W najbliższych tygodniach dojdzie do połączenia Wojewódzkiego Centrum Onkologii ze szpitalem Copernicus. Lekarzy, którzy dotąd pracowali również w innych placówkach zacznie obowiązywać zakaz konkurencji. W związku z tym, na biuro dyrektora WCO codziennie trafiają kolejne rezygnacje. Już teraz w lecznicy brakuje specjalistów. Być może niedługo nie będzie miał kto leczyć pacjentów.

WCO w Gdańsku / google.maps.pl
WCO w Gdańsku / google.maps.pl

Głównym miejscem zatrudnienia dla znacznej części specjalistów pracujących w WCO było dotąd Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Władze UCK wyrażały warunkową zgodę na pracę swoich lekarzy w niepełnym wymiarze również w WCO. Obecnie sytuacja ma się zmienić. Decyzją radnych pomorskiego sejmiku, WCO na początku października ma się połączyć ze szpitalem Copernicus. Juz teraz wiadomo, że po fuzji wszystkich pracowników nowego centrum zacznie obowiązywać zakaz konkurencji. W związku z tym z WCO, najlepszego regionalnego centrum onkologicznego masowo odchodzą najlepsi specjaliści.

– Pierwszym negatywnym skutkiem decyzji o połączeniu naszej przychodni z Copernicusem było odejście wybitnych onkologów, których podstawowym miejscem zatrudnienia jest Klinika Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – tłumaczy dr Joanna Seredyńska, onkolog z WCO.
Od 1 października z pracy rezygnuja również znakomitej klasy lekarze otolaryngolodzy. Takich fachowców trudno będzie zastąpić.  – Tylko oni potrafili rozpoznać, czy zmiana, z którą zgłosił się pacjent, to skutek napromieniania czy wznowa nowotworu. A to przecież najważniejsza sprawa dla chorego, który niemal umiera ze strachu, gdy się zgłasza na kontrolne badania – alarmuje Anna Mankiewicz z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
Związkowcy uważają, że do czasu ostatecznego połączenia fuzji WCO z Copernicusem należy sprecyzować przepisy dotyczące zatrudniania fachowców w taki sposób, aby nie ucierpiała na tym jakość świadczonych usług medycznych ani dobro pacjentów.
– W demokratycznym państwie nie można przecież wprowadzać tak rewolucyjnych zmian w systemie ochrony zdrowia bez społecznych konsultacji i wbrew pracownikom – irytuje się Mankiewicz.

Mimo, że z WCO codziennie odchodzą kolejni specjaliści, przez co władze szpitala były zmuszone odwołac część zabiegów, przedstawiciele władz wciąż udają, że nic się nie stało. – Obawy pracowników WCO są absolutnie nieuzasadnione – twierdzi Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałkini województwa pomorskiego – Po pierwsze – połączenie WCO ze spółką Copernicus nie zostało jeszcze sfinalizowane. Po drugie – szczegółowe negocjacje zasad, według których to nastąpi, zaczynają się dopiero jutro. Po trzecie – tak jak obiecano, placówka zachowa swoją autonomię, a warunki pracy i płacy nie ulegną zmianie.
Przedstawiciele zakładowej „Solidarności”, działającej przy WCO opublikowali pod koniec sierpnia list otwarty, skierowany do wojewódzkich władz. Jego treść prezentujemy poniżej.
 Szanowny Panie Marszałku,
my, pracownicy Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, czujemy się w obowiązku poinformować Pana o obecnych i przewidywanych negatywnych konsekwencjach, które wynikają z decyzji o połączeniu WCO Sp. z o.o. ze spółką Copernicus PL. Wojewódzkie Centrum Onkologii jest jednostką tworzoną i rozwijaną od wielu lat w ścisłej współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Kluczem do wysokiej wydajności i jakości pracy tego ośrodka jest stała wysokospecjalistyczna kadra z dużym doświadczeniem i wypracowanymi na przestrzeni wielu lat standardami współpracy. Nie uwzględniono tego, podejmując decyzję o przekształceniu naszego ośrodka, nie przeprowadzono również konsultacji społecznych. Zbagatelizowano zarzuty m.in. Związku Zawodowego „Solidarność”, byłej wieloletniej Dyrektor, a następnie Prezes WCO Ewy Solskiej, kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii profesora Jacka Jassema, konsultanta wojewódzkiego do spraw chemioterapii profesor Marzeny Wełnickiej-Jaśkiewicz oraz wielu innych osób, w tym pacjentów; nie uwzględniono wszystkich zaangażowanych w tą sprawę stron. Pierwszym skutkiem decyzji o połączeniu ośrodków było, z racji rozpoczęcia obowiązywania zakazu konkurencji, odejście wybitnych onkologów zatrudnionych na stałe w UCK, chirurga onkologa, którego doświadczenie zawodowe jest bardzo wysoko oceniane w środowisku lekarskim i wśród pacjentów oraz endokrynologa, który jako jedyny miał doświadczenie w pracy z pacjentami z nowotworami neuroendokrynnymi. Z pracy, ze skutkiem natychmiastowym, odeszli dwaj ginekolodzy onkologiczni, od lat związani z WCO i przeprowadzający w trybie ambulatoryjnym zabiegi ginekologiczne. W miejsce profesora J.Jassema, profesor M. Wełnickiej-Jaśkiewicz, docent K.Serkies, docent R. Zauchy, dr A.Kowalczyk, dr K. Matuszewskiej, dr. E.Senkus, dr J. Mądrzaka, dr K. Konopy zatrudniono w Poradni Onkologicznej lekarza radioterapeutę i dwóch chirurgów z podspecjalizacją w chirurgii onkologicznej, z doświadczeniem zawodowym w zabiegach chirurgii plastycznej. W Poradni Ginekologicznej przyjmuje lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji. Wstrzymano wykonywanie zabiegów ginekologicznych z powodu braku wykwalifikowanej kadry lekarskiej. Za skutkowało to obniżeniem standardu leczenia chorych onkologicznych, zwiększyło istotnie ryzyko błędów medycznych, zapoczątkowało rozpad wielodyscyplinarnego zespołu oraz wywołało chaos i niepewność wśród pacjentów WCO. Należy spodziewać się dalszego pogorszenia sytuacji i systematycznego obniżania się standardów opieki wraz z wymianą personelu w Poradniach Specjalistycznych WCO. Niewykluczony staje się scenariusz, w którym WCO drastycznie ograniczy swoją działalność na skutek indywidualnych decyzji personelu, a jest to przecież jednostka kluczowa w opiece onkologicznej. Choroba nowotworowa jest dla indywidualnego pacjenta sytuacją ekstremalną, a w skali społecznej dużym problemem, który według prognoz, będzie narastał. Dlatego w związku z powyższym zwracamy się do Pana, jako reprezentanta władzy publicznej odpowiedzialnego za kształt i jakość służby zdrowia i oczekujemy, że podejmie Pan stosowne działania, aby zapobiec dalszym negatywnym skutkom wynikającym z rozpoczętego procesu łączenia spółek. Proponujemy wznowienie konsultacji społecznych, spotkanie z reprezentacją sygnatariuszy listu i wspólne szukanie alternatywnych rozwiązań, przy uwzględnieniu istotnych informacji dostarczanych przez osoby, których Państwa decyzje dotykają, tj. personelu WCO i przede wszystkim pacjentów WCO.
Z poważaniem Personel WCO”
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Kuriozalna propozycja Bułgarii pod adresem NATO

Groteskowe deklaracje bułgarskich władz na trwającej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NA…