Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) po tym jak na Węgrzech za przestępstwo uznano działania związane ze wsparciem osób ubiegających się o azyl.

W oświadczeniu KE na ten temat czytamy, że decyzja ta została podjęta ze względu na „przepisy, które penalizują pomoc przy składaniu wniosków o azyl i wprowadzają kolejne ograniczenia prawa do ubiegania się o azyl”. Nowe prawo przyjęte na Węgrzech, które stało się przedmiotem krytyki UE i organizacji praw człowieka przewiduje karę pozbawienia wolności dla każdego, kto w imieniu jakiejkolwiek organizacji oferowałby pomoc osobom zamierzającym ubiegać się o azyl albo pozwolenie na pobyt na Węgrzech.

Komisja Europejska uznała, że nowe prawo i zmiany w konstytucji stworzyły przepisy umożliwiające uznanie wniosku o azyl za niedopuszczalny. Tym samym ograniczono prawo do azylu tylko do osób przybywających na Węgry bezpośrednio z miejsca, w którym ich życie lub wolność są zagrożone, co zdaniem KE jest niezgodne z prawem wspólnotowym. Wprawdzie strona węgierska twierdzi, że taka interpretacja nowych przepisów nie jest właściwa, ale Komisja nie uległa temu przekonaniu.

KE podjęła także decyzję o rozpoczęciu wobec Węgier tzw. procedury naruszeniowej w związku z tym,  że nie jest zapewniana żywność dla ludzi oczekujących na powrót, którzy zostali zatrzymani w węgierskich strefach tranzytowych na granicy z Serbią. Warunki przetrzymywania w tych strefach, a w szczególności niedostatki jedzenia, łamią przepisy tzw. dyrektywy powrotowej i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komisja przypomniała również, że Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Węgry do dostarczania żywności osobom zatrzymanym w strefach tranzytowych jeszcze w ubiegłym roku.

Przedmiotem krytyki ze strony najważniejszej unijnej instytucji jest inicjatywa zwana Stop Soros. Jest to pakiet zmian w prawie, który został przyjęty na Węgrzech; zgodnie z nim osobom, które finansują wspomaganie bezprawnej imigracji w asystują  przy tym procederze w innym  sposób grozi kara do roku pozbawienia wolności. Zakazane jest także przyjmowanie wniosków o azyl od osób, które przybyły na Węgry z kraju, w którym nie są narażone na prześladowania albo które dostały się na Węgry przez państwo, które zapewniłoby im odpowiednią ochronę, gdyby o nią wystąpiły. Pakietowi nowelizacji ustaw towarzyszy także poprawka do konstytucji która głosi, że w kraju w ogóle nie wolno osiedlać się obcym obywatelom, o ile osoby te nie dysponują dokumentem potwierdzającym prawo pobytu.

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
  1. Zapowiada się ciekawie. za chwilę pod obrady wejdzie sprawa Włoch które mówią gromko NIE! projektom przekształcenia przez duecik Maccaron-s-Makrelom Italii w jeden wielki obóz dla uchodźców z Afryki.
    Maja temu służyć ,,umowa Dublińska”, która stanowi porty Malty i Włoch jedynymi bezpiecznymi dla Afrykanów, a inny punkt tego curiosum mówi o zakazie relokacji imigrantów do reszty UE.

  2. Bułgar czy Rumun MUSI mieć ważny paszport aby przebyć unijną granicę a tutaj Bojan nie widzi problemu z nijak nie kontrolowanym napływem z Afryki — lecz się chłopie, sam żeś z pochodzenia Bułgar………

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także

Putin ogłosił częściową mobilizację. Krok ku wielkiej wojnie? [akt.] Protesty w rosyjskich miastach

Prezydent Rosji w swoim dzisiejszym porannym wystąpieniu (8 rano czasu warszawskiego) ogło…