Share Button

A także diagnostów laboratoryjnych i właścicieli aptek. Od piątku 25 maja Ordo Iuris zbiera już podpisy pod projektem ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Swoje założenia Instytut wraz z Centrum Życia i Rodziny zaprezentował podczas konferencji prasowej, w której wziął udział prof. Chazan, entuzjasta projektu.

Po pierwsze, Ordo Iuris chce, aby każdy szpital miał ustawowo zagwarantowane prawo do niewykonywania aborcji. Ale nie tylko. Prawo do sprzeciwu sumienia zyska wiele innych zawodów związanych ze służbą zdrowia – w sytuacji gdy „nie godzą się na nieetyczne i sprzeczne z podstawowymi wartościami ideologie i zachowania”.

„Projekt ustawy (…) podkreśla, że wolność sumienia to także prawo do sprzeciwu sumienia. Oprócz wprowadzenia ogólnej klauzuli sumienia, projekt przewiduje też odrębne – bardziej szczegółowe – klauzule sumienia w ustawach regulujących wykonywanie zawodów medycznych: lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych (tu zmiany są relatywnie niewielkie), diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, a także felczerów (ten zawód jeszcze jest w Polsce praktykowany). Gwarancje ustawowe obejmą też każdy szpital, który wprost będzie miał zapewnione prawo do niewykonywania aborcji. Ponadto projekt zakłada uchylenie kilku uchwalonych w PRL przepisów, które ograniczają prawo do sprzeciwu sumienia, w tym ograniczających wolność działalności gospodarczej przepisów kodeksu wykroczeń, które były podstawą skazania łódzkiego drukarza” – czytamy na stronie Instytutu.

Zaznaczono na szczęście, że odmowa świadczenia usługi bądź wykonania obowiązku zawodowego „nie może powodować niebezpieczeństwa utraty życia, zagrożenia zdrowia innych osób i porządku publicznego ani naruszać w sposób nieproporcjonalny” wolności i praw innych osób”. Ale Federacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny jest pewna, że to zastrzeżenie takim sytuacjom nie zapobiegnie. Kamila Ferenc stwierdziła, że mamy do czynienia z zamachem na prawa pacjenta i konstytucyjne wartości.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Share Button

1 komentarz

  1. Nikt napisał:

    Niedługo dojdzie do tego, że babcia klozetowa zabroni się defekować jeśli się nie będzie wyznawcą jedynie słusznej religii i nie przedstawi aktualnego zaświadczenia ze spowiedzi

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*