RPO wypowiedział się na temat propozycji ustawy partii rządzącej dotyczącej prawa do zgromadzeń. Zdaniem Rzecznika jest ona niekonstytucyjna.

fot. youtube.com/Adam Bodnar
fot. youtube.com/Adam Bodnar

Dziś Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, w którym znalazły się kontrowersyjne zapisy na temat pierwszeństwa do organizowania demonstracji przez organizacje rządowe i związki wyznaniowe, przyznanie im możliwości ubiegania się o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu przez 3 lata, a także odebranie prawa do kontrmanifestacji.

RPO ocenił te zapisy jednoznacznie negatywnie: “Należy podkreślić, że zastosowanie zasady pierwszeństwa w stosunku do wymienionych wyżej kategorii zgromadzeń jest przejawem nierównego traktowania organizatorów takich zgromadzeń, co może podawać w wątpliwość zgodność z Konstytucją proponowanego rozwiązania” – napisał Bodnar. – “Trzeba bowiem pamiętać, że wolność zgromadzeń należy do podstawowych politycznych praw człowieka, a zatem to obywatele powinni z niej przede wszystkim korzystać, nie zaś organy władzy publicznej, które nie są podmiotami konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności”.

Rzecznikowi nie podoba się również niejasna kwestia trybu odwołania się w przypadku nieotrzymania zgody na manifestację: “Nie wskazano szczególnej drogi odwoławczej, a zwłaszcza krótkich terminów, które umożliwiłyby zainteresowanym podmiotom na odwołanie się do sądu od decyzji wojewody i rozpatrzenie tego odwołania w takim terminie, który umożliwiłby zorganizowanie zgromadzenia w zaplanowanym pierwotnie miejscu i czasie”.
Sama kwestia wydawania pozwoleń przez wojewodę, będącego organem rządowym, także wzbudza wątpliwości Rzecznika: “Nie jest też jasne, dlaczego w procedurze podejmowania decyzji w sprawie odbywania zgromadzeń publicznych uczestniczyć ma wojewoda, a zatem organ administracji rządowej w terenie, który będzie miał bezpośredni wpływ na decyzje organu samorządu terytorialnego”.

Rzecznik uznał rozwiązania zaproponowane w projekcie za naruszające wolność zgromadzeń i wolność wypowiedzi.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Indyjscy pracownicy portowi odmówili przeładunku izraelskiej broni

Indyjski związek zawodowy robotników portowych, Water Transport Workers Federation of Indi…