O tym, jak ważny jest wysoki poziom usług publicznych i dlaczego to one określają poziom życia każdego z nas, Portal Strajk rozmawia z Pablo Sanchezem, sekretarzem Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU) ds. kontaktu z mediami

Bojan Stanisławski: Wkrótce ma się odbyć Kongres EPSU. Czy możesz nam opowiedzieć trochę o znaczeniu tego wydarzenia?

Pablo Sanchez:

Kongres EPSU jest dla nas kluczowym wydarzeniem. W tym roku odbędzie się w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie w dniach 18-20 czerwca i stanowi znaczący moment dla związków zawodowych sektora publicznego w całej Europie. Będziemy mieli 500 związkowców z 45 krajów, którzy zbiorą się, aby walczyć o prawa i znaczenie pracowników sektora publicznego. Ten kongres jest szczególnie wyjątkowy, ponieważ niedawno świętowaliśmy 45-lecie naszej działalności w 2023 roku.

BS: Brzmi imponująco. Jakie są kluczowe tematy i dyskusje, które odbędą się na kongresie?

PS: Mamy napięty harmonogram z pięcioma głównymi tematami. Należą do nich: zapewnienie pokoju, demokracji, równości, praw i wolności; odzyskiwanie i wzmacnianie usług publicznych; walka o zieloną, cyfrową i społecznie sprawiedliwą transformację; zapewnienie, że dobre miejsca pracy prowadzą do wysokiej jakości usług oraz budowanie i wzmacnianie związków zawodowych sektora publicznego. Te tematy odzwierciedlają nasze zaangażowanie w poprawę usług publicznych i zapewnienie, że spełniają one potrzeby wszystkich Europejczyków. Dodatkowo skupimy się na walce z skrajną prawicą, budowaniu integracyjnych miejsc pracy, sprzeciwianiu się oszczędnościom oraz obronie Europy, która stawia na pierwszym miejscu ludzi, planetę i pokój przed zyskami.

BS: Dlaczego usługi publiczne są tak ważne, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście?

PS: Usługi publiczne są kręgosłupem sprawiedliwego i funkcjonującego społeczeństwa. Są niezbędne do dostarczania podstawowych usług, takich jak zdrowie, opieka, opieka nad dziećmi, służby ratunkowe czy kontrole podatkowe. Niestety, były one znacząco atakowane z powodu środków oszczędnościowych, polityk neoliberalnych i braku dialogu społecznego. To postawiło wiele osób, zwłaszcza tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na prywatne alternatywy, w trudnej sytuacji. Pandemia COVID-19 podkreśliła kluczową rolę solidnych, dobrze finansowanych usług publicznych: od opieki zdrowotnej i społecznej po zarządzanie odpadami, administrację miejską i publiczną. Silne usługi publiczne są kluczowe dla spójności społecznej, stabilności i zapewnienia ludziom poczucia bezpieczeństwa i miejsca. Pozwalają one ludziom skupić się na rodzinach i życiu osobistym bez ciągłego martwienia się o podstawowe potrzeby.

BS: Czy możesz rozwinąć temat wyzwań, przed którymi stoją pracownicy sektora publicznego w Europie?

PS: Pracownicy sektora publicznego stoją przed licznymi wyzwaniami. W Ukrainie zmagają się ze skutkami wojny. Pracownicy sektora zdrowia byli na pierwszej linii frontu pandemii, a strażacy przygotowują się na kolejne intensywne lato pożarów lasów, wszyscy mówią o zmianach klimatycznych, ale ci, którzy pracują na pierwszej linii łagodzenia zmian klimatu, są coraz mniej liczni z powodu cięć budżetowych. Ci pracownicy są niezbędni, ale często borykają się z niedofinansowaniem, niepewnością pracy i brakiem wsparcia. Dodatkowo mamy do czynienia z kryzysem kosztów życia, potrzebą wyższych płac poprzez negocjacje zbiorowe i atakami na prawo do strajku. Nasz kongres jest platformą do podkreślenia tych problemów i pracy nad rozwiązaniami.

BS: Kim są niektórzy z mówców na Kongresie i czego możemy oczekiwać od ich wystąpień?

PS: Mamy doskonały skład mówców. Quentin Parrinello z Obserwatorium Podatkowego UE, Ludovic Voet z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Daniel Bertossa z globalnej federacji związków PSI i Hans Kluge z Regionu Europejskiego WHO, który dołączy zdalnie. Dostarczą oni cennych spostrzeżeń na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych aspektów usług publicznych. Ich wkład pomoże nam ukształtować nasze dyskusje i działania na przyszłość.

BS: Kongres przyniesie także pewne zmiany w kierownictwie. Czy możesz nam powiedzieć więcej na ten temat?

PS: Tak, wybierzemy nowe kierownictwo, w tym nowego prezydenta, Françoise Geng z CGT-Santé we Francji. Ma ona duże doświadczenie w opiece zdrowotnej i przywództwie związkowym. Nasz obecny sekretarz generalny, Jan Willem Goudriaan, zostanie prawdopodobnie ponownie wybrany na trzecią kadencję.

BS: EPSU i inne międzynarodowe federacje związkowe były głośne na temat wzrostu ruchów skrajnie prawicowych w Europie. Jak EPSU radzi sobie z tymi wyzwaniami politycznymi?

PS: Wzrost ruchów skrajnie prawicowych jest rzeczywiście niepokojący. Partie skrajnie prawicowe historycznie były wrogami ruchu pracowniczego, często promując polityki podważające prawa pracowników i spójność społeczną. W EPSU uważamy, że ważne jest, aby zająć zdecydowane stanowisko przeciwko tym partiom. Podczas tego kongresu przyjmujemy rezolucję nadzwyczajną, która bezpośrednio odnosi się do wzrostu skrajnej prawicy. Rezolucja stwierdza: „Skrajna prawica jest wrogiem pracowników i związków zawodowych. Grupy ECR i ID w Parlamencie Europejskim głosowały przeciwko dyrektywie dotyczącej płacy minimalnej, która ma na celu promowanie zwiększenia zakresu negocjacji zbiorowych.” oraz „EPSU zobowiązuje się do walki o demokrację, równe prawa i inkluzywne społeczeństwa. Będziemy współpracować z ETUC i ruchami społecznymi, aby przeciwstawić się agendom skrajnej prawicy i zapewnić, że wysokiej jakości usługi publiczne będą dostępne dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich obywatelstwa.”

BS: Jakie przesłanie na koniec chciałbyś przekazać ogółowi społeczeństwa na temat usług publicznych?

PS: Przesłanie jest jasne: Usługi publiczne są dla wszystkich. Powinny być wysokiej jakości, dostępne i wolne od motywów zysku. Czas na usługi publiczne jest teraz! EPSU będzie nadal bronić praw związkowych i negocjacji zbiorowych dla pracowników sektora publicznego w całej Europie. Odrzucamy oszczędności i wyobrażamy sobie Europę opartą na solidarności, równości i sprawiedliwości społecznej.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Oto istota sprawy

Na przestrzeni wielu lat Palestyńczycy zapłacili bardzo wysoką cenę za zbrodnie popełniane…