Wobec zwiększającej się możliwości otwartego konfliktu zbrojnego miedzy Rosją a Ukrainą warto sprawdzić dane dotyczące stanu świadomości młodzieży Ukrainy. Okazuje się, że młoda Ukraina jest głęboko podzielonym krajem.

Badanie przeprowadził w kwietniu bieżącego roku socjologiczno-badawczy centrum „Puls” z Odessy we współpracy z Międzynarodowym Eksperckim Klubem z Kijowa. Badano grupę młodzieży w wieku 14-18 lat na terytorium całej Ukrainy (z wyłączeniem Krymu i Sewastopola).

Jak wynika z badania, dla największej grupy młodych Ukraińców najważniejszym celem w życiu jest satysfakcjonująca praca, które pozwala realizować swe zdolności. Tak sądzi 62 proc. pytanych. Na drugim miejscu (56 proc.) jest posiadanie dobrych przyjaciół, potem rodzina (51 proc.), bogactwo (49 proc.), miłość (41 proc.), przynoszenie korzyści społeczeństwu (37 proc.) i żyć tak, jak się chce, bez problemów (37 proc.).

Na istotne obecnie pytanie dotyczące praw człowieka („Proszę zaznaczyć z którym twierdzeniem się zgadzasz lub nie”) padły następujące odpowiedzi: „prawa człowieka zapisane w naszej Konstytucji w naszym kraju są realizowane” – zgadzam się – 41 proc., nie zgadzam się – 39 proc., nie jestem pewien – 29 proc. Na pytanie czy ukraińskie media obiektywnie przedstawiają informacje, trochę ponad połowa pytanych (54 proc.) odpowiedziała, że niektóre są stronnicze, a niektóre obiektywne. 14 proc. jest zdecydowanych, że są w pełni obiektywne, a 15 proc. uważa, że nie są obiektywne. Co jest głównym źródłem informacji dla młodych Ukraińców? Dla 38 proc. to przede wszystkim sieci społecznościowe, blogi i grupy dyskusyjne w Internecie, dla 37 proc. – telewizja, a 37 proc. wiedzę o otaczającym świecie czerpie od znajomych, bliskich i przyjaciół. Jednocześnie jedna trzecia zadeklarowała, że nie interesuje się polityką.

Czy gdyby w najbliższym czasie na Ukrainie miały miejsce akcje protestu, demonstracje i mityngi związane z problemami, które dotyczą ich samych i ich rodzin, to czy młodzież wzięłaby w nich udział? Ponad połowa odpowiedziała, że nie, co być może wiąże się z poczuciem braku wiary w sprawczość wspomnianej aktywności ulicznej. Jedynie 26 proc. stwierdziło, w takich akcjach wzięliby udział.

Problemem dla młodzieży Ukrainy wydaje się być niski poziom społecznego zaufania. Aż 72 proc, jest zdania, że w kontaktach z innym należy zachować daleko idącą ostrożność, a tylko 23 proc. deklaruje zaufanie do innych ludzi.

Niemal na dwie równe części podzielili się młodzi ludzie, gdy pytano ich o swobodę wyrażania poglądów. 43 proc. jest zdania, że nie wszyscy mają takie prawo, a 46 proc. uważa, że swoboda wyrażania poglądów jest powszechna bez żadnych wyjątków.

42 proc. pytanych gdy pytano ich jakie odczucia mają w stosunku do swojego kraju, odpowiedziało, że i wstyd i dumę jednocześnie, co trzeci (32 proc.) jest dumny ze swojego kraju, a 13 proc. wstydzi się Ukrainy.

Ponad połowa pytanych (55 proc.) chciałoby wyjechać ze swojego miejsca zamieszkania, 29 proc. nie planuje wyjazdu, 13 proc. nie wiedziało, co odpowiedzieć. Spośród tych, którzy myślą o wyjeździe, aż jedna trzecia (31 proc.) chce opuścić Ukrainę.

Mit założycielski obecnej Ukrainy – wydarzenia na kijowskim Majdanie jest postrzegany niejednoznacznie. Co czwarty pytany jest zdania, że nie wiele wie o Majdanie. Na pytanie, czy gdyby wydarzenia na Majdanie miały miejsce obecnie, czy poparliby go, młodzi ludzie podzieli się na niemal równe trzy grypy: 31 proc. poparłoby, 33 proc. nie udzieliłoby swojego poparcia, a 36 proc. nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

55 proc. młodych Ukraińców jest przekonanych, że konflikt na Donbasie to wojna rosyjsko-ukraińska, 30 proc, uważa, że to konflikt tak wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

Ciekawie wyglądają odpowiedzi, w jakim języku rozmawiają w domu Ukraińcy. To istotne o tyle, że mijają dwa lata od wprowadzenia prawa, mającego na celu wyrugowanie języka rosyjskiego z przestrzeni publicznej Ukrainy. 42 proc. rozmawia w domu po ukraińsku, 37 pro ukraińsku i po rosyjsku, 20 wyłącznie po rosyjsku. W podziale na regiony jest jeszcze inaczej. Na zachodzie Ukrainy 94 proc. rozmawia w domu po ukraińsku, w centralnej części kraju 46 proc. rodzin komunikuje się ze sobą po ukraińsku, 13 proc. w obu językach, a 40 proc. po rosyjsku. Na południu Ukrainy, język rosyjski jest językiem domowym dla 61 proc. rodzin, 33 proc mówi w domu w obu językach, a tylko 4 proc. używa wyłącznie ukraińskiego. Na wschodzie proporcje te są jeszcze bardziej wyraziste: po ukraińsku w domu mówi tylko 2 proc. rodzin, oboma językami mówi się w domach 42 proc. pytanych, a język rosyjski jest używany wyłącznie w 55 proc. domów.

Młode pokolenie Ukraińców jest już innym pokoleniem niż ich rodzice i dziadkowie.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Homofobicznym gminom pod rozwagę: NSA unieważnił uchwałę nienawiści

Rada Gminy Serniki 21 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę, mającą formę deklaracji o nazwie …