W ocenie Najwyższej Izby Kontroli mimo dramatycznej sytuacji demograficznej państwo nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej. Zamiast tego koncentruje się jedynie na doraźnych rozwiązaniach. W 2060 roku liczba ludności Polski z blisko 39 mln zmniejszy się do ok. 32 mln osób.

wykres-oczekiwania-wobec-panstwaBędzie nas coraz mniej. Według najnowszych wyliczeń liczba ludności zmniejszy się do 32 mln do 2060 roku. 2013 był szczególnie niekorzystny. Liczba urodzeń była o 15 tysięcy niższa od liczby zgonów, współczynnik dzietności wynosił 1,26.

Badania ankietowe przeprowadzone na zlecenie NIK wykazały, że społeczeństwo nie postrzega działań państwa na rzecz rodzin jako spójnego systemu. Aż 69 proc. badanych negatywnie ocenia działania państwa mające na celu zachęcenie ludzi do posiadania dzieci. Odpowiadający na ankietę wskazują na kluczowe znaczenie dla zwiększania dzietności zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin i tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych.

Jak widać nieustanne zapewnienia rządzących, że „rodziny są najważniejsze” nie przekładają się na poprawę ich sytuacji.

Polacy i Polki uważają, że najpoważniejszymi problemami rodzin są bezrobocie i ubóstwo, a głównymi przeszkodami na szczeblu lokalnym są niewystarczające środki finansowe oraz niejasne i nieczytelne przepisy.

Rozwiązaniem byłoby zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin oraz pomoc socjalna dla potrzebujących. Co roku na politykę rodzinną wydajemy ok. 2 proc. PKB. System jest tak źle skonstruowany, że w żaden zauważalny sposób nie przekłada się to ani na wzrost liczby urodzeń, ani na zwiększenie bezpieczeństwa rodzin.

41 proc. rodzin badanych przez TNS Polska oczekuje od państwa zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, tyle samo uważa, że państwo powinno tworzyć miejsc pracy dla ludzi młodych. Pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej domaga się co trzeci badany.

Opracowany w 2013 r. przez Rządową Radę Ludnościową projekt raportu, zawierający całościowe założenia polityki ludnościowej Polski, do tej pory nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Rząd Mateusza Morawieckiego – gra w politykę

Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak rozumie i jak potrafi wykorzystywać reguły gry polity…