Doniesienia z Kazachstanu wskazują na to, że władza Tokajewa umacnia się wewnętrznie i zewnętrznie. Ale przyczyny społecznych niepokojów nie zniknęły.

Jednym z ważnych sygnałów potwierdzających powyższe jest powołanie nowego rządu Kazachstanu. Na jego czele stanął dotychczasowy wicepremier Alichan Smaiłow. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew wyznaczył też czterech wicepremierów. Ciekawe, że część ministrów pozostała na swoich stanowiskach, w tym ministrowie resortów siłowych: obrony Murat Bektanow i spraw wewnętrznych Jerłan Turgumbajew. Pozostał na stanowisku minister spraw zagranicznych: Muchtar Tleuberdi, jednocześnie piastując stanowisko wicepremiera.

To można odczytać jako gest nowych władz Kazachstanu w kierunku punktowego poszukiwania i karania winnych ostatnich niepokojów społecznych. Może to też oznaczać, że do aresztowania byłego szefa Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu i jego ludzi w różnych resortach ograniczy się, przynajmniej na oficjalnym, publicznym poziomie, rozliczanie winnych.

Na razie nowy premier Kazachstanu odbył rozmowę z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem, która dotyczyła dwustronnej współpracy gospodarczo-handlowej i współdziałania w ramach Gospodarczego Związku Euroazjatyckiego.

MSZ Kirgizji ogłosiło, że jest zainteresowane normalizacja sytuacji w Kazachstanie. Z kolei Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Rady Współpracy Państw Języków Tureckich (Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Turcja i Uzbekistan) wyraziła poparcie dla „antyterrorystycznej operacji” podczas zamieszek w Kazachstanie. To kolejne sygnały od państw tego regionu uznające Tokajewa jako polityka realnie i legalnie sprawującego władzę w Kazachstanie.

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
  1. Panie Redaktorze! Przydał by się bardzo rys historyczny oraz społeczny Kazachstanu, co ułatwiłoby zrozumienie tego co się dzieje, jak i tego kto próbuje w tym kotle mieszać. Kazachowie to nie jest jednorodny naród. Obowiązuje tam podział na 3 ,,kasty” Żuzy – wysoki, średni i mały. Od przynależności do danego klanu/kasty zależy pozycja społeczna człowieka. I tak najwyższe stanowiska pełnią ZAWSZE I WYŁĄCZNIE członkowie żuzu wysokiego i to właśnie z niego wywodzą się elity urzędnicze i rządowe, głowni dowódcy SZ. Członkowie Młodszego Żuzu pełnią najbardziej poślednie społecznie role zajmując nisze wyrobników, szeregowych żołnierzy etc. I to właśnie od nich zaczynały się zazwyczaj wszelkie ruchawki w tym państwie (jak zwykle z powodu nędzy). Do tego bałaganu dochodzi jeszcze mniejszość rosyjska licząca circa 20% populacji. I to właśnie na zachodzie kraju, gdzie mieści się Żuz Mniejszy, jest największa bieda, dochodzi od czasu do czasu do wybuchów gniewu, radykalizacji religijnej. Do tego trzeba dołożyć ,,lepkie łapki” komiwojażerów z Turcji i USA, którzy próbują wykorzystać ten gniew do szkodzenia Rosji i zainstalowania się w tym państwie na stałe.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Większość Ukraińców opowiada się za zastąpieniem prezydenta Zełenskiego szefem parlamentu

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) przeprowadził ogólnoukraińskie badanie …