Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zaprezentowała owoce swoich kilkutygodniowych prac. Wśród postulatów brakuje jednak najważniejszego – prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży. W komentarzach można wyczuć spore rozczarowanie. Kierownictwo SK tłumaczy jednak, że na wszystko przyjdzie czas.

Ogłoszone dziś postulaty nie są ostatecznym zbiorem postulatów OSK. Na razie zaprezentowano efekt prac pięciu z czternastu zespołów, w które zaangażowanych jest ok. 800 osób. Na tę chwilę poznaliśmy wstępne założenia w kategoriach: prawa kobiet, praca, edukacja, świeckie państwo i klimat.

Jeśli chodzi o kwestie prawno-konstytucyjne, OSK uważa, że wyrok Trybunału Przyłębskiej nie jest ważny, gdyż został wydany przez organ nie mający prawa orzekać, a więc sądy krajowe nie powinny go brać pod uwagę, a kwestie sporne kierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w formie pytań prejudycjalnych. Ponadto, według OSK, lekarze mogą nie wykonywać wyroku, a wszelkie próby pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej są bezprawne. Placówki publicznej ochrony zdrowia mają zaś kierować kobiety do miejsc, w których można bezpiecznie spędzić płód.

OSK postuluje też pozostanie w antyprzemocowej Konwencji Stambulskiej, przy zachowaniu prawidłowej implementacji zapisów tego dokumentu, a także wprowadzenie rozszerzonej definicji gwałtu, realnej pomocy państwa w odzyskiwaniu alimentów, jak również niezależnego śledztwa w sprawie Ordo Iuris oraz dymisji Zbigniewa Ziobry ze stanowisk: ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Szczegółowe informacje na temat innych propozycji OSK w kategorii „Prawa Kobiet” można znaleźć tutaj. 

Ciekawie prezentuje się zestaw żądań, jeśli chodzi o reformę rynku pracy. OSK proponuje tutaj uspołecznienie kontroli pracy oraz wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy do ścigania kapitalistów okradających pracowników i desygnowanie odpowiednich środków a ten cel tak, aby PiP była w stanie wychwytywać i karać za naruszenia. „Kary te muszą być dolegliwe” – głosi OSK

Oprócz tego Rada Konsultacyjna OSK chce wprowadzenia jawności płac, zakończenia patologii wyzysku stażystów oraz dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Więcej informacji tutaj. 

Efekty swoich prac zaprezentowała też komisja ds. edukacji, która żąda niezwłocznej dymisji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zakończenia represji wobec uczennic i studentek uczestniczących w protestach antyrządowych, a także wprowadzenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 11 roku życia, a także szkoleń antydyskryminacyjnych dla nauczycieli i dostępu do edukacji zdalnej dla wszystkich dzieci. Szczegóły tutaj. 

Ogólnopolski Strajk Kobiet chce też urzeczywistnienia idei państwa świeckiego. Aby było to możliwe, według OSK należy „odjaniepawlić” państwo, stworzyć sieć samorządów przestrzegających zasad świeckości, a także uregulować kontakty między urzędnikami publicznymi i władzami, a duchowieństwem. OSK żąda też zakończenia katolickiej indoktrynacji w szkołach i zachęca do dokonywania aktów apostazji.

OSK przedstawił również zarys rozwiązania, które możne przybliżyć nas do transformacji energetycznej. Jest to powołanie Ogólnopolskiego Panelu Klimatycznego w ciągu najbliższych 3 miesięcy. „Szczegółowy cel i zakres tematyczny panelu ustalony zostanie w ramach warsztatu z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych (w tym OSK), uczelni wyższych i oddolnych ruchów społecznych dedykowanych walce ze zmianami klimatycznymi” – czytamy w komunikacie grupy roboczej.

Praktycznie żaden z powyżej wymienionych postulatów nie przebił się dziś do powszechnej świadomości. Najwięcej emocji wzbudziła bowiem awantura wokół braku postulatu legalizacji powszechnego dostępu do bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia ciąży. W komentarzach można znaleźć głosy zawodu i rozczarowania faktem, że żądanie, które dla większości uczestniczek protestów było kluczowe, nie zostało jeszcze przez OSK wyartykułowane.

„Wszyscy mamy dosyć pitolenia. Na piśmie w postulatach LEGALNA ABORCJA NA ŻĄDANIE nigdy nie powinna wypaść z miejsca nr 1.
To jest temat numer 1, temat, który połączył wszystkie osoby, wszystkie inne to miły dodatek, rozszerzenie. To hasło ABORCJA LEGALNA TERAZ, nie aborcja legalna kiedyś, jak się dogadamy z platformą i zrobimy kilka ważnych wywiadów, jak odsuniemy PiS od władzy i wprowadzimy edukację proeko w każdej szkole. Gównaburza nie jest błędna, to chyba OSK zapomniał dlaczego wyszłyśmy na ulice” – napisała Iga Kamińska z Poznania.

Kierownictwo OSK uspokaja, tłumacząc, że wraz z postępem prac w podgrupach, postulat ten zostanie wyrażony. „To jest główny, ale wymaga pracy, bo chyba nie widzisz opcji, że PiS nam to natychmiast wprowadzi w życie. Na razie zajęłyśmy się problemami, które już teraz można rozwiązać”.

patronite
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Czar prysł. Na konwencji Agrounii przygrywała naziolska kapela. W repertuarze m.in. „Biała Siła” i „Wyklęci”

Antykomunistyczny, powiązany ze skrajną prawicą zespół Horytnica zapewnił oprawę dźwiękową…