– Jeśli chodzi o sklepy z nocną zmianą, podczas weekendów z niedzielnym zakazem handlu, pracownicy pracujący na nocnej zmianie będą kończyć pracę do godz. 23:45 w soboty i mogą ją rozpocząć o godz. 00:15 w poniedziałki. Dotyczy to jednak tylko tych sklepów, w których już dziś funkcjonuje zmiana nocna. Nowe regulacje zatem de facto skracają czas trwania zmiany nocnej – powiedział rzecznik Sikora.

Zakaz handlu w wybrane siódme dni tygodnia obowiązywać 1 marca. Pierwsza „zakazana” niedziela wypada 11.03, ale druga już 18.03, czyli tydzień później. Takich dni będzie więcej, przykładowo – w kwietniu zakupy zrobimy tylko w jedną niedzielę – 29.04.