Rusza kolejna edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku omawiana będzie postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posłanki Lewicy mówią: nie! Posłanki Daria Gosek- Popiołek i Magdalena Biejat wystosowały list do marszałek Sejmu, ministra edukacji i prezesa IPN, z apelem o zmianę tematu tegorocznego SDiM, ponieważ ich zdaniem jest on wykluczający dla dzieci spoza kościoła katolickiego.

Tegoroczne zadanie internetowej edycji SDiM brzmi: „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”.

„W myśl zapisów ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 Rzeczypospolitej Polskiej stosunek państwa do wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych opiera się na poszanowaniu wolności sumienia i wyznania. Dlatego apelujemy o zmianę tematu lub zaproponowanie dodatkowego tematu dla osób, które nie utożsamiają się z wyznaniem katolickim, ale są obywatelkami i obywatelami tego kraju, tworzą go, a w przyszłości będą za niego odpowiedzialne” czytamy w liście posłanek Lewicy.

Postać kardynała Wyszyńskiego budzi też spore kontrowersje, o czym w liście nie wspomniały posłanki. Wielokrotnie w mediach i pracach naukowych omawiany był antysemityzm kardynała i jego działalność wydawnicza na przykładzie pisma „Ateneum Kapłańskie”, którego był redaktorem w latach 1932-1939. Pismo pod redaktorskim okiem Wyszyńskiego publikowało antysemickie treści. „Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich. Głosząc idee wywrotowe, stojąc na czele ruchu komunistycznego, szerząc w literaturze hasła niemoralne. (…) Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa.” – Ateneum Kapłańskie, 1938, zeszyt I, str. 23.

Czy dzieci będą w stanie omówić postać kardynała krytycznie, skoro nadal jest on na sztandarach kościoła katolickiego i właśnie dobiega końca proces jego beatyfikacji na błogosławionego kościoła katolickiego?

Sejm RP od 1994 roku organizuje Sejm Dzieci i Młodzieży. Inicjatywa polega na kształtowaniu postaw obywatelskich i zaangażowaniu młodych w życie polityczne kraju. Co roku młodzież bierze udział w konkursie, w którym omawia jakieś polityczne zagadnienie. „Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych” czytamy na stronie sejmu. Wygraną w konkursie jest możliwość uczestniczenia w obradach Sejmu w Dniu Dziecka, który wypada 1 czerwca.

 

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Prokuratura łaskawa wobec księgowej Tadeusza Rydzyka

Nie powinno to specjalnie nikogo dziwić. Prokuratura broni jak lew skazanej księgowej bizn…