Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie ostatecznie uznał, że pomoc społeczna nie obejmuje zasiłków na usługi seksualne. Obywatel, który starał się o taką zapomogę, został odprawiony z kwitkiem.

www.flickr.com/photos/idarrenj/
www.flickr.com/photos/idarrenj/

Mieszkaniec stolicy województwa warmińsko-mazurskiego po rozwodzie znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, gdy został wymeldowany z mieszkania, które wcześniej stanowiło małżeńską współwłasność. Mężczyzna został podopiecznym gminnego ośrodka pomocy społecznej. Nie pracuje, jest niepełnosprawny w stopniu lekkim i otrzymuje rentę inwalidzką, będącą jego jedynym źródłem utrzymania. Dochód miesięczny wynosi 623,54 zł. Mężczyzna wniósł o „przydział 300 zł na seks na miesiąc marzec”. Kierownik GOPS odrzucił wniosek argumentując to po pierwsze tym, że dochód miesięczny przekroczył wysokość dochodu uprawniającego do uzyskiwania świadczeń z pomocy społecznej, po drugie zaś, że forma wsparcia, o którą wnioskował ów człowiek, nie figuruje w katalogu przewidzianym ustawą z marca 2004 r.

Podopieczny OPS złożył od tej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Argumentował, że jest normalnym mężczyzną, ma normalne potrzeby seksualne, które musi zaspokajać, SKO poparło jednak decyzję kierownika OPS, uznając, że potrzeby seksualne nie są niezbędną potrzebą bytową w rozumieniu art. 39, ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Kolejnym odwołaniem zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który podtrzymał decyzję i kierownika ośrodka pomocy społecznej, i SKO. Stwierdził, że pomoc społeczna nie oznacza wyręczania strony w zaspokajaniu wszelkich potrzeb, a jedynie wspieranie w wysiłkach do tego zmierzających.  Poza tym, przekonuje WSA w Olsztynie, zasiłek celowy jest uznaniowy, a nie obligatoryjny. Sąd uznał też, że z „doświadczenia życiowego” wynika, że potrzeby seksualne nie warunkują podstawowej egzystencji odpowiadającej godności człowieka.

[crp]

 

 

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
 1. I dziwić,że obecna lewica gnije bardziej niż ciało nieszczęsnej (i dużo bardziej lewicowej,a w przeciwieństwie do „lewicy” na taki los nie zasługującej !) Róży Luksemburg w rynsztoku – ale rynsztoku historii ?!

  Nowy Wspaniały Liberalny świat i jego „lewicowe” sługusy co lewicowość redukują do spraw łóżkowo-kopulacyjnych (dobrze,że póki co nie fekalnych ale pewnie i to nas czeka). To bardziej pożałowania godne niż to,że sama lewicowość została zredukowana do żebrackiej walki o jałmużnę państwową,dla niepoznaki zwaną „zasiłkiem”…

  Jak mówił Marks cytując Hegla:
  „Hegel powiada gdzieś, że wszystkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, rzec można, dwukrotnie. Zapomniał dodać: za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa. „. Obecna euro-„lewica” to rzeczywiście farsa…

  1. A co to wspólnego ma z lewicowością idioci?
   Żyjecie w kraju gdzie seks jest tabu i zachowujecie się jak fanatycy islamscy, których bardzo boli jak kobiety chodzą bez namiotów na głowie, a następnie masowo gwałcą nawet na ulicy, bo frustracja narasta w takim społeczeństwie. To jest niesamowite że wyjecie jak islam gwałci a powodem że islam gwałci właśnie są absurdalne wsytrzemięźliwości seksualne identyczne jak w katolicyzmie.

 2. Buhahahahaha, lewica potrafi ciągle zadziwiać :)
  Proponuję wam hasło na jakąś najbliższą demonstrację – „Kurwy dla ludu”
  Kto wie, może poparcie drgnie?

 3. Miał racje pozywający, seks jest jedną z funkcji dobrostanu egzystencjalnego. Nawet przecież Polska podpisała konwencje praw seksualnych człowieka i w tym przypadku tą sąd łamie prawo. Bo to nie jest zachciewajka jakiegoś faceta, tylko prawo podpisane przez Polskę, której sąd nie chce przestrzegać. Frustracja seksualna prowadzi do zaburzeń psychicznych, które następnie utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie, dlatego na zachodzie jest zawód pracownika seksualnego, bo następnie ten człowiek lepiej funkcjonuje i mniej obciąża personel medyczny, wynikłymi zaburzeniami, rentami, pielęgnacją i brakiem pracy. Dobrą role społeczną robią w Polsce prostytutki, tym kobietom naprawdę należy się szacunek, bo byśmy mieli masę frustratów i na tym tle przestępstw, agresji, nienawiści itd. Szkodliwym elementem są księża którzy sami zaburzeni, jak widzimy non stop parskają nienawiścią i odmawiają ludziom nawet mieć dzieci, ciągłe język nienawiści do otoczenia i bicze moralne, gdzie takie zaburzenia nie występują w związkach z udanym pożyciem seksualnym. A słuchanie tych panów to produkcja zboczeńców na szeroką skalę, z rujnowaniem związków gdy się mieszają.

  1. Niestety u nas non stop łamie się nasze prawa seksualne…..

   Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych

   Istotą deklaracji jest przekonanie, iż seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej, zaś jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie kontaktu, intymności, ekspresji uczuć, przyjemności, czułości i miłości, seksualność kształtuje się w wyniku wzajemnych relacji pomiędzy osobą a strukturami społecznymi. Pełny rozwój seksualności ma zasadnicze znaczenie dla indywidualnego, międzyludzkiego i społecznego dobra.

   Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami człowieka, bazującymi na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. Zdrowie, w tym także zdrowie seksualne, jest fundamentalnym prawem człowieka. W celu zapewnienia zdrowego rozwoju seksualności jednostek i społeczeństw prawa seksualne muszą być uznawane, promowane, szanowane i bronione przez wszystkie społeczeństwa wszystkimi środkami. Zdrowie seksualne zależy od uznawania, respektowania i stosowania tych praw.

   I dlatego mam prawo:

   • dowolności seksualnej; wolność seksualna obejmuje indywidualną możliwość wyrażania pełni potencjału seksualnego, wyklucza jednak wszelkie formy seksualnego przymusu, wykorzystywania i nadużyć w jakimkolwiek czasie i sytuacji życiowej;

   • do seksualnej odrębności, integralności i bezpieczeństwa cielesnego; prawo to mówi o możliwości podejmowania niezależnych decyzji dotyczących życia seksualnego, zgodnych z własną moralnością i obowiązującą etyką; obejmuje ono również sprawowanie kontroli nad własnym ciałem i czerpanie z niego zadowolenia oraz wolność od torturowania, okaleczania i jakiejkolwiek przemocy;

   • do prywatności seksualnej; obejmuje ono prawo do indywidualnych decyzji i zachowań w sferze intymnej w stopniu, w jakim nie narusza to seksualnych praw innych osób;

   • do seksualnej równości; odwołuje się ono do wolności od wszelkich form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii oraz fizycznej albo emocjonalnej niepełnosprawności;

   • do seksualnej przyjemności; przyjemność seksualna, włączając w to zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobra;

   • do emocjonalnego wyrażania seksualności; wyrażanie seksualności obejmuje więcej niż przyjemność erotyczną lub zachowania seksualne; osoby mają prawo do wyrażania swojej seksualności poprzez komunikowanie się, dotyk, wyrażanie uczuć i miłość;

   • do swobodnych kontaktów seksualnych; oznacza ono możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub niezawierania go, przeprowadzenia rozwodu i ustanawiania innych odpowiedzialnych związków seksualnych;

   • do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji co do posiadania potomstwa; obejmuje ono prawo do decyzji o posiadaniu potomstwa, jego liczbie, różnicy wieku pomiędzy potomstwem oraz prawo pełnego dostępu do środków regulacji płodności;

   • do seksualnej informacji opierającej się na badaniach naukowych; prawo to mówi, że informacje na temat seksualności człowieka muszą się opierać na wynikach rzetelnych i nienaruszających zasad etycznych badań naukowych i powinny być rozpowszechniane na wszystkich poziomach społecznych;

   • do wyczerpującej edukacji seksualnej; edukacja seksualna jest procesem trwającym przez całe życie i powinny być w nią włączone wszystkie instytucje społeczne;

   • do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego; opieka w zakresie zdrowia seksualnego powinna być dostępna oraz służyć zapobieganiu i leczeniu wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

„Ludzie są skrajnie wyczerpani, przemoczeni, w poszarpanych ubraniach i butach. Straż Graniczna wywozi ich nie wiadomo gdzie”

-Spotykamy ludzi w tragicznym stanie, w takim, że ratownicy chcą wszystkich zabierać od ra…