Takie przynajmniej wnioski wysunęła niemiecka gazeta Die Welt, opisując nastroje niemieckich obywateli.

Ponad połowa (53 proc.) Niemców jest niezadowolona ze sposobu funkcjonowania demokracji w ich kraju, pisze gazeta powołując się na badania opinii publicznej przeprowadzone przez Fundację im. Friedricha Eberta. Zadowolonych jest 46,6 proc. Niemców. We wschodnich landach, gdzie sytuacja ekonomiczna wciąż jest zauważalnie gorsza niż na zachodzie kraju, pozytywnie odnosi się do funkcjonowania demokracji jedynie 35,6 proc. obywateli.

Autorzy badania podkreślają, że Niemcy, dający negatywne odpowiedzi dotyczące funkcjonowania demokracji, nie chcą tym samym dyskredytować samej idei, a raczej w ten sposób demonstrują swe niezadowolenie ze sposobu jej stosowania przez obecny rząd Angeli Merkel.

Zwracają też uwagę na oczywistość, która często umyka obserwatorom: im niższy poziom socjalnych zabezpieczeń respondentów, tym gorzej oceniają działanie demokratycznego państwa. I tak 70 proc. pytanych, którzy sytuują swoją pozycję społeczną w klasie robotniczej negatywnie ocenia demokrację funkcjonującą w Niemczech, podczas gdy 57,5 proc. członków klasy średniej lub wyższej jest z funkcjonowania demokracji zadowolonych.

Interesujący jest też skład partyjny odpowiadających: 65,4 proc stronników rządzącej chadecji dobrze się wypowiada o liberalnej demokracji, podczas gdy najbardziej niezadowolonymi z niej są zwolennicy Alternatywy dla Niemiec – tylko 7,2 proc, uważa, że demokracja się sprawdza.

60 proc. tych, którzy zauważyli, że w ich kraju rosną społeczne nierówności jest zdania, że demokracja działa źle. Co za tym idzie 69,6 proc. pytanych popiera takie działania państwa, które mogłoby skutki rozwarstwienia zmniejszyć: opodatkowanie wysokich dochodów i nieruchomości. Aż 80 proc. jest zdania, że w biednych dzielnicach miejskich należy dofinansować szkoły.

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Rząd Mateusza Morawieckiego – gra w politykę

Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak rozumie i jak potrafi wykorzystywać reguły gry polity…