Elżbieta Rafalska oświadczyła, że podpisała program wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych – będzie to forma pomocy w postaci możliwości skorzystania z doraźnej czasowej opieki. Na program ma zostać przeznaczone 110 mln zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

– Na początku roku ogłosiliśmy roczny plan wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a dziś stawiamy kolejny krok w jego realizacji. Podpisałam program opieki wytchnieniowej, z którego skorzystać będą mogli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom, żeby mogli choć chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pieniądze trafią do samorządów (refundowane ma być do 80 proc. kosztów) na pomoc w codziennych obowiązkach, opiekę terapeutyczną, psychologiczną, bądź doraźną opiekę nad osobą niepełnosprawną – w formie całodobowego albo dziennego pobytu w domu pomocy społecznej, mieszkaniu chronionym czy innym ośrodku wsparcia, a także poradnictwa np. w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mieli zapewniony limit 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub poradnictwa specjalistycznego. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję administracyjną. Po przekroczeniu limitu dalsze korzystanie z programu będzie płatne – i zależne od dochodu (mniej niż 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej będzie uprawniać do kolejnego pakietu 14 dni + 240 godzin opieki za połowę kosztów poniesionych przez gminę).

Cały roczny plan działania na rzecz wsparcia niepełnosprawnych ma objąć 10 programów. Rząd przeznaczył na niego w sumie 647 mln złotych.

paypal

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Indyjscy pracownicy portowi odmówili przeładunku izraelskiej broni

Indyjski związek zawodowy robotników portowych, Water Transport Workers Federation of Indi…