Poczta elektroniczna: redakcja@strajk.eu
Telefon: 22 416 82 17

2xMW Sp. z o.o.
ul. Dembego 22a, lok. 49
02-796 Warszawa