autor: Rafał Bakalarczyk

Prawo i niesprawiedliwość

Prawo i niesprawiedliwość

PiS wiele mówi o sprawiedliwości społecznej. W teorii są nawet nieźli, ale kiedy przychodzi do stanowienia prawa, to sprawiedliwość gdzieś nagle zanika.

fot. pixabay.com

Po śmierci podopiecznego

Prezydent w listopadzie br. podpisał ustawę dającą prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego dla części osób, które wcześniej sprawowały opiekę, a ich bliscy zmarli. Wejdzie w życie od 2017 roku. To ważna zmiana dla wielu osób, ale dalece niewystarczająca. Co gorsza, z uwagi na źle działający system wsparcia opiekunów, część z nich i tak nie skorzysta z przyjętych rozwiązań.

fot. pixabay.com/falco

Rodziny gorszego sortu

Zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego powołują się nieraz na walkę o prawa ciężko niepełnosprawnych dzieci, ale znacznie mniej uwagi  poświęcają artykułowaniu problemów i potrzeb rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, gdy te już przyjdą na świat. Tymczasem jest to sfera ogromnych potrzeb, które czekają na podjęcie przez świat polityki publicznej.

fot. wikimedia commons

Społeczna pocztówka z wakacji

Wakacje, które właśnie dobiegły końca, odsłoniły nieco niewygodnej prawdy na temat stosunków społecznych i polityki państwa.

Budynek dawnego Domu Sierot, obecnie siedziba Domu Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka oraz Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM, fot. wikimedia commons

Bez szans na usamodzielnienie

Informacje o wykluczeniu dzieci przebywających w domach dziecka z programu 500+[1] (co  uniemożliwia im np. oszczędzenie środków na start po opuszczeniu placówki) mogą stanowić asumpt to głębszego przyjrzenia się sytuacji wychowanków pieczy zastępczej u progu dorosłości.

fott. pixabay.com/ ferobanjo

Deklaracja niespełniona i zapomniana

Dobra zmiana jakoś nie chce dotrzeć do opiekunów niepełnosprawnych dorosłych.

fot. flickr.com/ Vinoth Chandar

Kulawy rynek opieki

Aż 90 proc. umów między prywatnymi domami opieki a schorowanymi seniorami i ich bliskimi zawiera nieprawidłowości, uderzające w interes mieszkańców. Część prywatnych placówek uchyla się od rejestracji i spełniania standardów jakości i bezpieczeństwa opieki. Potrzeba pilnie sprawniejszego nadzoru państwa.