Mierzą się z agresją ze strony podopiecznych, obelgami, wyzwiskami, a nierzadko fizycznymi napaściami. NIK w 5 skontrolowanych przez siebie sądach odnotowała 93 przypadki ataku na kuratora. Nie ma jednolitych zasad dotyczących ochrony, ale „leżą” też standardy pracy. System regulujący ich obowiązki, jak poetycko wyrazili się kontrolerzy – „nie przystaje do współczesnych realiów”.

Etatów brakuje, obciążenie pracą jest tak samo wysokie od 2003, choć przyrosła ilość obowiązków. Standardy obciążenia nie uwzględniają np. wywiadów środowiskowych (tylko w latach 2014-17 przeprowadzono ich prawie 2 mln w 5 skontrolowanych przez Izbę sądach). To na kuratorów spadło w ostatnich latach prowadzenie tzw. dozorów elektronicznych i innych czynności związanych z karą ograniczenia wolności. Nie ma jednoznacznych kryteriów naboru oraz planu aplikacji kuratorskiej. Kuratorów społecznych jest coraz mniej.

W niektórych okręgach kuratorzy są dwa razy bardziej obciążeni sprawami niż w innych – zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy karne. Kuratorzy rodzinni od zawsze mieli w swoich zakresach mniej spraw.

Warunki lokalowe, jakie zapewniają im sądy, wołają często o pomstę do nieba. Tłoczą się w wieloosobowych pokojach, gdzie niemożliwa jest dyskretna rozmowa z podopiecznym – często bardzo potrzebna samemu wezwanemu. Rzetelne wykonywanie pracy kuratora uniemożliwia również zawalenie biurokracją.

„Nie ma systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo kuratorom sądowym. Tymczasem przypadki agresywnego zachowania ze strony ich podopiecznych, czy członków ich rodzin i innych osób, nie należą do rzadkości. Odnotowano je we wszystkich skontrolowanych sądach rejonowych, a w zbadanych sądach okręgowych zgłoszono 93 takie zdarzenia. Często są one kierowane do prokuratury, a następnie do sądów.

I tak np. w Sądzie Rejonowym Wrocław-Krzyki, gdzie udokumentowano sześć przypadków agresji wobec kuratorów, sprawy trafiły do prokuratury i sądów. W jednym przypadku sprawca czynu został już skazany prawomocnym wyrokiem” – pisze NIK.

Brak też właściwego nadzoru nad ich pracą i prawidłowego, sprawiedliwego jej podziału np. w zespołach. NIK wezwała ministra sprawiedliwości, aby przyspieszył prace nad nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych, ujednolicił i sprecyzował przepisy, które budzą wątpliwości i przyjrzał się kompleksowo potrzebom funkcjonariuszy kuratorskiej służby sądowej.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz także

Przejęcie Polska Press przez Orlen wstrzymane? Daniel Obajtek twierdzi, że nic nie wie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał przejęcie wydawnictwa Polska Press przez P…