Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zorganizowało w Warszawie konferencję „Równa i bezpieczna szkoła – jak ją wspierać?”. Przedstawiono na niej wyniki raportu „Edukacja antydyskryminacyjna – ostatni dzwonek”. Okazuje się, że w polskiej szkole przemoc kwitnie.

fot. pixabay.com/Taken
fot. pixabay.com/Taken

W raporcie przedstawiono wyniki monitoringu, który prowadziło Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Miał on na celu sprawdzenie reakcji na najbardziej drastyczne przypadki dyskryminacji i znęcania się nad uczniami. Zbadano 70 nagłośnionych w ogólnopolskich i lokalnych mediach spraw i przeanalizowano, jak na sprawę reagowały władze szkoły, policja i kuratoria.
W co piątej sprawie kuratoria nie zareagowały, zakrywając się kwestiami formalnymi. Nawet wtedy, kiedy reagują, okazuje się, że wyłącznie przeglądają papiery – mówi Magdalena Chrustecka, współautorka dokumentu.

Przeanalizowano m.in. sprawę głośnego samobójstwa 14-letniego Dominika z Bieżunia, o którego dramacie nauczyciele wiedzieli od początku. TEA zajęło się również sprawą nastoletniej Zuzanny z Sulejowa pod Łodzią – na dręczenie dziewczynki szkoła zareagowała apelem, w którym potępiła wulgaryzmy. Zaś sprawę prześladowania romskiego chłopca w Białymstoku zupełnie zlekceważono, ponieważ do aktów przemocy nie dochodziło na samym terenie szkoły.

Raport zwraca uwagę na bezradność i na niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań systemowych przez szkoły i odpowiednie ministerstwo. Podczas prezentacji wyników badań, przedstawiciele MEN byli obecni na sali, jednak stwierdzili na głos, że ministerstwo nie ma kompetencji w zakresie zapobiegania np. homofobii w szkole czy też organizacji dodatkowych szkoleń dla kadr. O dodatkowe szkolenia dla nauczycieli wystąpiła do MEN Sylwia Spurek, pełniąca funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Wygląda na to, że na razie żądania te pozostaną bez odpowiedzi.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Rosyjscy komuniści: fałszowaliście wybory

Komunistyczna Partia Rosyjskiej Federacji jest zdania, że rezultaty ostatnich wyborów parl…