Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło publicznie swoje plany wobec wciąż silnych ruchów prawicowo-radykalnych. Oto, co zrobią.

Socjaldemokratka, minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser przedstawiała plan walki z prawicowym ekstremizmem, który nazwała największym zagrożeniem dla niemieckiej demokracji. Wprawdzie minister jest przekonana o sile demokracji w swoim kraju, jednak dostrzega „brutalizację i pogardę dla państwa i demokracji, co wymaga konsekwentnego działania”, powiedziała Faeser, cytowana przez Der Spiegel.

Plan niemieckiego MSW obejmuje działania polegające na środkach przeciwdziałania powstawaniu i działaniu prawicowych ekstremistów, ochronę ich ofiar, ale też bezwzględną i stanowczą walkę z już istniejącymi strukturami.

Istniejące prawicowe ugrupowania należy zidentyfikować i nazwać zgodnie z istotą ich wyznawanej ideologii. Zwalczanie tych ugrupowań polegać powinno przede wszystkim na odcięciu ich od źródeł finansowania. Zatem wszystko, co służy zbieraniu pieniędzy przez skrajnie prawicowe grupy musi zostać zlikwidowane. Państwo niemieckie przyjrzy się organizowanym festiwalom, na których występują zespoły wyznające i popularyzujące prawicową ideologię, imprezy sztuk walki oraz sklepy, w których sprzedaje się odzież z symboliką skrajnej prawicy, faszyzmu i nazizmu.

Zmiany wymagać będzie prawo o dostępie do broni. Minister zwróciła uwagę, że w ostatnim czasie 1500 osób podejrzewanych przez służby o prawicowy ekstremizm, miało pozwolenie na co najmniej jedną sztukę broni. Prawo trzeba będzie zmienić w ten sposób, by łatwiejszym stały się odmowa lub wycofanie pozwolenia na posiadaną już broń.

Wzmocnieniu ulegnie opieka na ofiarami prawicowej przemocy.

„Federalny Urząd Policji Kryminalnej współpracuje z krajami związkowymi nad dalszym rozwojem współpracy strategicznej i utworzeniem specjalnej sieci na rzecz dobra ofiar”, ogłasza minister spraw wewnętrznych. Jest to o tyle ważne, że w ostatnich latach, urzędnicy państwowi i przedstawiciele władz są coraz częściej ofiarami agresji ze strony skrajnej prawicy. Liczba zarejestrowanych przestępstw przeciwko osobom urzędowym motywowanych politycznie wzrosła w ostatnich latach trzykrotnie.

Jednocześnie ci, którzy deklarują się jako wrogowie obowiązującego porządku prawnego, będą usuwani ze służby publicznej. „Kto odrzuca państwo, nie może mu służyć”, głosi dokument przedstawiony wspólnie przez MSW Niemiec, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (kontrwywiad), Federalny Urząd Kryminalny i Federalna Agencja Edukacji Obywatelskiej. Tępione będą również przejawy mowy nienawiści i spiskowych teorii w Internecie. „Ideologie spiskowe, z ich antydemokratycznym populizmem, mogą otwierać drzwi prawicowemu ekstremizmowi”, mówi wspomniany dokument.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Większość Ukraińców opowiada się za zastąpieniem prezydenta Zełenskiego szefem parlamentu

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) przeprowadził ogólnoukraińskie badanie …