Pracownicy Danfoss Poland domagają się podwyżek i zgody na swobodne działanie związków zawodowych. Firma do tej pory odmawiała przystąpienia do rokowań. Teraz jednak będzie musiała rozmawiać: minister rodziny i polityki społecznej powołał mediatora.

To odpowiedź na wniosek komisji związkowej Inicjatywy Pracowniczej w Danfoss Poland sp. z o.o. Komisja jeszcze pod koniec października ubiegłego roku przedstawiła swoją listę postulatów. Dała zarządowi czas na ich spełnienie do 5 listopada. Nic się jednak nie wydarzyło. Jak informują związkowcy, firma stwierdziła, że żądania pracowników nie mieszczą się w zakresie sporu zbiorowego albo przekonuje, że już je spełniono.
W listopadzie i grudniu 2021 r. strony prowadziły korespondencję, ale do żadnych rozstrzygnięć to nie doprowadziło. Inicjatywa Pracownicza postanowiła w tej sytuacji zebrać podpisy pod petycją zawierającą postulaty związku, a także spisać jednostronnie protokół rozbieżności. Jak informowaliśmy, został on dostarczony do zarządu firmy, która tym samym miała szanse zareagować na stanowisko związkowców. Nie zareagowała.

Jeśli jednak Danfoss Polska liczył, że postulaty pracowników można będzie zwyczajnie zignorować, pomylił się.

Inicjatywa Pracownicza zapowiedziała, że zwróci się do ministerstwa rodziny i polityki społecznej z prośbą o wskazanie mediatora. Na wniosek odpowiedziano pozytywnie 9 marca, wskazując, kto poprowadzi mediację, kolejny obowiązkowy etap w sporze zbiorowym.
– Tym samym Minister Rodziny i Polityki Społecznej uznał legalność prowadzonego przez nas sporu. Potwierdza to naszą ocenę, że dotychczasowy sposób postępowania Spółki, tj. odmowa uznania istnienia sporu zbiorowego oraz podjęcia rokowań, był niezgodny z postanowieniami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – komentuje Inicjatywa Pracownicza. – Naszą ocenę przedstawialiśmy Spółce wielokrotnie, niestety Spółka aż do chwili obecnej nie wypełnia obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę przez ustawodawcę. Wskazanie przez Ministra mediatora oznacza rozpoczęcie etapu mediacji i zakończenie etapu rokowań. Liczymy, że tak jak zmieniają się etapy sporu tak zmieni się też postępowanie Spółki i mediacje przebiegną w sposób przewidziany w ustawie.

O co walczą pracownicy?

Pracownicy Danfoss Polska domagają się przynajmniej 15-procentowej podwyżki. W ubiegłym roku ich pensje wzrosły, ale nie na tyle, by realnie zrekompensować wzrost inflacji. Na dalszych miejscach listy postulatów widnieje wprowadzenie dodatku stażowego (od 1 proc. po przepracowaniu minimum pięciu lat w firmie), wprowadzenie trzynastek, ustanowienie zasady corocznej waloryzacji pensji, skrócenie okresu rozliczeniowego do 1 miesiąca. Pracownicy chcą również, by pracodawca uznał działanie Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie oraz pozwolił na swobodne działanie związków zawodowych. Jednym z postulatów są również umowy na czas nieokreślony dla osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Waryński nie może być patronem łódzkiej szkoły

Haniebna i kompromitująca decyzja nauczycieli, rodziców i dyrekcji szkoły nr 184  w Łodzi.…