Adam Bodnar napisał list do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Krytykuje w nim nowy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS, który dziś będzie drugi raz czytany w Sejmie.

siedziba TK / wikipedia commons
siedziba TK / wikipedia commons

Powstały w sumie cztery projekty takiej ustawy (napisane przez PiS, PSL, Kukiz’15 oraz KOD). Za bazowy uznano rzecz jasna projekt partii rządzącej. Trafił on do dalszego procedowania w komisjach. Tam odrzucono  kolejno wszystkie poprawki zgłaszane przez partie opozycyjne, a zaakceptowano  zgłaszane przez rządzących. Zaprotestował przeciwko temu Adam Bodnar.

Wczoraj Rzecznik Praw Obywatelskich napisał list do Marka Kuchcińskiego. Udowadnia w nim, że PiS usiłuje na siłę powielić zapisy grudniowej ustawy i przeforsować te same rozwiązania, które sam Trybunał uznał za niekonstytucyjne wyrokiem z 9 marca.  Rzecznik pisze m.in., że przyjmowanie rozwiązań prawnych, które zostały wcześniej zdyskwalifikowane konstytucyjnie przez Trybunał, stanowi naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa

Adam Bodnar chce, aby jego uwagi zostały uwzględnione w dalszym procesie legislacyjnym.

„Pozwalam sobie przedłożyć pod rozwagę pana marszałka uwagi dotyczące przepisów zawartych w projekcie, które budzą największe wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją z punktu widzenia ochrony prawa obywateli do sądu oraz niezawisłości sędziowskiej” – pisze na początku listu, po czym punktuje kolejne rozwiązania budzące jego wątpliwości:

– orzekanie według kolejności wpływu spraw („priorytetem powinny być sprawy dotyczące praw i wolności człowieka i obywatela, a Trybunał powinien swobodnie decydować o tym, która sprawa ma taki charakter”);

– orzekanie w większości spraw większością 2/3 głosów oraz umarzanie sprawy w przypadku nieuzyskania takiej większości („obywatele zostaną pozbawieni prawa do wydania wyroku, które stanowi jeden z elementów prawa do sądu”);

– odraczanie sprawy na 3 miesiące, gdy co najmniej 4 sędziów sprzeciwi się wydaniu wyroku (Tego typu mechanizm prawny może doprowadzić do pozbawienia obywateli prawa do sądu w niezwykle ważnych dla nich sprawach”);

– zawieszenie w obecnej sytuacji wszystkich spraw będących w toku na 6 miesięcy wobec kryzysu konstytucyjnego („zawieszenie dotyczyć będzie około stu spraw, często o znacznej doniosłości dla obywateli”).

Adam Bodnar skrytykował również uprawnienia, pozwalające prezydentowi oraz Prokuratorowi Generalnemu decydować o tym, w których sprawach TK powinien orzekać w pełnym składzie. Według Rzecznika zbyt daleko ingeruje to w niezależność sędziów Trybunału.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz także

Bronił ONR i chciał sprowadzić Janusza Walusia do Polski. Teraz zajmie się polskimi szkołami

Skrajna prawica coraz wygodniej czuje się w resorcie oświaty. Stanowisko (kolejnego) wicem…