Propozycje własnych publikacji na stronach Portalu STRAJK można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@strajk.eu. Poniżej przedstawiamy warunki ewentualnego uwzględnienia przekazanego nam materiału.
  1. Tekst musi zostać wysłany w formie pliku załączonego do wiadmości e-mail o formacie ODT, DOC lub DOCX.
  2. Załączony tekst musi zawierać tytuł i być podpisany imieniem i nazwiskiem autora/ki.
  3. Poza plikiem tekstowym do wiadomości załączone mogą być maksymalnie trzy fotografie/rysunki w formie plików JPEG lub PNG.
  4. W treści korespondencji należy wskazać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu.
Zachęcamy również do korzystania z poniższego formularza (wersja beta), przy pomocy którego można przesłać do nas tekst według opisanych wyżej wskazań. Wówczas dane kontaktowe należy umieścić bezpośrednio w treści przesyłanego pliku.