Polska dryfuje w stronę narodowo-katolickiego autorytaryzmu. Kolejnym niepokojącym sygnałem jest ranking LGA-Europe, ukazujący warunki równouprawnienia osób LGBTI w krajach Starego Kontynentu.

Wieloletnia nagonka rządowej propagandy, karygodne wypowiedzi oficjeli, wzmacnianie szkodliwych stereotypów, znaczący brak reakcji organów państwa na akty przemocy – takie czynniki wyznaczają realia życia osób LGBT w Polsce.

W zestawieniu 49 krajów Europy, Polska zajęła miejsce 43. Gorzej wypadły tylko: Białoruś, Monako, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan.

– W ogóle ubiegłym roku zaobserwowaliśmy w Europie nasilenie represji politycznych wobec osób LGBTI, gwałtowny wzrost trudności społeczno-ekonomicznych oraz szerzenie się nienawiści w stosunku do społeczności LGBTI – zarówno na ulicach oraz w Internecie. Świadome tego faktu krajowe władze muszą podjąć natychmiastowe działania – ocenia Evelyne Paradis, dyrektorka ILGA-Europe, cytowana przez PKPH.

– Nasze wolności obywatelskie kurczą się w zastraszającym tempie. Trzeba powiedzieć to wprost: jeśli trend się utrzyma, spadniemy w rankingu do poziomu Rosji. Kolejny rok z rzędu tracimy punkty za „strefy wolne od LGBT”, które mają realny wpływ na życie osób LGBTI i odbierają im podstawowe prawa do wolności słowa i ekspresji. Polsko, otwórz oczy na rzeczywistość! – apeluje Justyna Nakielska z Kampanii Przeciw Homofobii.

Ocena prowadzona jest na podstawie analizy prawodawstwa na następujących obszarach:

  • Równość i zakaz dyskryminacji (m.in. konstytucyjna gwarancja ochrony praw mniejszości seksualnych, ochrona równości w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej);
    rodzina (związki partnerskie, równość małżeńska, adopcje
  • Wolność zgromadzeń, zrzeszania się i ekspresji (możliwość organizowania parad bez utrudnień ze strony władz, brak prawa zakazującego „propagandę homoseksualną”)
  • Ściganie przestępstw z nienawiści popełnianych z motywów związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową
  • Uzgodnienie płci i integralność cielesna (możliwość uzgodnienia płci, medyczna diagnoza „zaburzeń płci” jako warunek konieczny uzgodnienia płci, ograniczenie wiekowe do uzgodnienia płci)
  • Prawo do azylu (stworzenie krajowej strategii dot. azylantów LGBTI, orientacja seksualna czy tożsamość płciowa jako przesłanka uprawniająca do ubiegania się o azyl).
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Indyjscy pracownicy portowi odmówili przeładunku izraelskiej broni

Indyjski związek zawodowy robotników portowych, Water Transport Workers Federation of Indi…