Sieć organizacji pozarządowych Transfrom! Network, działająca przy Europejskiej Partii Lewicy, zorganizowała kolejne szkolenie polityczne dla chętnych z organizacji o zbliżonym profilu. To już dziesiąta edycja.

Źródło: Transform! Europe
Źródło: Transform! Europe

– Letni Uniwersytet to już tradycja, mamy za sobą 10 lat historii. Wydarzenie to przewidziane jest – oficjalnie biorąc – dla członków partii i aktywistów z organizacji lewicowych z krajów Unii Europejskiej, ale od zagadnień administracyjnych zawsze ważniejsze były sprawy merytoryczne. Gościmy więc często osoby z różnych krajów, w których wydarzenia są w danym roku szczególnie ważne. Podczas tej edycji chcemy skoncentrować uwagę uczestników na Grecji oraz Europie Wschodniej – mówi, w rozmowie ze strajk.eu, Jiri Houdobek, jeden z organizatorów Letniego Uniwersytetu.

„Sprawie greckiej” poświęcone są aż trzy warsztaty i dwie plenarne dyskusje. Większość dotyczy zagadnień stricte ekonomicznych i politycznych, jednak jedna z sesji zatytułowana „Gender & Precarity – examples from Greece” (ang. „Płeć i prekariat – przykłady z Grecji”)

– Sprawy związane bezpośrednio z gospodarką to nie tylko polityka parlamentarna, ale także ludzka, humanistyczna. Katastrofa ekonomiczna, która rozegrała się i wciąż rozgrywa w Grecji, to katastrofa mas. Warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób przekłada się to jakość życia nie tylko w materii ilości zakupionych dóbr czy pożywienia. Spadły też inne wskaźniki, np. tolerancji dla inności. Ale są też przykłady budujące. Ogólnie, temat wart jest poruszenia; mówi nam coś o tym jak zmienia się kultura i tkanka społeczna pod wpływem kryzysu – powiedziała korespondentowi strajk.eu Sisi Vouvou z Grecji, która będzie główną panelistką w tej dyskusji.

Attila Vajnal z Węgier wygłosi wstępną prezentację dot. zagrożenia rosnącą falą prawicowego ekstremizmu w Europie Wschodniej. Odrębna dyskusja poświęcona będzie też perspektywom rozwoju, tudzież powstania, lewicy w krajach tego regionu oraz walce o postępową kulturę i obyczajowość. Dużo czasu przeznaczono także na dyskusje dot. polityki imigracyjnej i energetycznej.

– Spodziewam się ciekawych dyskusji w tym obszarze, zwłaszcza, czekam na głosy – jak sądzę bardzo różnorodne – z Europy Wschodniej. Lewica nie ma jednoznacznego stanowiska w tych sprawach. Na Słowacji, gdzie działam od wielu lat, widać to bardzo wyraźnie, wiem też, że w Polsce czy Bułgarii sytuacja jest podobna. Nie inaczej jest w Czechach. To mogą być bardzo ciekawe, choć nie wiem na ile konkluzywne, rozmowy – powiedział strajk.eu, Tim Horvath, który bierze udział w Letnim Uniwersytecie jako przedstawiciel nowopowstałej Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Publicznego i Demokratycznego Systemu Bankowego.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Jeszcze o zamieszkach w Machaczkale

Po przybyciu w niedzielę 29 października do Machaczkały samolotu z Tel Awiwu, lokalni mies…