Amnesty International opublikowało raport dotyczący polityki Izraela wobec narodu palestyńskiego. To 280 stron oskarżeń Izraela o zbrodnię przeciwko ludzkości, jaką jest apartheid.

Poza samą wymową raportu, Amnesty International jednoznacznie stwierdza, że władze izraelskie muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za apartheid, który stosują wobec Palestyńczyków na terytorium Izraela, jak i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich.

Apartheid udowodniony

W raporcie, który jest sprawozdaniem drobiazgowego dochodzenia, podczas którego pokazano na konkretnych, udokumentowanych przykładach system ucisku i dominacji wobec narodu palestyńskiego. Już sam tytuł raportu nie pozostawia wątpliwości co do jego treści: “Izraelski apartheid wobec Palestyńczyków: okrutny system dominacji i zbrodnia przeciwko ludzkości”. Działania Izraela wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, jakim jest apartheid, określone przez takie międzynarodowe instytucje jak: ONZ oraz Międzynarodowy Trybunał Karny.

„Stwierdziliśmy, że okrutna polityka Izraela w zakresie segregacji, wywłaszczenia i wykluczenia na wszystkich terytoriach znajdujących się pod jego kontrolą jest jednoznaczna z apartheidem. Społeczność międzynarodowa ma obowiązek działać” – powiedziała Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International.

AI nie szczędzi też słów krytyki wobec państw, które wspierają Izrael politycznie, a także sprzedając mu broń „podważają międzynarodowy porządek prawny i pogłębiają cierpienia narodu palestyńskiego”, czytamy w raporcie.

Międzynarodowa odpowiedzialność za izraelski apartheid

AI opierała się w swym raporcie na materiałach zarówno izraelskich, palestyńskich oraz dokumentów międzynarodowych organizacji pozarządowych. W raporcie znajdziemy całą paletę środków, przy pomocy których Izrael pozbawia Palestyńczyków podstawowych praw, z przymusowymi przesiedleniami, torturami i zabójstwami włącznie.

System izraelskiego apartheidu stosowany jest stale i systematycznie w formie ataku przeciwko ludności palestyńskiej. I w planach Izraela jest ten zbrodniczy system utrzymywać. AI wezwało Radę Bezpieczeństwa do nałożenia na Izrael kompleksowego embarga na dostawy broni i amunicji oraz zastosować sankcje ukierunkowane przeciwko konkretnych izraelskim urzędników, którzy mają związek ze stosowaniem apartheidu.

Apartheid w Izraelu, jak twierdzi raport AI, traktuje Palestyńczyków jako gorszą grupę rasową, która jest definiowana przez swój nieżydowski, arabski status. Ta dyskryminacja rasowa jest ugruntowana w izraelskim prawie.

AI przekonuje w swoim raporcie, że społeczność międzynarodowa nie może już dłużej ograniczać się jedynie do werbalnych potępień i apeli. Bez likwidacji źródeł problemu przemoc między Palestyńczykami i Izraelczykami nigdy się nie skończy.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Większość Ukraińców opowiada się za zastąpieniem prezydenta Zełenskiego szefem parlamentu

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) przeprowadził ogólnoukraińskie badanie …