Podczas 14. sesji Rady Miejskiej radni przyjęli stanowisko dotyczące alarmu klimatycznego. W ten sposób miasto nadaje priorytet przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Wszystkie działania mają sprawić, aby do 2050 r. Wrocław stał się miastem zeroemisyjnym.

Wrocławscy radni przyjęli stanowisko, w którym oficjalnie ogłaszają tzw. alarm klimatyczny. Dokument w jasny i jednoznaczny sposób stwierdza, że w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi znajdujemy się w sytuacji kryzysowej. Dlatego Wrocław planuje podjąć działania zmierzające do ograniczenia jego wpływu na klimat, ograniczając emisje dwutlenku węgla. Zadowolenia nie ukrywają wrocławscy aktywiści Extinction Rebellion (XR), którzy zabiegali o ogłoszenie alarmu od wielu miesięcy.

“Jesteśmy zadowoleni, że treść alarmu tylko nieznacznie odbiega od zasugerowanej przez nas wersji. Bardzo istotna była dla nas deklaracja, że konieczny jest nowy program działań miasta w obliczu kryzysu klimatycznego. Jesteśmy przekonani, że obecne plany miasta dotyczące kryzysu klimatycznego, jak MPA czy PGN, są niewystarczające. Cele tam zamieszczone są nieadekwatne do skali kryzysu. Cieszymy się więc, że Wrocław deklaruje chęć dążenia do zeroemisyjności kierując się wytycznymi IPCC. Teraz czekamy na konkretne działania i klimatyczny panel obywatelski” – czytamy w wydanym przez XR oświadczeniu.

Stanowisko w sprawie alarmu klimatycznego jest podsumowaniem toczącej się w debaty dotyczącej zmian klimatu i wynikających z nich konsekwencji. Podczas prowadzonych przez miasto konsultacji i spotkań z mieszkańcami czy debat publicznych wielokrotnie zaznaczano konieczność zaangażowania się władz miejskich Wrocławia w proces redukcji emisji dwutlenku węgla, która jest w głównym stopniu odpowiedzialna za efekt cieplarniany oraz dostosowania polityki miasta do skutków tych zmian. Wkrótce mogą pojawić się ekstremalne fale upałów czy gigantyczne ulewy.

– Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że mieszkańcy oczekują zdecydowanego kroku w stronę zeroemisyjności, lepszego dostępu do miejsc zacienionych, zieleni i wody, bardziej powszechnej informacji o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz wskazówek dotyczących sposobu życia i postępowania w nowych warunkach klimatycznych – wylicza Magdalena Argasińska, dyrektor Biura Ochrony Przyrody i Klimatu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju UMW. Cytuje ją m. in. portal Wrocław.pl.

W stanowisku przyjętym w trakcie 14. sesji Rady Miejskiej zapisano, że w związku z kryzysem klimatycznym – którego skutki dotykają także Wrocław – priorytetem miasta powinno stać się łagodzenie problemu zmian klimatu.

W związku z tym Rada Miasta uznała, że niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku. Wśród możliwych przyszłych działań wymienia się między innymi: rozwój terenów zielonych, zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki, wspieranie zrównoważonej mobilności poprzez m.in. rozwój ścieżek rowerowych i komunikacji zbiorowej, a także wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W najbliższej przyszłości władze miasta chcą postawić na rozwój obszarów zieleni miejskiej, miejsc rekreacji dla mieszkańców oraz tworzenie stref komfortu termicznego. Mają także byś wdrożone technologie zatrzymywania i ponownego wykorzystania wody deszczowej.  Oprócz tego zastosowane mają być innowacyjne (czyste) rozwiązania energetyczne. Miasto stawia również na zrównoważoną mobilność, co oznacza kolejne inwestycje dotyczące rozwoju ścieżek rowerowych, zielonych przystanków i nawet linii tramwajowych.

– Stopniowo wprowadzamy również rozwiązania polegające na korzystaniu z energii ze źródeł odnawialnych, fotowoltaiki. Priorytetem jest dla nas to, żeby Wrocław do 2050 r. stał się miastem zeroemisyjnym – podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocław w rozmowie z dziennikarzami Portalu Samorządowego.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że wrocławscy radni przyjęli Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu już 5 września br. Jest to strategiczny dokument polityki klimatycznej miasta, spójny ze Strategią Wrocław 2030, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, a także Planem działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu SECAP.

patronite
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także

Jerzy Urban nie żyje

Powiedzieć, że wraz ze śmiercią Jerzego Urbana odchodzi w przeszłość pewna epoka dziennika…