pikieta Młodych Razem

Trudno sobie wyobrazić, że w środku Europy jest kraj, sankcjonujący mocą prawnych rozwiązań najzwyklejsze niewolnictwo. Ten kraj to Polska, a mowa o ustawie o praktykach absolwenckich.

Przeciwko temu aktowi prawnemu i sytuacji wokół praktyk absolwenckich protestowali dzisiaj Młodzi Razem przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Niezbyt liczna grupa młodych ludzi z flagami partii Razem podzieliła się oburzeniem i sprzeciwem wobec formy współczesnego niewolnictwa, jaką są nieodpłatne praktyki absolwenckie, których przebieg i najczęściej brak zapłaty za pracę sankcjonuje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Młodzi ludzie wyrażali niezgodę na to, by za świadczoną przez nich pracę nie otrzymywać zapłaty, w zamian ofiarując enigmatyczne „doświadczenie”, „wpis do CV” lub „zaszczyt pracy z doświadczonym fachowcem”, co najczęściej wiąże się z wykorzystywaniem młodego człowieka do posług i wysłuchiwania utyskiwań, a po zakończeniu praktyki nie otrzymują umowy o pracę, bowiem pracodawcy traktują absolwentów na praktykach jako darmową siłę roboczą. Rezultatem takiej sytuacji jest prekaryzacja absolwentów, niemożność wcześniejszego usamodzielnienia się i frustracja na początku swej drogi zawodowej.

Małgorzata Wojtowicz Razem
fot. strajk.eu

Małgorzata Wojtowicz z partii Razem zwracając się do swych młodych kolegów nazwała tę sytuację precyzyjnie: to jest przemoc w majestacie prawa.

Justyna Samolińska z Inicjatywy Pracowniczej zachęcała młodych ludzi, by nie czekali na działanie instytucji państwowych, które są opieszałe, mają słaby aparat kontrolny i niewielkie kompetencje. Jedynym skutecznym sposobem działania, mówiła Samolińska, jest samoorganizowanie się, wstępowanie do bojowych, dynamicznych związków zawodowych, bo tylko tą drogą będzie możliwe wywieranie skutecznego nacisku na pracodawców.

Protestujący przekazali na ręce przedstawiciela resortu petycję do minister w sprawie podjęcia środków przeciwdziałających nadużyciom praktyk absolwenckich jako formy zatrudnienia.

fot. strajk.eu

„Ustawa o praktykach absolwenckich z 2009 roku jest obecnie nagminnie nadużywana przez pracodawców w celu pozyskania darmowej siły roboczej. (…) Pokłosie tej ustawy stawia nas, młodych ludzi w trudnej sytuacji: rynek pracy jest zalany przez oferty praktyk absolwenckich, będącymi tak naprawdę ofertami bez wynagrodzeń. Praktykanci, zamiast nabywać umiejętności przydatne w zawodzie, zajmują się parzeniem kawy i obsługą kserokopiarki. (…) niedopuszczalne jest, by człowiek nie otrzymywał niczego za swoja pracę, zwłaszcza, gdy stosuje się wobec niego podstęp oraz wątpliwą etycznie interpretację prawa”, czytamy w petycji.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także

Brazylia: zwolennicy Bolsonaro przemocą chcą podważyć wyniki wyborów

Od wczoraj w wielu brazylijskich miastach trwają starcia między zwolennikami byłego prezyd…