Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście orzekł w poniedziałek, że dziennikarz Strajk.eu Piotr Nowak, a także Agnieszka Kublik (Gazeta Wyborcza) i Jacek Żakowski (Polityka) nie znieważyli szefa Business Centre Club w swoich tekstach opisujących sprawę pracy doktorskiej biznesmena. Wyrok nie jest prawomocny.

Wraca sprawa najsłynniejszego doktoratu III Rzeczpospolitej. Marek Goliszewski po raz kolejny musi przełknąć gorycz porażki. Lobbysta polskiego kapitału w 2016 roku wniósł prywatny akt oskarżenia (art.212) przeciwko trójce dziennikarzy oraz redaktorowi naczelnemu Gazety Wyborczej Adamowi Michnikowi. Jego zdaniem żurnaliści „działając w porozumieniu” znieważyli jego dobre imię i doprowadzili do utraty zaufania publicznego.

Sąd uznał oskarżonych za niewinnych. Zdaniem sądu dziennikarze w swoich tekstach dochowali staranności swojego rzemiosła i nie naruszyli standardów etycznych. Sędzia podkreśliła, że seria publikacji faktycznie doprowadziła do nadszarpnięcia zaufania publicznego Marka Goliszewskiego, jednak nie była to wina autorów. Zdaniem sądu dbałość o przejrzystość stosunków społecznych i jakość prac naukowych była głównym motywem działań trójki oskarżonych. Sędzia wskazała również, że fakt iż Marek Goliszewski zasiada w Radzie Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz bliskie związki biznesmena z promotorem jego rozprawy doktorskiej prof. Andrzejem Zawiślakiem (wówczas posiadaczem legitymacji członkowskiej nr 1 BCC),  mogły budzić podejrzenie zaistnienia konfliktu interesu.

Sprawę doktoratu Marka Goliszewskiego jako pierwszy opisał Piotr Nowak, który w czerwcu 2014 roku jako jedyny dziennikarz był świadkiem obrony dysertacji. Swoje wrażenia opisał w tekście na łamach Codziennika Feministycznego. „Czym jest doktorat Goliszewskiego? Łatwiej chyba powiedzieć czym na pewno nie jest. Dzieło prezesa BCC nie nosi nawet znamion pracy naukowej. Liczy sobie niespełna 50 stron eseju niskiej próby plus drugie tyle bezwartościowych »rekomendacji«, zapewne żywcem »zainspirowanych« jakimiś dokumentami z zaleceniami dla rządzących” – pisał Nowak w tekście, który wzbudził poważne poruszenie w świecie nauki i zainteresował tematem dziennikarzy mediów głównego nurtu, w tym m.in. Jacka Żakowskiego i Agnieszkę Kublik. W dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2014/15 Piotr Nowak urządził na terenie kampusu Wydziału Zarządzania UW happening polegający na odczytywaniu kompromitujących fragmentów rozprawy biznesmena. Akcja została przerwana po interwencji goryli z ochrony.

29 października 2014 roku członkowie Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nie zgodzili się na nadanie stopnia doktora Markowi Goliszewskiemu. Prezes BCC nigdy nie przyznał, że jego praca jest po prostu kiepskiej jakości. Zamiast tego podjął walkę na drodze sądowej, Jak się okazuje, nie przyniosło to oczekiwanych przez niego skutków.

 

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także

Jerzy Urban nie żyje

Powiedzieć, że wraz ze śmiercią Jerzego Urbana odchodzi w przeszłość pewna epoka dziennika…