, współpracy z dotychczasową stałą redakcją kwartalnika „Wakat” oraz rozwiązaniem umowy z redaktorem naczelnym, Michałem Kasprzakiem (na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracownika), co będzie skutkowało zaprzestaniem wydawania pisma, jako redaktorki i redaktorzy, autorki i autorzy, czytelniczki i czytelnicy „Wakatu” zwracamy się z petycją o stworzenie dotychczasowemu zespołowi redakcyjnemu warunków instytucjonalnych i ekonomicznych do prowadzenia dalszej działalności.

„Wakat” w ciągu piętnastu lat swojego istnienia stał się ważnym aktorem debaty publicznej i działań na rzecz zmiany społecznej.

Współtworzyło go przez ten czas około sześciuset autorów i autorek oraz osób współpracujących: literatów/literatek, krytyków/krytyczek, pracownic/pracowników naukowych, publicystów/publicystek, artystek/artystów audiowizualnych czy aktywistów/aktywistek. Ukazało się dotąd 51 numerów pisma.

„Jesteśmy kolektywem pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji” – piszą redaktorki i redaktorzy. „Wakat” łączył twórczość artystyczną oraz zaangażowanie w wytwarzanie dyskursu z formami aktywizmu rozumianymi jako praktyki postartystyczne, adaptujące narzędzia i procedury literatury, sztuki, filozofii czy socjologii do interwencji w rzeczywistość społeczną.

Wraz z Obozem dla Puszczy broniłyśmy i broniliśmy puszczy przed wycinką, wraz z kolektywem „Syrena” organizowałyśmy poetycką pracownię transparentów na marsz antyfaszystowski.

„Wakat” był „żywym numerem wykręconym władzy”, realizującym wartości egalitarne, feministyczne, queerowe, propracownicze i prolokatorkie, antyfaszystowskie i antykapitalistyczne, rozumiejącym, że bez zniesienia nierówności ekonomicznych i klasowych żadna pozytywna zmiana ani pokonanie kryzysu klimatycznego – nie będą możliwe. Na łamach pisma zadebiutowało wiele poetek i poetów – osób związanych z jedną z najbardziej chyba defaworyzowanych materialnie i prestiżowo, a jednocześnie perspektywicznych dyscyplin kultury – oraz krytyczek i krytyków, które i którzy wielokrotnie performowali swoje teksty w sprawczych sytuacjach społecznych.

Redakcja „Wakatu” współpracowała dotąd z wieloma instytucjami, organizacjami, ruchami nieformalnymi lub redakcjami czasopism, wśród których były m.in.: Stół Powszechny (Fundacja „Strefa Wolnosłowa” i Teatr Powszechny), „Krytyka Polityczna”, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna, Kolektyw „Syrena” i Cafe Kryzys, A.D.A. Puławska, Obóz dla Puszczy, Fundacja Strefa Zieleni, Fundacja „Naprzód”, Klubojadalnia Młodsza Siostra, Stowarzyszenie SISTRUM – Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*, Konsorcjum Praktyk Postartystycznych, ogród Motyka i Słońce, Stowarzyszenie Państwomiasto, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kolektyw Sputnik Photos, migrancki kolektyw Mamałyga Warszawska, mołdawska platforma kulturalna Platzforma, Polskie Towarzystwo Etyczne, Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Biuro Literackie, Korporacja „Ha!art”, Wydawnictwo Convivo, kolektyw Rozdzielczość Chleba, „Mały Format”, „Wizje”, „Szajn”, „RitaBaum”, „Kontent”, „Stoner Polski” czy „Tlen Literacki”.

Oczekujemy zatem, że w zaistniałej sytuacji Biuro Kultury jako organizator warszawskich instytucji kulturalnych umożliwi kontynuację wydawania „Wakatu” oraz działań kolektywu na godziwych warunkach dla redaktorek, redaktorów i osób współpracujących.

Petycję można podpisać, wysyłając e-mail z imieniem i nazwiskiem oraz afiliacją/afiliacjami na adres wakat.online@gmail.com. Aktualny dokument dostępny na stronie: https://petycjawsprawiewakatu.wordpress.com.

Sylwia Głuszak, redaktorka „Wakatu”

Zbigniew Jazienicki, redaktor „Wakatu”

Michał Kasprzak, redaktor „Wakatu”

Piotr Sadzik, redaktor „Wakatu”

Joanna Kessler, poetka, tłumaczka, fotografka

Paulina Dmitruk, animatorka kultury, organizatorka Festiwalu Otwarta Ząbkowska

Aneta Kamińska, poetka, tłumaczka związana z „Wakatem”

Michał Szymaniak, poeta, dramatopisarz

Beata Gula, animatorka kultury, była redaktorka „Wakatu”

Joanna Łańcucka, rysowniczka, malarka, hafciarka

Maria Cyranowicz, poetka, krytyczka, współpracowniczka „Wakatu”

Joanna Mueller, poetka, redaktorka

Monika Błaszczak, animatorka kultury

Jakub Głuszak, poeta, tłumacz

Natalia Malek, poetka

Tomek Świtalski, muzyk, animator kultury

Krzysztof Żwirblis, artysta

Paweł Dunin-Wąsowicz, wydawca, Lampa i Iskra Boża

prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zbigniew Libera, artysta

Kinga Dunin, „Krytyka Polityczna”

Igor Stokfiszewski, „Krytyka Polityczna”

dr Julian Kutyła, „Krytyka Polityczna”

Jan Śpiewak, socjolog, aktywista

Franek Sterczewski, poseł na Sejm RP, aktywista

Anna Grodzka, Polska Partia Socjalistyczna, Fundacja „Naprzód”

prof. dr hab. Anna Nasiłowska, IBL PAN, Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Maciej Melecki, dyrektor Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka

Artur Burszta, dyrektor Biura Literackiego i festiwalu Stacja Literatura

Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska

Sebastian Cichocki, główny kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Paweł Wodziński, dyrektor Biennale Warszawa

Waldemar Tatarczuk, p.o. dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie

Wojciech Albiński, dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, pisarz, krytyk sztuki

Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni, działaczka Partii Zieloni

Wojciech Kubalewski, przewodniczący Partii Zieloni

Urszula Zielińska, posłanka Partii Zieloni, Warszawa

Waldemar Kamiński, radny dzielnicy Białołęka, Partia Zieloni

Marek Kossakowski, działacz Partii Zieloni

Joanna Pawluśkiewicz, scenarzystka, aktywistka

Hanna M. Zagulska, pisarka i aktywistka społeczna

dra Katarzyna Górna, artystka sztuk wizualnych

dr Katarzyna Kasia, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dra hab. Agata Zbylut, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie, prezeska Zachęty Sztuki Współczesnej

Piotr Szumlewicz, publicysta, przewodniczący Związku Zawodowego „Związkowa Alternatywa”

Olek Jasiak, Związek Zawodowy Pracowników i Pracownic Centrum Nauki Kopernik

Czesław Kulesza, Fundacja „Naprzód”, Polska Partia Socjalistyczna

Major Waldemar Fydrych, twórca Pomarańczowej Alternatywy

Piotr Ciszewski, politolog, Stowarzyszenie Historia Czerwona

Roman Kurkiewicz, Tygodnik „Przegląd”, Collegium Civitas

Małgorzata Kulbaczewska-Figat, zastępca redaktora naczelnego portalu Strajk.eu

Piotr Bratkowski, publicysta, pisarz

Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista

Paweł Rutkiewicz, dziennikarz „Gazety Wyborczej”

Agata Całkowska, dziennikarka kulturalna

Eliasz Robakiewicz, redaktor czasopisma „Praktyka Teoretyczna”

Piotr Kieżun, redaktor tygodnika „Kultura Liberalna”

Natalia Sielewicz, kuratorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Katarzyna Hagmajer, Program 2 Polskiego Radia

Marcin Orliński, poeta, krytyk, zastępca redaktorki naczelnej „Przekroju”

Justyna Sobolewska, krytyczka, dziennikarka „Polityki”

dr Eliza Kącka, adiunktka Uniwersytetu Warszawskiego, jurorka Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Aleksy Wójtowicz, historyk i krytyk sztuki, redaktor magazynu „Szum”

Dorota Przygucka, psycholożka, tłumaczka, koordynatorka Centrum Pomocy Ofiarom Tortur i zespołu psychologicznego Fundacji Ocalenie

Darek Gzyra, filozof, pisarz, działacz społeczny

Sławomir Królak, tłumacz

Paweł Sołtys, pisarz, muzyk

Barbara Klicka, pisarka, redaktorka

Edward Pasewicz, poeta, pisarz

Szczepan Kopyt, poeta, muzyk, redaktor

Sławomir Shuty, pisarz

dr Piotr Paziński, pisarz, redaktor

Dawid Kornaga, pisarz

Małgorzata Karolina Piekarska, pisarka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Rafał Gawin, poeta, Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”

Zbigniew Milewski, poeta, Sekretarz Generalny Związku Literatów Polskich i Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, Zasłużony dla Kultury Polskiej

Beata Nowak, redaktor naczelna „Zielonych Wiadomości”

dr hab. prof. UW Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Jarosław Klejnocki, Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. prof. SWPS Adam Leszczyński, socjolog, historyk

dr Dawid Kujawa, krytyk literacki

dr Emilia Konwerska, publicystka, kuratorka, poetka

dr Łukasz Moll, filozof, socjolog, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie

dr Rafał Majka, kulturoznawca, wykładowca akademicki

dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN

prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, pisarz, tłumacz, krytyk literacki, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. prof. UŚ Anna Kałuża, Uniwersytet Śląski

dr Joanna Bednarek, filozofka, pisarka

dr Kuba Szreder, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. Marcin Czerwiński, literaturoznawca, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Piotr Laskowski, prof. ucz., historyk idei, Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Mrozik, literaturoznawczyni, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. prof. UŚ Justyna Tymieniecka-Suchanek, wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego, redaktorka naczelna interdyscyplinarnego czasopisma naukowego „Zoophilologica”

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Jan Potkański, literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ewa Graczyk, Uniwersytet Gdański

dr Piotr Płucienniczak, ASP w Warszawie, kolektyw Imperium Ducha

dr Mateusz Falkowski, filozof, Uniwersytet Jagielloński

dr Dominika Kotuła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. prof. UŚ Michał Krzykawski, dyrektor Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Monika Glosowitz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Katarzyna Szopa, literaturoznawczyni, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UJ Jakub Momro, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jacek Dobrowolski, filozof, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. IBL PAN Katarzyna Czeczot, kulturoznawczyni

dr hab. prof. UWM Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Karol Maliszewski, wykładowca akademicki, poeta, krytyk literacki

dr Dariusz Dziurzyński, Wydział Polonistyki UW, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

dr hab. prof. UWM Krzysztof Szatrawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr Jakub Skurtys, krytyk, literaturoznawca, Uniwersytet Wrocławski

dr Patryk Szaj, literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Urszula Zajączkowska, poetka

Mariola Przyjemska, artystka

Zuza Gaińska, aktorka niezależna

Anna Krenz, artystka, redaktorka, aktywistka, Botschaft der Polinnen* (Ambasada Polek)

Anna Matysiak, wydawnictwo Convivo

Anna Piwkowska, poetka, pisarka

Mariusz Grzebalski, poeta, redaktor, wydawca

dr Wojciech Rusinek, redaktor dwutygodnika „ArtPapier”

Paulina Chorzewska, redaktorka „Małego Formatu”

Jakub Nowacki, redaktor „Małego Formatu”

Jacek Wiaderny, redaktor „Małego Formatu”

Andrzej Frączysty, redaktor „Małego Formatu”

Patryk Kosenda, poeta, redaktor „Stonera Polskiego”

Zuzanna Sala, redaktorka kwartalnika „KONTENT”

Łukasz Kraj, sekretarz redakcji kwartalnika „KONTENT”

Weronika Janeczko, redaktorka naczelna Kwartalnika Literackiego „KONTENT”

Radosław Jurczak, poeta, członek redakcji kwartalnika „KONTENT”

Anna Gregorczyk, redaktor naczelna „Fragile”

Patrycja Sikora, poetka, redaktorka

Maciej Libich, redaktor pisma „Wizje”

Antoni Zając, redaktor pisma „Wizje”

Konrad Kęder, „FA-art”

Robert Koliński, działacz społeczny

Piotr Adam Ciara, chemik, działacz samorządowy, stowarzyszenie Historia Czerwona

Marcin Podlaski, poeta

Adam Kaczanowski, poeta, prozaik

Arek Pasożyt, artysta wizualny, animator, Grupa nad Wisłą, Mieszkanie

Łukasz Kaźmierczak/ Łucja Kuttig, poecie

Agnieszka Janiszewska, redaktorka

Rafał Wawrzyńczyk, poeta, krytyk

dr Tomasz Dalasiński, poeta

Karolina Kułakowska, poetka, malarka, prozaiczka

Michał Płaczek, artysta

Jakub Gorecki, student UW, autor tekstów dla czasopisma „Wakat”

Rafał Różewicz, poeta

Paweł Kusiak, poeta

Tomek Gromadka, osoba pisząca, pedagog pisania, członek Grupy Performatywnej Chłopaki

Marcin Sendecki, poeta

Łukasz Krajewski, redaktor

Zofia Bałdyga, poetka, tłumaczka

Julek Rosiński, poeta

Natalka Suszczyńska, pisarka

Cezary Domarus, pisarz

Tomasz Bąk, poeta

dr Janusz Radwański, poeta, tłumacz

Joanna Orska, krytyczka literacka, literaturoznawczyni

Dawid Staszczyk, poeta

Joanna Grabowska, konserwatorka dzieł sztuki

Filip Matwiejczuk, poeta

Maria Kowalik, aktorka, pisarka

Dominik Bielicki, poeta

 

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Amnesty International i wokół niej

Od kilku dni zwolennicy jedynej słusznej, bo zachodniej narracji nie mogą się umysłowo i e…