Dokładnie 880 tys. – dokładnie tyle osób według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku zasiliło szarą strefę. To 5,4 proc. pracujących.

W dodatku dla blisko połowy z pracujących na czarno było to główne źródło zarobkowania. Dla pozostałej części (460 tys., tj. 52,3 proc.) praca nierejestrowana miała charakter pracy dodatkowej.
61,3 procent z wykonujących tzw. prace nierejestrowane stanowili w 2017 roku mężczyźni, zatrudnieni przy robotach ogrodowo-rolnych.

Była to co siódma osoba zatrudniona na czarno. Natomiast co dziesiąta zajmowała się pracami remontowymi i budowlano-instalacyjnymi. Kobiety zatrudniane na czarno były zazwyczaj do sprzątania, opieki nad dziećmi lub starszymi osobami. Jak podaje Naczelna Redalcja Gospodarcza PAP, uwzględniając miejsce zamieszkania, udział mieszkańców miast i wsi wśród osób wykonujących pracę nierejestrowaną był do siebie zbliżony (odpowiednio 50,6 proc. i 49,4 proc.).


patronite

Jaki czas przeznaczono na pracę w szarej strefie? „Najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które w ciągu roku przepracowały w szarej strefie do 5 dni (244 tys. osób, tj. 27,7 proc. omawianej zbiorowości), natomiast najmniej licznie były reprezentowane osoby, które w badanym okresie przepracowały od 61 do 91 dni (19 tys., tj. 2,2 proc.). Co najmniej 91 dni przepracowało 6,8 proc. zatrudnionych w szarej strefie. Średnio w roku osoby pracujące nieformalnie przepracowały niespełna 30 dni” – podaje GUS.
Rozmiar szarej strefy w Polsce szacuje się na około 17,4 proc PKB. Polska szybko z niej wychodzi: na przestrzeni lat 2007-2016 udało się zniwelować ją o 30 procent.

Ogłoszenie raportu przez GUS zbiegło się w czasie z akcją Krajowej Administracji Skarbowej „Stop Szarej Strefie”. Marian Banaś, szef KAS wydał oświadczenie, w którym napisał:

„Zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest ochrona legalnie działających firm i zasad uczciwej konkurencji. Realizując to zadanie współpracujemy z organizacjami przedsiębiorców i reagujemy na sygnały o nieprawidłowościach […]  Dlatego prowadzimy intensywne działania kontrolne […] Naszym celem jest wyrównanie szans na biznesowy sukces. Reagujemy na oczekiwania tych, którzy chcą aby rynek usług funkcjonował na równych dla wszystkich zasadach”.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Kuriozalna propozycja Bułgarii pod adresem NATO

Groteskowe deklaracje bułgarskich władz na trwającej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NA…