Share Button

Ogłoszono projekt rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi różnych służb specjalnych. I teraz, i wcześniej – wszystko przeciwko obywatelom.

Chodzi o policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biura Antykorupcyjne, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego i kontrolę skarbową. Urzędy te są uprawnione – po uprzedniej zgodzie sądu – do całkowitej inwigilacji.

Projekt rozporządzenia, który można przeczytać na stronach legislacyjnych MS głosi, iż kontrola prokuratora jest realizowana poprzez „merytoryczne i efektywne zbadanie podstaw faktycznych wnioskowanych czynności oraz legalności i prawidłowości ich inicjowania i prowadzenia, mając na uwadze konieczność poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich”.

W uzasadnieniu czytamy, iż konieczność nowego rozporządzenia powstała wskutek uchwalenia nowego prawa o prokuraturze, co nastąpiło na początku bieżącego roku. Ustawa nakazała ministrowi określenie rozporządzeniem sposobu realizacji kontroli prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

Teraz Prokurator Generalny, Krajowy, wyznaczony prokurator lub zespół prokuratorów będzie studiował materiały zgromadzone w trybie inwigilacji w wypadku, gdy okaże się to konieczne do oceny ich prawidłowości, legalności i efektywności. Jeśli skonstatowane zostaną jakieś uchybienia lub nieprawidłowości, będzie trzeba podjąć czynności wyjaśniające oraz wdrożyć mechanizmy zapobiegające powstawaniu takim nadużyciom w przyszłości. W przypadku komplikacji należy zawiadomić stosowne ministerstwo.

Prokuratorzy mogą przekazywać danej służbie uwagi wynikające z kontroli i w ten sposób zapewniana ma być zgodność z prawem wszystkich tych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ogólnie biorąc, z rozporządzenia wynika, iż wszystko jest w rękach Prokuratora Generalnego i że jego opinia może być zasadniczo ostateczną instancją rozstrzygającą o prawidłowościach lub nieprawidłowościach przy inwigilacji. Pod względem bezpieczeństwa obywateli i ochrony ich praw nic się de facto nie zmieni. Pozycja Zbigniewa Ziobry znów wzrasta.

Według informacji Prokuratora Generalnego, w ub.r. uprawnione służby skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 5673 osób. Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5431 osób, co oznacza ni mniej, ni więcej jak to, że sądy klepią wszystko co im podsunie policja czy służby. Odmowne decyzje dotyczyły 20 osób. No, ale skoro naszym modelem jest USA…

Share Button

3 komentarze

 1. Pingback: Prokuratorzy będą sprawdzać zasadność prowadzonej przez służby inwigilacji – My Budowlańcy

 2. Czytelnik napisał:

  Będą sprawdzać czy nie inwigiliją swoich z PiS-u!
  Pozdro.

  • Nikt napisał:

   I słusznie, bo swoich nie wolno. A jeśli wyjdzie, że też kradną to co?

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*