Monika Jaruzelska

„Brunatna Księga” to coroczne opracowanie na temat ksenofobii w Polsce. Jego wydawcą jest Stowarzyszenie Nigdy Więcej. W księdze za 2020 r. ma się znaleźć Monika Jaruzelska.

Publikacja Stowarzyszenia Nigdy Więcej to dokumentacja „przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski”, czytamy na stronie Stowarzyszenia. Jak informują jego pracownicy, to jedno z najbardziej obszernych i wiarygodnych źródeł na temat przemocy ksenofobicznej w Polsce, na które powołują się media i organizacje międzynarodowe.

Monika Jaruzelska ma się znaleźć w tegorocznej edycji za udostępnianie swojego kanału na YouTube przedstawicielom skrajnej prawicy np. takim jak Grzegorz Braun, bierne lub akceptujące wysłuchiwanie ich wypowiedzi, które mają charakter ksenofobiczny. Przykładem, który ma być powodem umieszczenia Jaruzelskiej, jedynej lewicowej radnej miasta Warszawy, jest rozmowa z Grzegorzem Braunem, który powtórzył swoją stałą tezę o Polsce jako „kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym”.

Jak cytuje „Rzeczpospolita”, która jest źródłem tej informacji, w „Brunatnej Księdze” ma się znaleźć następujący wpis: „W trakcie rozmowy przeprowadzonej w dawnej willi Wojciecha Jaruzelskiego, Braun nazwał współczesną Polskę »kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym«, dodając, że »żydowski zarząd powierniczy ma oczywiście swojego żyranta i protektora w imperium amerykańskim«. (…) Pochwalał stosowanie przemocy wobec uczestników parad równości. (…) Jaruzelska nie reagowała na nienawistne treści głoszone przez Brauna, przeciwnie – wyrażała aprobatę, przytakując, i podpowiadała mu argumenty, rozwijające antysemickie i homofobiczne wątki”.

Monika Jaruzelska tłumaczy się gazecie, że formuła jej programu jest otwarta i stara się zapraszać do niego gości o różnych poglądach, dając im szansę wypowiedzi.

Prof. Rafał Pankowski, cytowany przez „Rzeczpospolitą” socjolog ze Stowarzyszenia, wyraził opinię, że Jaruzelska dokonała „ostrego, spektakularnego zwrotu na prawo”.

 

Zobacz także

Gwałtowne manifestacje w Mali, aresztowania wśród opozycji: „dość kolonializmu!”

Mali to jeden z najuboższych krajów afrykańskiego Sahelu, który stał się centrum francuski…