Trybunał Konstytucyjny orzekł, że eksmisja bez zapewnienia lokalu zastępczego jest łamaniem praw człowieka – również wtedy, gdy postępowanie toczy się w trybie egzekucyjnym. Dotyczy to głównie mieszkań służbowych np. policyjnych.

– W skrócie chodzi o to, że żona policjanta (będąca w ciąży i z dzieckiem) nie wyląduje na bruku, jeśli policjant ją nagle opuści i zostawi w mieszkaniu służbowym – stwierdził Adam Bodnar. To na wniosek rzecznika z 2015 roku Trybunał Konstytucyjny zajął się zapisami ustawy o  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. – Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim osób zajmujących mieszkania policyjne bądź będące w dyspozycji innych formacji mundurowych oraz nieruchomości wywłaszczane pod realizację inwestycji o szczególnym znaczeniu dla państwa np. autostrad.

Zapisy, które zgłosił do zbadania rzecznik, mówią o tym, że można eksmitować z mieszkania służbowego bez koniecznego wyroku sądu – jedynie na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym. TK podzielił argumentację RPO, że ustawa „nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych” – a „eksmisje z lokali są jedną z najczęstszych przyczyn bezdomności”.

Bodnar w swoim wniosku napisał, że problem „wyłonił się na tle skarg od policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz od innych osób zajmujących lokale mieszkalne pozostające w dyspozycji organów Policji, którzy w listach kierowanych do Rzecznika wyrażali obawę, iż opróżnienie zajmowanych przez nich mieszkań zostanie przeprowadzone na bruk, czyli bez zapewnienia im jakiegokolwiek schronienia, nawet w tych przypadkach, gdy obowiązek opróżnienia lokalu dotyczy osób niepełnosprawnych, małoletnich, kobiet w ciąży, a więc również tych osób, które w sposób szczególny powinny być chronione przed bezdomnością”.

Orzeczenie sędziowie wydali jednogłośnie.

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
  1. Wychodzi na to, ze TK zreformowany przez obecną większość parlamentarną jest bardziej prospołeczny niż poprzedni. Warto było bronić trybunału Rzeplińskiego?

    1. Odnoszę podobne wrażenie.
      Oby nie było to chwilowe ,,skrzywienie” sędziów wywołane wichrem zmian (personalnych).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Puste portfele Rosjan

Z jednej strony są deklaracje i polityczne zobowiązania na najwyższych szczeblach, by licz…