W dniu 20 grudnia 2023r. Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy w II instancji p-ko Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi i innym oskarżonym w tzw. aferze gruntowej, skazał głównych podsądnych na kary 2 lat pozbawienia wolności m.in. za nielegalne działania operacyjne.

Przypomnimy, w marcu 2015r. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat oraz 10. letni zakaz zajmowania stanowisk, za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów w celu zdyskredytowania ówczesnego ministra rolnictwa i wicepremiera Andrzeja Leppera. W okresie tym Mariusz Kamiński piastował funkcję szefa CBA, a Maciej Wąsik był jego zastępcą. Taki wyrok, choć jeszcze nieprawomocny, uniemożliwiał skazanym piastowanie m.in. funkcji ministerialnych.

Jesienią 2015r. PIS wygrał wybory i jedną z pierwszych rzeczy, którą nowe władze wymyśliły, było ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego przez nowego prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydencki akt łaski został wydany w dniu 17.11.2015r. Spowodował on wielkie poruszenie w świecie prawniczym, którego spora część stała na stanowisku, że aktem łaski nie można objąć nieprawomocnego skazania. Nie przeszkodziło to jednak, aby nowa władza uznała, że skazania nie było.

Aby umocnić takie stanowisko, w marcu 2016r. sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu I instancji i sprawę umorzył.

Natomiast, w maju 2017r. Sąd Najwyższy uchwalił, że akt łaski wobec osoby jeszcze nie skazanej prawomocnie, jest bezskuteczny.

W lipcu 2018r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski, będące w prerogatywach prezydenta, obejmuje także tzw. akty abolicji indywidualnej.

W listopadzie 2019r. został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W czerwcu 2023r. Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie sądu apelacyjnego o umorzeniu sprawy i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia prze Sąd Okręgowy w Warszawie.

W międzyczasie Kamiński i Wąsik zostali posłami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

W następstwie czego Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznając sprawę w II instancji, dniu 20 grudnia 2023r. wydał prawomocny wyrok skazujący Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności oraz karę dodatkową w postaci zakazu piastowania funkcji publicznych na okres lat 5. Dwaj inni zastępcy Kamińskiego, Grzegorz Postek oraz Krzysztof Brendel również otrzymali karę pozbawienia wolności na okres 1. roku.

W dniu 21.12.2023r. na sejmowym profilu na platformie X (dawny Twitter) pojawiła się informacja, że Szymon Hołownia, marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jednocześnie prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka Hołowni pismo, w którym oznajmił: „W związku z podaną przez Pana Marszałka informacją o planowanym wydaniu postanowień o wygaszeniu mandatów Panom Posłom, należy jednoznacznie stwierdzić, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu”.

Opinia publiczna w Polsce z zapartym tchem śledzi niszczenie autorytetu prawa i państwa polskiego.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Indyjscy pracownicy portowi odmówili przeładunku izraelskiej broni

Indyjski związek zawodowy robotników portowych, Water Transport Workers Federation of Indi…