Flaga RFN, źródło: Wikimedia

W ostatnich dniach media na całym świecie obiegły wiadomości dotyczące zdarzeń w Republice Federalnej Niemiec. Dotyczą one aktów masowego, zbiorowego chuligaństwa oraz innych niebezpiecznych zachowań kryminalnych, które – zgodnie z relacjami ujawnionymi niedawno przez niektóre niemieckie dzienniki – miały miejsce w Kolonii, Stuttgarcie, Monachium, Singen i Hamburgu. Zarówno te zdumiewające i przerażające incydenty, jak też wynikłe z nich skutki nie mogą pozostawać bez odpowiedzi. 

Dynamika zdarzeń wszędzie była bardzo podobna. Zarówno z pierwszych doniesień medialnych, jak również późniejszych komentarzy i analiz oraz niektórych zeznań świadków o niepotwierdzonej wiarygodności, jasno wynika, iż przez wszystkie te miasta, w noc sylwestrową, przeszły masowe zgromadzenia liczące do tysiąca. osób (w niektórych relacjach nawet dwa tysiące). Ich uczestnicy mieli maszerować przez centra oraz najważniejsze ośrodki rozrywkowe, gdzie większość mieszkańców świętowała nadejście nowego roku oraz masowo dokonywać przestępstw na tle rabunkowym i seksualnym, jak też dopuszczać się aktów chuligaństwa i wandalizmu. Niemiecka policja do dziś nie jest w stanie ustalić sprawców zajść, do komisariatów zgłaszają się cały czas ofiary, najczęściej kobiety. Do tej pory jedno zgłoszenie dotyczy gwałtu, pozostałe – kradzieży oraz molestowania lub prób molestowania seksualnego oraz napaści fizycznej i uszkodzenia ciała wskutek pobicia.

Z analizy dostępnych w tej chwili informacji wynika, iż przez duże niemieckie miasta przeszły, przez nikogo nie niepokojone, gigantyczne rozbójnicze grupy złożone z mężczyzn, których – jak powszechnie jest to powtarzane – “karnacja wskazuje na pochodzenie północnoafrykańskie”. Z tego właśnie względu zdarzenia te posłużyły jako asumpt do wszczęcia kolejnej rasistowskiej nagonki na wyznawców islamu oraz uchodźców z Bliskiego Wschodu. Stało się to także przyczynkiem do uwiarygodnienia postaw, ugrupowań i przekazu politycznego o charakterze faszystowskim. Bez wątpienia jest to najbardziej niebezpieczny skutek socjalno-kulturowy i polityczny tych wydarzeń.

Taki stan rzeczy wymaga natychmiastowej reakcji ze strony wszystkich przyzwoitych ludzi, którym bliskie są elementarne ogólnohumanistyczne wartości, którzy sprzeciwiają się sztucznie nakręcanej konfrontacji ras, religii i cywilizacji. Nie możemy dopuścić do utrwalenia atmosfery i dyskursu nie tyle już dopuszczającego, co wręcz nawołującego do pogromów i fizycznej rozprawy białych europejczyków (domyślnie – chrześcijan) z resztą mieszkańców Starego Kontynentu.

W związku z powyższym stwierdzamy, co następuje.

 1. Wszelkie rozważania dotyczące pochodzenia osób, które wzięły udział w kryminalnych pochodach, oparte na spostrzeżeniach dotyczących karnacji uważamy za idiotyczne i z gruntu fałszywe. Nie jest bowiem możliwa żadna precyzyjna obserwacja cery poand tysiąca awanturujących się mężczyzn w nocy, która dałaby minimalną choćby przesłankę do tego, by stwierdzić, że dana grupa składała się li tylko z przedstawicieli etnosów zamieszkujących Afrykę Północną. Podobną cerę mają wszak Turcy, Hiszpanie, Maltańczycy czy obywatele Afganistanu.
 2. Nawet jeżeli prawdą jest, iż tłumy te składały się z mężczyzn pochodzących z Afryki Północnej, jednoznacznie podważa to tezę o masowym udziale w tych wydarzeniach uchodźców przybyłych do RFN niedawno z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu. Zgodnie ze statystykami przedstawionymi przez niemieckie władze federalne, blisko połowa z nich to kobiety i dzieci, a główne ośrodki ich rozlokowania nie pokrywają się z mapą przebiegu kryminalnych zamieszek.
 3. Fakt braku jakichkolwiek powiązań pomiędzy uczestnikami kryminalnych przemarszów a uchodźcami potwierdza również Wolfgang Albers, komendant główny policji z Kolonii, gdzie incydenty przybrałby najbardziej masowy i poważny charakter.
 4. Fundamentalne wątpliwości co do faktycznego przebiegu wydarzeń wzbudza też nieprawdopodobna wręcz masowość oraz synchroniczne wystąpienie w kilku dużych ośrodkach miejskich jednocześnie.
 5. Sceptycyzmem napawa kompletna, niespotykana w historii tej formacji, nieporadność niemieckiej policji. Znana ze swojej skuteczności, zarówno w pacyfikowaniu zdarzeń kryminalnych, jak też tłumieniu masowych wystąpień (zarówno pokojowych, jak i o gwałtownym charakterze), niemiecka policja nie uczyniła niczego, aby faktycznie zapobiec tym wydarzeniom. Nie zrobiła nic zarówno na etapie formowania się kolumn, jak i późniejszego przemarszu i kilkugodzinnych ekscesów. Mało tego, pomimo tysięcy kamer monitoringu, ponad setki zgłoszeń i zebrania licznych świadectw, po tygodniu od tych wydarzeń nie jest w stanie wskazać żadnych sprawców, nie mówiąc już o organizatorach lub inspiratorach noworocznych zajść.
 6. Bardzo poważne obiekcje budzą też sprzeczne komunikaty policji. W niemieckich mediach głównego nurtu pojawiły się informacje o słabej skuteczności spowodowanej brakiem obecności policji w miejscach, w których doszło do ekscesów, co wydaje się pozbawione wiarygodności — chodzi przecież o centra dużych miast. Z drugiej jednak strony, okazuje się, iż pierwotne informacje w tej sprawie były fałszywe. I tak, w okolicach głównego dworca kolejowego w Kolonii, gdzie, jak początkowo twierdzono, przebywała tylko jedna (sic!) policjantka po cywilnemu, było jednak aż 140 nieumundurowanych funkcjonariuszy, którzy z niewyjaśnionych dotychczas powodów nie podjęli skutecznej interwencji. Pojawiały się także medialne raporty, z których wynikało, iż policja w Kolonii nie odnotowała żadnych przypadków, które można faktycznie uznać za nadzwyczajne, jeśli porównać je z intensywnością występowania podobnych incydentów w noc sylwestrową w innych latach. Jednocześnie wielu świadków zgłaszało mediom zadziwiający brak obecności policji. Jeszcze inni twierdzili, że nie było mowy o żadnych zorganizowanych przemarszach, lecz o jednorazowych zgromadzeniach kilkuset lub ponad tysiąca osób, które rozeszły w się kilkudziesięcioosobowe gangi i atakowały w zgoła niespontaniczny sposób różne ważne ośrodki gastronomiczne i rozrywkowe.
 7. Niezależnie od pochodzenia, płci, wyznania, orientacji seksualnej, przynależności etnicznej i wszelkich innych przyrodzonych człowiekowi właściwości, sprawcy przestępstw kryminalnych przeciwko integralności cielesnej, autonomii seksualnej i mieniu powinni zostać wykryci, zatrzymani, poddani procedurom wyjaśniającym i uczciwym procesom sądowym – zgodnie z obowiązującym prawem.

Wydarzenia, do których dojść miało w minioną noc sylwestrową w niektórych miastach Republiki Federalnej Niemiec, wydają się nieprawdopodobnym wręcz wyjątkiem, zarówno jeśli chodzi o skalę, jak i reakcję służb odpowiedzialnych za tzw. porządek publiczny. W obecnych okolicznościach liczyć można jedynie na wykrycie przynajmniej kilku sprawców oraz podanie do wiadomości jakichkolwiek informacji, które pozwolą poznać prawdziwy przebieg wydarzeń i przydadzą reakcji władz, na każdym poziomie, choćby minimum wiarygodności.

W innym wypadku nie pozostanie do dyspozycji żadna inna interpretacja, jak tylko uznanie szokujących doniesień albo za niebywały medialny humbug, albo za sztucznie wytworzony pretekst do realizacji scenariusza francuskiego – wprowadzenia stanu wyjątkowego i masowego ograniczania praw i swobód obywatelskich, legitymizowanego „dbałością o bezpieczeństwo publiczne”.

[crp]

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
 1. Sebi
  Odpowiadam na wpis z 10 bm. Skąd te 100 milionów? W artykule publikowanym 22 stycznia br. pod tytułem „Rodzina Syryjczyków odmówiła przyjazdu do Polski” podano liczbę 90 milionów potencjalnych imigrantów na 2015 rok. Spokojnie można założyć, że to dopiero początek. Lawina demograficzna ruszyła i debaty o rozmieszczeniu jednego, czy dziesięciu tysięcy staja się bezprzedmiotowe, Żadna chata nie jest z kraja. Ci ludzie są na tyle zdesperowani, że widmo śmierci ich nie powstrzyma. Trzeba znaleźć wizję życia w ich miejscu zamieszkania. To jest problem globalny.

 2. „1.Wszelkie rozważania dotyczące pochodzenia osób, które wzięły udział w kryminalnych pochodach, oparte na spostrzeżeniach dotyczących karnacji uważamy za idiotyczne i z gruntu fałszywe” – i wy chcecie, zeby traktowac was powaznie? To: „z gruntu fałszywe” jest wyjatkowo glupie.

 3. Dzisiejsze Tagesschau zamieszcza wywiad z wykładowcą pedagogiki tureckiego pochodzenia (urodził się i podstawowe wychowanie i wykształcenie odebrał w Turcji).

  Twierdzi on że rzeczywiście tradycyjny model wychowania panujący w krajach, z których przybyli domniemani sprawcy oparty jest na przemocy i dominacji. Że młodzi chłopcy nasiąkają tym i przemoc czy gwałt nie jest dla nich czymś wyjątkowym i oburzającym, a wręcz przeciwnie (gdy dorastają sami ten model powielają). Swoboda jaką tu zobaczyli mogła wywołać poczucie że im wszystko wolno.

  Jednocześnie twierdzi że takie zachowanie nie ma motywacji religijnych, ponieważ według islamu mężczyzna ma obowiązek chronić kobiety.

  Jak wynika z powyższego wywiadu, istnieje realny problem „niekompatybilności” nowych przybyszów z naszym europejskim modelem życia.

  Bez większej nadziei proponuję Redakcji włączenie się do merytorycznej dyskusji o problemie integracji zamiast bełkotania o rasiźmie.

  1. Słuszne spostrzeżenie i trafna sugestia. Trzeba poznać kulturę islamu i mentalność ludzi, aby podjąć z nimi rozmowę. Dziś raz liberalizm bez granic, albo grożenie wydaleniem.

  2. Nie jestem przekonany czy trzeba.

   Pracuję z ludźmi reprezentującymi kraje o najróżniejszych kulturach i religiach, a nawet nie wiem jaką religię który wyznaje. Według stereotypów powinni to być katolicy, luteranie, muzułmanie i prawosławni,jednak o tym się nie rozmawia – to sprawa osobista a także podatkowa ( bo tu płaci się podatek „kościelny”).

   I to, wbrew temu co można na polskich forach przeczytać, sprawdza się.

 4. 1. Nikt wam nie będzie mówił, że białe jest białe, czarne jest czarne, a śniade jest śniade :)
  3. Komendant już jest na emeryturze, a władze potwierdzają że wieszość zidentyfikowanych to uchodźcy.
  4. Flashmoby jak widać nie są wyłącznie domeną środowisk lewicowych i alternatywnych.
  5. Nie było przemarszów kolumn. Były duże zbiegowiska z których wydzielały się 20-30 osobowe grupki otaczające ofiarę. Policjanci nie mogli dotrzeć do ofiary. Przydałyby się strzelby gładkolufowe ale lewica domagałaby się dymisji szefa policji.
  6. Jakie medialne raporty, skoro media twierdziły że było miło i spokojnie. Teraz ujawniane są raporty że problemy zaczęły się już o 23.
  Żałośni jesteście z tym tłumaczeniem, że to nie imigranci tylko spisek aby ograniczyć prawa obywatelskie. Tak się ośmieszacie obroną waszych ulubieńców, jak „elity” poznańskie obroną Paetza, psycholodzy obroną Samsona, czy rodzice chórzystów broniący Kroloppa. Wstyd.

 5. Miałem kiedyś neutralne poglądy. Jednak bezdenna głupota eurolewactwa sprawiła, że stałem się faszystą popierającym rozwiązania totalitarne. Rację miał Breivik twierdząc, że w pierwszej kolejności należy zabrać się za lewaków, a dopiero potem za islamistów. Lewactwo to nieuleczalna choroba mózgu, może być zaraźliwa, więc wskazana jest izolatka.

  1. Może nie zauważyłeś że Brewik siedzi w pierdlu i zrobił dokładnie to samo co terroryści islamcy, których przetrzymuje się w Geuntanamo. W polsce takich terrorystów- oszołomów trzyma się w zakładzie psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze, dokładnie tam gdzie teraz wysyła się pedofili. Bo może już nie dostrzegasz, że głosisz dokładnie te same odezwy do mordowania co Taliby, tylko po drugiej stronie płotu, a takich Brewikopodobnych izoluje się w ciężkich więzieniach, bo za bardzo im religia sprała mózgownice.

  2. GLOB
   Nie, Anders Breivik postanowił zrobić to co dawno powinno być zrobione – przetrzebić lewactwo, które w imię swoich chorych idei ma zamiar zmienić Europę w Kalifat. Osoby takie jak ty – z wypranym mózgiem zapewne tego nie pojmują. Ale wasz czas się najwyraźniej kończy – nie tylko w Polsce czy na Węgrzech. BARDZO jestem ciekaw wyników najbliższych wyborów w Niemczech czy we Francji…

  3. W zasadzie masz rację ale chyba zanadto demonizujesz znaczenie religii.To nie tyle sama religia ile fanatyzm jest groźny. I dotyczy to każdej ideologii.

  4. @ SZCZURZEC

   Pochwalając zwyrodnialca Breivika pokazujesz że w niczym nie jesteś lepszy od zwolenników ISIS.

   To takie samo robactwo.

   A jeżeli chodzi o Twoje nadzieje na wybory we Francji i w Niemczech to pragnę Cię ostrzec że jeżeli Pani Le Pen zwycięży to niedługo będziesz właśnie ją oskarżał o „lewactwo”.

   Przepowiednię swoją opieram na tym że ktoś kto oskarża o „lewactwo” CDU/CSU i pastora Gaucka zapewne nie rozumie znaczenia tego pojęcia…

  5. Szczurzec
   Jak wam ta propaganda klerykalna pierze mózgi fanatycy, że wypisujecie dokładnie to samo co taliby, gdyż talibom właśnie przeszkadza ten świecki tolerancyjny świat i dziwnym trafem katolicka inkwizyjcja wypisuje dokładnie to samo. Dlatego wiemy że religia, fanatyzm religijny, dzicz chora totalitaryzmu religijnemu, czy w sutannach czy z islamu jest zagrozeniem dla cywilizowanego świata. Dlatego trzeba i takich jak katole trzepać w Geuntanmo, bo jedni i drudzy siebie warci.

  6. Lej
   Oni tak są zmanipulowani że wszystko co nie ich wychodek to lewica. Tak fanatyzm katolicko-prawicowy pierze im mózgi, że wszystko co nie katolickie ( a jest to ubogi świat) to wróg. Masz dokładnie takich samych fanatyków jak taliby.Dlatego ja tu piszę że fanatyzm katolicki jest tutaj w Polsce zagrożeniem,a nie islam który nic w Polsce nikomu nie zagraża a mamy ich kilka tysięcy.

 6. Autor tego bredzenia w powyższym artykule jest chor. Już rano w Nowy Rok bardzo bliska osoba mieszkająca w Niemczech podała mi informacje o zamieszkach w Kolonii i tak to zrelacjonowała jak to teraz wszystkie media opisują. Było to puszczone w niemiecki regionalnej rozgłośni. A potem zapadła cisza bo poprawność polityczna ich stłamsiła. Teraz wszystko wychodzi na jaw. To co 160 kobiet kłami, że napadli ich osobnicy pochodzenia arabskiego i afrykańskiego. Raczej nawet w nocy poznać murzyna albo araba a jak sie odezwie to na pewno. Wstydźcie sie takiej nachalnej propagandy

  1. Mnie za to przeraża hipokryzja takich jak ty, bo jak księża gwałcą polskie dzieci, to wyjecie atak na kościół. Nie intersuje was że w Polsce grasują pedofile w sutannach i polują i nawet już wyliczono że to pokaźna grupa ( zaraz wkleje)
   Ale kłaki drzecie, szaty rwiecie, rejwach robicie, bo panowie co przybili z innego kraju nie potrafią się zachować i trzeba ich edukować, bo są murzynami. Dlatego gazety ograniczają te informacje bo rasista je wykorzysta- lać murzyna i zezowaty na to jak księża zasuwają w odbyty dzieci, tego już nie widzi taki obłudny oprych.

   Okazuje się, że pedofilów w sutannach jest dwudziestokrotnie więcej, niż twierdzili dotychczas! Nie jeden na tysiąc, lecz dwudziestu na tysiąc! Dwóch na sto! Jeden na pięćdziesięciu! Oznacza to ni mniej ni więcej, że po świecie grasuje 8260 księży pedofilów. To cała dywizja zboczonego wojska. Na Polskę przypada z tego statystycznie aż 570! Jeśli wierzyć papieskim ekspertom, z prawdopodobieństwem bliskim pewności mamy w Polsce ponad 500 księży pedofilów (XP)!

   Żądamy od władz RP podjęcia kroków zapewniających elementarne bezpieczeństwo naszym dzieciom. Organizacja „Kościół Rzymskokatolicki” (KR) powinna zostać natychmiast odsunięta od kontaktu z polskimi dziećmi, a w szczególności usunięta ze szkół i przedszkoli, gdzie stanowi bezpośrednie zagrożenie. Władze tzw. Stolicy Apostolskiej, z którą mamy stosunki tak dobre, że jako jedyne obce państwo wymieniona jest w polskiej konstytucji, powinny zostać wezwane do udzielenia wszelkiej pomocy w zidentyfikowaniu personaliów ok. 570 XP, których działalność na terenie RP deklaruje.
   Ponadto władze powinny wszcząć akcję informowania społeczeństwa o zagrożeniu pedofilią i usilnie namawiać rodziców, aby chronili swoje dzieci przed kontaktami z księżmi katolickimi. Skoro w świetle najbardziej wiarogodnych informacji, dostarczonych przez samego papieża, statystycznie jeden na pięćdziesięciu tych duchownych jest pedofilem, to zagrożenie związane z tego rodzaju kontaktami setki i tysiące razy przewyższa zagrożenia (np. epidemiologiczne), wobec których rząd podejmuje jak najsurowsze środki zapobiegawcze.

   Zaraz 1 września! Jeśli nie zaczniemy działać, za kilka dni zboczeńcy w sutannach ruszą na łowy w polskich szkołach! I nie chodzi tu o kilka czy kilkanaście przypadków, lecz najprawdopodobniej o setki zainstalowanych jako „nauczyciele religii” przestępców. Nie ma czasu do stracenia!!!

   http://hartman.blog.polityka.pl/2014/08/23/alarm-570-ksiezy-pedofilow-idzie-po-nasze-dzieci/

 7. Witam
  Szukałem informacji na temat zajść w Niemczech, trafiłem na przeróżne , portale od lewa do prawa , też i tutaj. Zasadniczo nie zgadzam się z rozumowaniem przedstawionym na tej stronie. Przedstawiony przez państwa pogląd jest poglądem skrajnym. Uważam, że jest to raczej próba nałożenia ideologicznego filtra na informacje docierające do nas z Niemiec.
  Poniżej postanowiłem odnieść się do poszczególnych punktów Państwa „stwierdzenia”.

  1.Wszelkie rozważania dotyczące pochodzenia osób, które wzięły udział w kryminalnych pochodach, oparte na spostrzeżeniach dotyczących karnacji uważamy za idiotyczne i z gruntu fałszywe.

  A co z faktem iż ci ludzie żyją w Niemczech? Niemcy widzą ich na co dzień. Czy faktycznie ktoś może nie być w stanie rozpoznać członka mniejszośćiowej grupy, którego widzi na co dzień? Ja, na przykład nie znam ani rosyjskiego, ukraińskiego czy białoruskiego, ale po przelotnej obserwacji potrafię powiedzieć z naprawdę dużą dozą prawdopodobieństwa, że ktoś jest 'ze wschodu’ słysząc ich język.

  2.Zgodnie ze statystykami przedstawionymi przez niemieckie władze federalne, blisko połowa z nich to kobiety i dzieci, a główne ośrodki ich rozlokowania nie pokrywają się z mapą przebiegu kryminalnych zamieszek..
  W ogromnej ilości imigrantów przybyłych do Niemiec ostatnimi czasy była dostatecznie duża ilość mężczyzn, żeby wywołać zamieszki. Procentowy udział kobiet i dzieci nie ma żadnego powiązania. Zwykli, regularni funkcjonariusze niemieccy potwierdzili, że większość osób zatrzymanych przez nich legitymowała się dokumentami wydawanymi uchodźcom. Taką informację nadano w wiadomościach na 'ARD tagesschau’, sam widziałem. Poza tym ludzie potrafią się przemieszczać. To taka trochę mądrość ulicznego cwaniaka. Kto chciałby robić coś nielegalnego pod miejscem swojego pobytu, gdzie mógłby być poźniej rozpoznany podczas spaceru po bułki? 'Lepiej i bezpieczniej’ 'zabawić się’ tam gdzie jest anonimowy tłum.

  3. Fakt braku jakichkolwiek powiązań pomiędzy uczestnikami kryminalnych przemarszów a uchodźcami potwierdza również Wolfgang Alber…
  A fakt istnienia takich powiązań potwierdzają regularni funkcjonariusze. Znowu, widziałem w 'ARD tagesschau’. Ten rozdźwięk oczywiście daje do myślenia :)

  4.Fundamentalne wątpliwości co do faktycznego przebiegu wydarzeń wzbudza też nieprawdopodobna wręcz masowość oraz synchroniczne wystąpienie

  Rozumowanie w stylu: „W ostatnim konkursie Adam Małysz skoczył tak daleko, a jego skok był tak perfekcyjny technicznie iż budzi wątpliwości, czy w ogóle tam wystartował.”
  To, że coś nie miało do tej pory miejsca, lub wykazuje niespodziewane do tej pory cechy nie jest samo w sobie argumentem negującym fakt samego zdarzenia.

  5. Sceptycyzmem napawa kompletna, niespotykana w historii tej formacji, nieporadność niemieckiej policji.

  Nie znam się na pracy policji. Podejrzewam, że podobnie jak autor tekstu. Ale moją wątpliwość budzą następujące kwestie: co należałoby zrobić w „idealnym” scenariuszu policyjnej interwencji? Ile czasu zajęłoby przygotowanie takiej interwencji, i ile zasobów należałoby zaangażować?
  Jak wygląda schemat decyzyjny w tego typu przypadkach i ile czasu trwa?
  Osobiście podejrzewam, że należałoby zaangażować duże siły policyjne, których mobilizacja zajęłaby przynajmniej parę godzin. Parę godzin musiałaby też narastać sytuacja, żeby w końcu móc uzasadnić taką interwencję. Jednocześnie zamieszki trwały 2-3 godziny. Stąd niska skuteczność policji. Ale to jest tylko takie moje spekulowanie. Wydaje mi się, że podobnie spekulują autorzy tekstu.

  6. Bardzo poważne obiekcje budzą też sprzeczne komunikaty policji…

  To prawda, ale na bazie tego można by usnuć w zasadzie każdą interpretację. Co zresztą ma w tej chwili miejsce.

  7. …sprawcy przestępstw (…) powinni zostać wykryci…

  Oczywiście :)

  Podejrzewam, że ludzie którzy są odpowiedzialni za to zdarzenie jednak są pochodzenia arabskiego, przebywają w Niemczech różny okres czasu i nie wyrzekli się własnej kultury i mentalności. Są tylko reprezentantami małego odłamu większej grupy. Nie wolno stygmatyzować całej mniejszości arabskiej na bazie tych wydarzeń, ale dokładnie tak samo nie można zaprzeczać całemu zdarzeniu. To może mieć nie obliczalne skutki i może prowadzić to eskalacji przemocy. Proponowane przez państwa stanowisko jest właśnie takim zaprzeczeniem, które może przynieść wszystkim więcej szkody niż korzyści.

 8. „NA 100%” za molestowania i napady odpowiedzialni są Katolicy. Nasi reporterzy dotarli do „dowodów”, iż za wszystkim stoją księża z Watykanu, którzy zostali zrzuceni na spadochronach dostarczonych przez nazistów z Polski, tych samych, co „ukradli demokrację”. Dowodem na zaistniałe FAKTY są starty w wieczór sylwestrowy z Polski z terenów należących do Parafii Rzymskokatolickich kilkudziesięciu motolotni, które zabierały zamaskowanych pasażerów w sutannach. Jak donosi świadek TeVN obrońca demokracji, po odlocie plebanie świeciły pustkami a na polanach znajdowano brązową pastę do butów, co na pewno świadczy o tym, iż osoby te malowały twarze żeby upodobnić się do ludów Afrykańskich. W/w świadek widział też, że motolotnie wracały bez pasażerów. Dodając do tego fakt, iż Rosjanie ponoć dysponują zdjęciami satelitarnymi, na których wyraźnie widać, że na większości czasz spadochronów widnieje symbol Caritasu (krzyż) oraz to, że rano z Kolonii odjechały wypełnione ludźmi pociągi można jednoznacznie stwierdzić, iż za wszystkimi aktami przemocy stoi Watykan z Papieżem na czele, PiS i Caritas. Te trzy zacofane organizacje niosące zamęt, zło i śmierć, powinny zostać natychmiast zlikwidowane a ich przywódcy, członkowie wraz z rodzinami powinni zostać humanitarnie utopieni w oceanie.
  Jak widać PiS mści się na niemieckich demokratach, chcąc sparaliżować debatę w PE o Polsce. Z przytoczonych faktów wysuwa się jeszcze jeden obraz okrutnego dyktatora Jarosława, który już to ma dwie marionetki (Prezydenta i Premiera), który kieruje z podziemia Polską, a teraz przy pomocy kościoła chce zniewolić Europę. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, co dalej? Kto padnie kolejną ofiarą zbrodniczej polityki Jarosława? Czy będzie to Kanada, czy USA, a może Rosja lub Australia? Cień Kaczyzmu spowił świat. Jak donoszą zaufane źródła związane ze Strefą 51 nawet kosmici boją się Kaczystowskiej dyktatury.
  Jak widać powyżej napisać można wszystko, tylko gdzie tu logika?

  1. Jarek
   Niestety to nie jest aż taka fałszywa ta satyra jakby chciał autor, dlatego że żaden islam czy inny popapraniec, jak narazie ilością gwałtów nie jest wstanie przebić wytwórni zboczeńców produkowanych w Watykanie. Szacuje się że samych dzieci jest już 5 milionów zgwałconych przez księży, za co nawet wzieło się ONZ, że to wyczerpuje artykuły miedzynarodowe o zbroni przeciwko ludzkości.

  2. Wszystko jak trzecia prawda Tischnera, a spadochrony dostarczyli wspólnicy tych, co kradli księżyc. Reszta be zarzutu.

 9. A na jakiej podstawie twierdzi się, że ubrani na czarno osobnicy z zasłoniętymi twarzami ścinający głowy zakładnikom to bojownicy Daesh/ISIS a nie np. przebrani agenci CIA? Proponuję popracować nad logiką

 10. ??????????????? ????????????? ????????????? ??????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????

 11. Lewactwo nie hańbi, a właściwie powinno. Takie lewactwo jakie prezentuje kołek, który to co coś a la artykuł spłodził po wypaleniu jakiegoś zioła.

 12. Hahahahahahahahahaha! Drogi autorze, podaj namiary na dealera. ma dobry towar. Normalnie zaliczyłeś(aś) kosmiczny odlot.

 13. Przestańće ćpać. bo potem piszecie bez sensu… na trzeźwo nie da się tego czytać.. zdrówko.

 14. Ten artykuł był aktualny na czas pisania, kiedy jeszcze nie było relacji policjantów z Kolonii. Dziś dyskusja jest pod znakiem zapytania. Podzielając słuszne oburzenie, że w nocy po karnacji nie można stwierdzić skąd przybyli awanturnicy, od razu widać, że nie znają się na imprezach masowych. Wprawne oko odróżni Wietnamczyka od Koreańczyka i Hindusa od Bengalczyka .Wbrew pozorom, można w Anglii bez karnacji wyróżnić w tłumie Polaka, podobnie jak bez większej wpadki odróżnić w Polsce białego przybysza ze Wschodu, o innych narodowościach nie wspominając. Zamiast piać na jednej nucie warto spokojnie odpowiedzieć, jakie są możliwości Europy do przyjęcia 100 milionów, tak, nie jednego, czy dziesięciu. W Afryce i Azji przez lata dostarcza się żywność do imigrantów wewnętrznych, którzy wędrują do miast. Podobnie zresztą w Palestynie, gdzie brak pracy zastąpiono dostawami humanitarnymi. Wychowano trzecie pokolenie nauczone, że się należy pomoc, aby żyć. To nie wina tych biedaków. Znaczny wpływ wywarła przyspieszona dekolonizacja, pod naciskiem jak najbardziej obozu socjalistycznego. Dziś obozu nie ma, a w krajach postkolonialnych demokrację zastąpiły rządy soldateski. Nie rozwijam tematu, ale wskazuje na sytuację. Afryka, z przeludniona Algierią i Libia, Egiptem, oraz kraje na południe od Sahary z Nigerią to demograficzna bomba, która już wybuchła. Petrodolary zamiast pomoc w stworzeniu społeczeństwa pracy,m poszły na opłacanie ściąganych z zagranicy przyjezdnych, na kontrakty robotników. Na świecie żyja miliony ludzi, którzy od lat i pokoleń nie pracowali, bo ziemi dla ich zabrakło, ekstensywna gospodarka wyczerpała możliwości, ekosystem padł. I o tym trzeba rozmawiać, a nie szerzyć utopijną filantropie. Od adwersarzy oczekują najpierw oświadczenia o gotowości przyjęcia pod wlasny dach na okres rocznej adaptacji jednej, przez siebie wybranej rodziny, łącznie z deklarowanym przez Unię wsparciem finansowym Po roku możemy porozmawiać. Powodzenia z całego serca z wiarą w sukces. Ale nie z pięknoduchami i hipokrytami. I nie ma żadnego znaczenia, jaką politykę kto popiera, ani jaka wiarę wyznaje. Liczyć się będą fakty. I to jest gwóźdź, jak mawiał klasyk.

  1. Artykuł wcale nie był aktualny na czas pisania. Opublikowany został 6.01 a wtedy już dużo było wiadomo. Widać było, że jest blokada informacyjna która zaczęła pękać pod wpływem opisów w sieci i w małych lokalnych mediach. Zaczęli już się wypowiadać policjanci poprzez przedstawicieli swoich związków zawodowych. Było widać że oficjalne komunikaty nie zgadzają się z informacjami od funkcjonariuszy. Kłamstwem zresztą jest twierdzenie autora ze komendant potwierdził brak powiązań między sprawcami a imigrantami. Komendant stwierdził, że razie nie można potwierdzić, że sprawcy to imigranci, a to nie to samo. Zresztą komendant też kłamał bo już w nocy dokonano wiele kontroli dokumentów i zatrzymań i policja już po kilku godzinach wiedziała, że to głównie imigranci. Autor (lub autorzy) okazał się kompletnym idiotą. Widząc, że sytuacja jest dość dynamiczna i dopiero zaczynają się wyłaniać nam szczegóły, mógł zaczekać i potem bezwzględnie zaorać nacjonalistycznych oszołomów – gdyby miał rację. A wyciągając takie skrajne wnioski (prowokacja zmierzająca do ograniczenia swobód obywatelskich) i tak zawzięcie próbując oczyścić miłe jego sercu środowiska, niestety kompletnie się ośmieszył i tę swoją śmieszność upamiętnił.

  2. Skąd masz informacje o 100 milionach? Proszę o źródło :)

 15. 1.”idiotyczne i z gruntu fałszywe. Nie jest bowiem możliwa żadna precyzyjna obserwacja cery poand tysiąca awanturujących się mężczyzn w nocy, która dałaby minimalną choćby przesłankę do tego, by stwierdzić, że dana grupa składała się li tylko z przedstawicieli etnosów zamieszkujących Afrykę Północną.”

  Nie macie racji. Usprawiedliwiona tu może być co najwyżej pani Samolińska która ostatecznie nosi okulary.Reszta waszej redakcji – albo bredzicie,albo udajcie się pilnie do okulisty… Lej i inni zresztą też to tłumaczyli.

  2.”Zgodnie ze statystykami przedstawionymi przez niemieckie władze federalne, blisko połowa z nich to kobiety i dzieci”

  To chyba takie same statystyki jak sondaże w których miał wygrać Komorowski a potem dobry wynik miało mieć PO. „Dziwnym trafem” zarówno statystyki ONZ mówią,że 75% to mężczyźni. 25% to NIE JEST blisko połowa. Oczywiście pominąłem jedno rozwiązanie.Może UE masowo funduje „uchodźcom” przyspieszone operacje zmiany płci ? Problem tylko w tym,że w przypadku muzułmanów zmiana płci na kobietę jest chyba bardzo mało prawdopodobna.Więc raczej bredzicie.

  3.”Fakt braku jakichkolwiek powiązań pomiędzy uczestnikami kryminalnych przemarszów a uchodźcami potwierdza również Wolfgang Albers, komendant główny policji z Kolonii”

  Policji która jak wynika z doniesień medialnych interweniowała i wyłapała winnych co do jednego,zamiast udawać w sposób „poprawny politycznie”,
  że nic się nie stało ?

  4.”Fundamentalne wątpliwości co do faktycznego przebiegu wydarzeń wzbudza też nieprawdopodobna wręcz masowość oraz synchroniczne”

  DLA WAS – euro-„lewicy” i niektórych sekt „lewicowych” nieprawdopodobna masowość i synchroniczność chcecie chyba napisać.

  Masowe imprezy na które się wybrali + różnica kulturowa -> u nich kobieta chodzi w worku, więc ubrana w kreację sylwestrową kobieta to dla nich tak jak naga kobieta. No i efekt oczywisty.Dla każdego kto ma trzycyfrowy iloraz inteligencji rzecz jasna.

  5.”Sceptycyzmem napawa kompletna, niespotykana w historii tej formacji, nieporadność niemieckiej policji.”

  Żadna nieporadność, a wykonywanie rozkazów polityków i polityczna poprawność. Nie jest to wcale nowina. W UK Policja lekceważyła wykorzystywanie nastolatek i faszerowanie ich narkotykami przez „Azjatów” (z Azji mniejszej,Afganistanu i Pakistanu) i też była afera.

  6.”Bardzo poważne obiekcje budzą też sprzeczne komunikaty policji”

  Wojna informacyjna czy kontrowersyjne sytuacje typu „mama Madzi” dowodem na niewinność ? Brak pewnej informacji to brak pewnej informacji i nic więcej.

  7.”Niezależnie od pochodzenia, płci, wyznania, orientacji seksualnej, przynależności etnicznej i wszelkich innych przyrodzonych człowiekowi właściwości, sprawcy przestępstw kryminalnych przeciwko integralności cielesnej, autonomii seksualnej i mieniu powinni zostać wykryci, zatrzymani, poddani procedurom wyjaśniającym i uczciwym procesom sądowym – zgodnie z obowiązującym prawem.”

  TAK ! Pytanie jednak,jakie jest wasze rzeczywiste stanowisko skoro punkty 1-6 to próba WYKLUCZENIA winy jakichkolwiek „uchodźców” na starcie. Ponadto postawa euro-„lewicy” wobec „uchodźców” polegała od dawna na konsekwentnym LEKCEWAŻENIU PRAWA i nazywaniu żądań jakiejkolwiek kontroli i uwag osób zatroskanych o przestrzeganie prawa przez uchodźców i obawy o bezpieczeństwo ludności Europy – „rasizmem”.

  Ja nie jestem rasistą większość nie jest rasistami.Jesteśmy po prostu za przestrzeganiem prawa i zapewnieniem,że „uchodźcy” nie będą stanowić zagrożenia – za to będą przestrzegać prawa i szanować naszą kulturę. W szczególności znaczy to,że nie mogą być terrorystami ISIS / Al Kaidy (zw. w Syrii: An Nusra)

  Te postulaty to nie jest rasizm czy faszyzm – to każdy ten,kto je neguje jest faszystą albo pożytecznym idiotą chcącym zaprowadzenia w europie chaosu – a w konsekwencji zniszczenia praw obywatelskich i narzucenia faszystowskiego ustroju.

 16. Odnośnie Waszego pierwszego punktu, proszę bardzo:
  http://www.dw.com/pl/policjanci-z-kolonii-wi%C4%99kszo%C5%9B%C4%87-sprawc%C3%B3w-dopiero-co-przyjecha%C5%82a-do-niemiec/a-18966359

  Ja, całkowicie kulturalnie i spokojnie pisząc, nie jestem w stanie objąć myślą, jaka ideologią i na jakiej podstawie każe ludziom myśleć tak, jak w tym artykule. Pozwolić się zniszczyć obcej kulturze i zmienić spokojne miasta w brudny, niebezpieczny cyrk. Widzimy co stało się z Francją, powinno to nas nauczyć. Naprawdę, nie rozumiem, to jest niezdrowe i niebezpieczne…

  1. Ideologią liberalno-reformistyczną,a ściśle pozostałą po niej gnijącą padliną. Po upadku ZSRR europejska „lewica” znalazła sobie bezpieczną przystań wśród gejów,lesbijek,walki z rasizmem i wszystkim co nie dotyczyło walki klas.Stali się najbardziej skrajnymi i najbardziej utopijnymi liberałami.Oczywiście taką „lewicę” burżuazja wspiera finansowo,ponieważ jest to dla niej korzystne klasowo. Ponieważ:
   1.Taka lewica skutecznie utrudnia działanie i wykształcenie się prawdziwej lewicy.
   2.Ponieważ jest to nieskończony zasób pożytecznych idiotów do walki o konkretne interesy kapitału.

   Internacjonalizm – stał się narzędziem promowania kosmopolityzmu i ideologicznego wsparcia dla „wolnego rynku” rozumianego jako agresja ekonomiczna państw silniejszych przeciw słabszym

   Geje,lesbijki i inne kwestie obyczajowe – narzędzie którym kapitał usiłuje rozbijać rodzinę i wartości konserwatywne które mogą stać na drodze bieżącym interesom kapitalistów i ich marszowi ku faszystowskiej nieograniczonej władzy.

   Źle zrozumiana i pokierowana przez kapitał walka z rzekomym „rasizmem” – narzędzie rozbijania przez kapitał tak państw narodowych jak i walka o swobodny przepływ siły roboczej – czyli trzeci świat jako źródło łamistrajków i wywłaszczania klasy robotniczej z płac i praw ekonomicznych i politycznych.

   Od lat w Polsce i na świecie obserwować można tendencje wśród zmanipulowanej „lewicy” i „anarchistów” dotyczącą wspierania interesów imperializmu. Wsparcie imperialistycznej „arabskiej wiosny”, wspieranie przewrotu na Ukrainie czy wreszcie kwestia „uchodźców”. Pożyteczni idioci kapitału i IMPERIUM PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIEGO (U$$A).

  2. Redakcja WamS, jak pisze portal „Die Welt”, jest w posiadaniu sześciostronnicowego raportu, który otrzymali przełożeni policjantów 2 stycznia 2016 roku. Z tego dokumentu wynika również, że sprawcami w większości byli mężczyźni ubiegający się w Niemczech o azyl. Podczas kontroli tożsamości większość z nich mogła wylegitymować się tylko dokumentem osoby występującej o azyl przy rejestracji przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców. Z reguły ludzie ci nie mieli innych dokumentów. W raporcie o czynnościach policyjnych podczas nocy sylwestrowej mowa jest o wylegitymowaniu 71 osób, zatrzymaniu 11 i 32 zgłoszeniach o czynach przestępczych. Poza tym cztery osoby aresztowano.

   Informacje te są udokumentowane w centralnym systemie rejestracji policyjnej.

 17. Jeżeli to nie byli ostatni emigranci, to tym gorzej. Bo to świadczy o złym zintegrowaniu ze społeczeństwem już z dawna przybyłych lub nawet urodzonych grup. I co teraz? Jesteśmy w kropce. Natomiast reakcja mediów, policji, polityków – spóźniona – jest oczywista, po uwzględnieniu autocenzury poprawności politycznej. To krępuje ręce. Trzebi działanie.

 18. Lewactwo wspiera islamskich terrorystów i bandytów w niszczeniu Europy dlatego należy jak najszybciej zdelegalizować lewactwo!!! Tylko w ten sposób można uratować cywilizację europejską!!!

 19. Streszę ten bełkot:
  1. Napastowane kobiety to rasistki, bo zauważyły, że palce, któe im w dupę wsadzano są czarne.
  2. To wina policji, że nie pilnowała dzikusów (jednocześnie lewacy zachwycają się na pokojowością islamistów).
  3. Mówienie o zagrożeniu ze strony murzynów to rasizm i pożywka dla polskiego faszyzmu

  1. A Kopernik byla kobieta…
   Lewica jest winna calemu zlu na swiecie

 20. BUHAHAHAHA! Prezes Kaczyński byłby z Was dumny – „Nikt nas nie przekona że czarne jest czarne a białe jest białe”
  Macie zgryz, co, lewacy? Z jednej strony Wasi ukochani „uchodźcy” (a właściwie najeźdźcy, ale trzymam się Waszej terminologii), a z drugiej prawa kobiet i molestowanie seksualne. No i co macie z tym zrobić? Przez kilka dni nic nie robić i się zastanawiać, a potem pożalić się na rasistów, media i sugerować prowokację :DDDDD

 21. Faktycznie opisy kojarzą się bardziej z prowokacją, niż z jakimś „spontanem”. Na pewno też nie zostały wywołane przez obecnych imigrantów, którzy baliby się stracić schronienie i socjal. Chyba że faktycznie przedostali się wśród nich członkowie lub sympatycy ISIS, którym zależy na wywołaniu niepokojów w Niemczech, a zwłaszcza akcjach odwetowych, które z kolei zradykalizowałby muzułmanów. Ale bardziej prawdopodobne, że uczestnikami byli muzułmanie – niemieccy obywatele.
  Nie można też jednak wykluczyć prowokacji ze strony niemieckiej skrajnej prawicy, która chce nastawić władze i obywateli przeciw imigrantom. Mogła stać za tym również opozycja wobec Angeli, żeby jeszcze bardziej obniżyć jej notowania. Cóż, Platforma też zatonęła samą próbą przyjęcia na pokład uchodźców.

  1. Taaa – skinheadzi to z pewnością namówili czarnych i oliwkowych do tych „ekscesów”. Prowokacja jak się patrzy. Robisz kurwę z logiki lewacka gnido.

  2. Frantz,
   jakkolwiek było nie uważam, abyś poziomem przewyższał tamtych napastników, czyli tym bardziej dopuszczam, ze były to prawackie prowokacje.
   Tak jak w Niemczech w latach 30-tych, a i u nas coś się zaczyna teraz wśród BIAŁYCH, NIBY-HETEROSEKSUALNYCH tłumoków.

  3. Jakkolwiek forma odpowiedzi Frantza jest niedopuszczalna, tak w meritum ma rację – niestety droga Anno robisz panią lekkich obyczajów z logiki. Jak niby kontrolowana i inwigilowana na każdym kroku skrajna prawica miałaby zorganizować łącznie pewnie ze dwa tysiące ludzi o afrykańskim lub azjatyckim pochodzeniu, żeby wywołali takie akcje? Jak miałaby zapewnić co najmniej kilkaset dość spójnych relacji świadków, nagrań, wypowiedzi policjantów (fakt, są anonimowe, ale temu akurat się nie dziwię), nawet raportów policyjnych? Wybacz, ale to się kompletnie kupy nie trzyma. Ja rozumiem podstawę takiego rozumowania: europejska lewica bardzo się zaangażowała w obronę praw imigrantów. Teraz okazuje się, że niektórzy z nich są całkowicie przeciwni wszystkiemu, w co wierzy ta lewica. Ciężko długo stać w rozkroku (czy może nawet w szpagacie), więc chyba będziecie musieli zdecydować przynajmniej w jednej sprawie: czy chcecie bronić praw imigrantów, czy praw kobiet, bo w niektórych kwestiach jest to nie do pogodzenia. Ewentualnie można brnąć tak, jak burmistrz Kolonii – kobiety powinny chodzić w grupach, trzymać się na długość ramienia od obcych, stosownie się ubierać. Gdyby coś takiego powiedział jakiś facet, zjadłabyś go żywcem. Może jeszcze ubrać czador i siedzieć w domu? Oh wait…

  4. Droga Anno to ja twój psychiatra, no nareszcie cię odnalazłem. Całe Tworki czekają na twój powrót.

  5. Łukasz
   Twój rzekomo logiczny wywód jest po pierwsze niekompletny, bo wskazałam kilka możliwości, a ty się ustosunkowałeś do tej, którą najwygodniej skrytykować. W dodatku przypisałeś mi poglądy, których nigdy nie posiadałam – ok, rozumiem, że stereotypem łatwiej się operuje.
   Wybacz, ale kończę dyskusję, bo już wystarczająco poznałam taki zdogmatyzowany i jednolicie czarno-biały obraz świata, osób deklarujących poglądy prawicowe i nie ciekawi mnie on.

 22. glob
  I znowu to samo… a kościół to coś tam. Dla Twojej wiadomości – nie jestem katoliczką, kościoła nie lubię, w ogóle nie wyznaję żadnej religii, ale tutaj piszemy o tym, co się dzieje na Zachodzie, a tam zagrożeniem jest rosnący w siłę, nie mniej prawicowy i patriarchalny islam. Jaki sens jest pisać o polskiej katoprawicy pod tym tematem?
  „Już zabraniają in-vitro, gdzie nawet w Islamie wolno.” – nie lubię, kiedy religia, która powinna być prywatną sprawą każdego mówi mi, co mi wolno, a co nie. Tutaj zarówno katolicyzm, jak i islam niczym się nie różnią.

  1. Dlatego że my nie mamy problemu z islamem tylko problemy z fanatyzmem katolickim, z tym bydłem bolszewickim, bo to nie jest prawica tylko bolszewizm, nauczone za komuny że wszelkie różnice trzeba bić, mamy tragedie ludzi w polsce i to powinno być ważne, a nie jakieś straszenie islamem, gdzie nam pokazują mohorowe betety w islamie a nie 90% normalnych ludzi tam żyjących.

 23. W odpowiedzi na doniesienia o gwałtach należałoby i to w pierwszej kolejności, potępić gwałcicieli. Nie: ludzi należącej do dowolnej grupy z gwałcicielami, tylko gwałcicieli.

 24. Ja myślę, że to te Niemki są winne. Zbyt śmiałe stroje, alkohol, nieskromne zachowanie, bez ochrony mężczyzn nie powinny wychodzić z domu, zwłaszcza w nocy. Prowokowały porządnych ludzi, więc nie ma co się dziwić. Same sobie winne.

  1. Nie lepiej odrazu wykastrować te niemki?
   No niedawno tak jeszcze i tu było pod wpływem religii……

   Katolicki doktor Tissot usuwający kobietom łechtaczki, rozpowszechniał pogląd, jakoby masturbacja i rozkosz seksualna, przyczyniała się do uszkodzenia łechtaczki i wywoływała szereg innych kobiecych problemów, Miały do nich należeć: bredzenie, histeria, nieuleczalną żółtaczkę oraz „wścieklizna macicy”, która „pozbawią je [kobiety] skromności i rozumu, zamieniając w lubieżne bydlęta”.

   Nic więc dziwnego, że XIX-wieczna praktyka ordynowania zabiegów chirurgicznych w celu uleczenia tak zwanych chorób kobiecych (które w rzeczywistości stanowiły wyłącznie przejaw kobiecej seksualności) nie ograniczyła się do usuwania łechtaczki i warg sromowych. Pod nóż poszły jajniki.

   „W samym roku 1855 przeprowadzono w Wielkiej Brytanii ponad dwieście operacji usunięcia jajników, przy czym umieralność pacjentek wyniosła blisko 50 procent. Usunięcie zdrowych jajników zalecano w przypadkach „masturbacji, skłonności erotycznych, zamartwiania się, zwykłej przewrotności oraz nieprzyzwoitego objadania się”.

   W Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech też praktykowano kastrację. Szaleństwo na punkcie usuwania części narządów płciowych pod przykrywką koniecznego zabiegu medycznego przybrało tak ogromne rozmiary, że w roku 1886 pewien lekarz stwierdził w jednym z pism brytyjskich: „wkrótce ciężko będzie znaleźć kobietę mającą wszystkie narządy płciowe”.

  2. Byłaś tam? Niemki są u siebie i mogą zachowywać się i wyglądać, jak chcą. Jakoś niemcom to nie przeszkadza i nie gwałcą ich na masowych imprezach. Masz nasrane w głowie lewacką propagandą, skoro uważasz, że to ofiara jest winna, a nie gwałciciel. Życzę Ci takich samych sytuacji, wtedy może oprzytomniejesz.

  3. Wspaniale wpadłaś w gusta pani burmistrz z Kolonii. Poczytaj jej wywody, zmierz długość ręki, bo na jej odległość powinnaś trzymać potencjalnego napastnika. Gwarancji, że on też zna te zasady nie ma. Ale jak to ładnie brzmi w publicznej wypowiedzi. Ciekawe, że po 70 z hakiem latach obie panie myślą jak żołnierze po długim marszu od Wołgi do Sprewy. Po ciężkich przeżyciach wszystko zdalo sie takie lekkie i łatwe. Nawet kobiety wroga, nieprawdaż?

  1. W aktualnej sytuacji na świecie, czy sie to komus podoba, czy nie, PiS i tradycyjna katolicka tożsamość Polaków są jedynymi odpowiedziami na islam. Na pewno nie jest nią ateistyczny, pozbawiony odruchów samoobrony i doszczętnie wyprany z tożsamości świat Zachodu. Pomijam juz fakt, ze to własnie Zachód stworzył sam sobie ten horror chciwymi rękami.

  2. @Glinojack

   Nie wiem co Ci tam wikary opowiadał a proboszcz potwierdzał, jednak ja w tych Niemczech mieszkam i widzę jak jest. Tu wcale nie jest tak źle. I choć tęsknię do Polskiej Ziemi, do lasów, pól i łąk, to do tamtejszych obyczajów już nie. Pracuję z Niemcami, Turkami, Mołdawianami, Bułgarami, Chorwatami, Macedończykami, Rosjanami, a nawet trafił się Kubańczyk. I atmosfera nie jest zła a jeden drugiego szanuje. Według Ciebie to źle?

   Wypowiedź o wypraniu z tożsamości wskazuje że znasz jedynie swój zaścianek. I do tego powtarzasz bełkot jakiegoś zapyzialca co tyle samo widział.

   Nie wiem czy śmiać się czy płakać nad Twoim zdaniem o „ateistycznym zachodzie” – mieszkam w Bawarii (!), W całej federacji rządzi koalicja CDU/CSU (!!), a prezydentem Państwa jest duchowny (!!!).

 25. Drodzy Czytelnicy Portalu!

  Ja mieszkam w Monachium i zapewniam że na monachijskiej ulicy w nocy bez problemu mogę rozpoznać typy urody. Zarówno afrykańskie, wschodnioafrykańskie (np Etiopia i Erytrea), azjatyckie, arabskie, europejskie, południowowschodnie europejskie (np, macedońsko-albańskie) czy tureckie (z Turkami jest pewien problem bo są bardzo zróżnicowani). Nie jestem antropologiem i mogę nie być zbyt precyzyjny a jednak mogę mniej więcej określić dla jakiej części świata typowy jest taki wygląd. Oczywiście, jaki ma w kieszeni paszport nie odgadnę, ale przybliżony rysopis podam. Bo – pewnie Redakcja w to nie uwierzy – monachijskie ulice w nocy są nienajgorzej oświetlone, a Hindus, Ghańczyk czy Erytrejczyk różnią się niesamowicie kształtem twarzoczaszki nawet gdy mają ten sam kolor skóry.

  Zawarte w punkcie 1. autorytatywne stwierdzenia są zatem fałszywe i opierają się na manipulacji. Autorzy wmawiają czytelnikom że chodzi o karnację skóry i kraj pochodzenia gdy tymczasem ofiary podawały przybliżony (z natury rzeczy) rysopis sprawców a to jest jak najbardziej możliwe.

  Myślę że Redakcja jednak nawet w środku dnia nie dałaby rady takiego typu określić. Ma bowiem upośledzone postrzeganie. Już od jakiegoś czasu zauważyłem że gdy chodzi o problem obecnej wędrówki ludów to kiedy ja widzę ok 60 osób głównie mężczyzn w wieku od 20 do 40+ a do tego 2-3 kobiety i 4 dzieci, to redakcja widzi tylko kobiety i dzieci. Bardzo wybiórcza percepcja.

  Według Redakcji ludzie próbujący wedrzeć się do tunelu kolejowego po Kanałem, to uciekinierzy przed śmiercią. Cóż….

  Przy okazji proponuję się Wam, Czytelnicy zastanowić nad tym jak portal w sprawie przemocy wobec kobiet diametralnie zmienia front w zależności od przynależności etnicznej czy religijnej domniemanego sprawcy. To dopiero ekwilibrystyka!

  Czy warto wobec tego im wierzyć? Odpowiedzcie sobie sami.

  1. Lej
   Rzeczywiście ludzie z różnych stron świata różnią się wyglądem. Jeśli jednak mówi się o ludziach z Północnej Afryki, to ma się na myśli Arabów, chyba że pojęcie Północnej Afryki rozciągniemy na Etiopię i Somalię. Wątpię czy przeciętny Niemiec czy Niemka potrafi odróżnić Araba z Tunezji od Araba z Jordanii czy Syrii. ponieważ akty przemocy miały miejsce o jednakowej porze w kilku miejscach to można mówić o z góry zaplanowanej akcji. Nie mogli tego przeprowadzić uchodźcy, którzy nie stanowią zorganizowanej grupy i nie posiadają swoich struktur wewnętrznych lecz tylko bojownicy ISIS, którzy mają powiązaną ze sobą sieć komórek w Europie.

  2. Zaban

   Przeciętny Niemiec czy Niemka na pewno nie odróżnią Araba z Tunezji od Araba z Królestwa Saudów.

   Tyle że ofiary tego nie twierdziły. Mowiły o „arabskim wygladzie” lub ” afrykańskim wyglądzie”. To akurat nie stanowi żadnej trudności.

   A co do koincydencji czasowej to należy pamiętać że zdarzenia miały miejsce podczas zabawy sylwestrowej, kiedy zmienia się struktura demograficzna na placach a i obyczaje się rozluźniają.

   Tutejsze tzn. monachijskie dziewczęta są bardzo swobodne zarówno jeżeli chodzi o ubiór jak i zachowanie. Na miejscowych, którzy przywykli, nie robi to już pewnie nadmiernego wrażenia jednak na przybyszach z innego kręgu kulturowego, do tego wyposzczonych bo kobiet z nimi przyjechało mało, to kto wie? Tyle fajnych dziewczątek, rozdokazywanych i podchmielonych?

 26. A ja się potem dziwie czemu z miesiąca na miesiąc tracę moich lewicowych znajomych. No nikt normalny nie będzie przecież utożsamiał się z takim bełkotem :( To już mohery mają więcej mózgu niż autor gówna powyżej.

  1. Problem polega na tym,że lewicy na dziś NIE MA.To drobnomieszczaństwo. „Socjaldemokracja” czy jak to można nazwać inaczej – Socjalzdrajcy.

   Bo sorki – jaka to lewica może być z ludzi powiązanych z SLD, Hipsterów i innych euro-inteligentów (dla niektórych bolszewików „inteligent” to była obelga)

   Szkoda,że Zmiana tak mało aktywna i też niepewna… Mnie ideologicznie ze Zmianą najbardziej po drodze,choć i tam są podobno niezbyt bystre osoby…

 27. Tekścior doprawdy żałosny do tego stopnia, że polemika musiała by być tak samo obszerna, więc sobie oszczędzę.
  Najsmutniejsze w wydarzeniach sylwestrowej nocy jest to, że tam nie stało się nic takiego, co by było nadzwyczajne w ostatnich kilku latach w Niemczech. Z tą różnicą, że skumulowało się w kilku miejscach w jednym czasie, co do tej pory zdarzało się „rozproszone” w czasie i na całym obszarze Niemiec. A więc napaści tak na kobiety, jak i na starych ludzi, gwałty, kradzieże – dokonywane przez – jak to z nieśmiałością określają niemieckie media – ludzi imigracyjnego pochodzenia.

  1. Tak do końca nie można wykluczyć że obecnie nadano sprawie rozgłos po to aby mieć pretekst do jakichś działań prewencyjnych. Tutaj nie wolno nikogo dyskryminować ze względu na religię czy pochodzenie i są na tym punkcie bardzo wyczuleni ale walka z przestępczością to już zupełnie inna sprawa…
   Teraz na przykład będą mogli legitymować ludzi o „arabskim wyglądzie” co być może pozwoli im to nieco wyłapać tych niezarejestrowanych albo zbiegłych z ośrodków a nie zostaną oskarżeni o rasizm.

   To znaczy, zostaną, przez ten portal, ale jego nikt już chyba nie bierze na serio.

   Nawiążę jeszcze do zagrożenia zamachami w Monachium. Codziennie jeżdżę do pracy przez Hauptbahnhof i Pasing gdzie podobno szykowano zamachy w Sylwestra. Nie zauważyłem jakichś szczególnych środków ostrożności. Policja czasem się gdzieś przewinie ale nie utrudniają życia. Widać ich trochę częściej niż rok temu, czy częściej niż miesiąc temu to nie potrafię określić. Nie wyglądają zbyt czujnie,
   i właśnie sobie uprzytomniłem że w ogóle o tych zamachach zapomniałem… Kto wie jak to z tymi zamachami było…

   Nie ma co ssać z brudnego palucha, czas pokaże.

 28. Jesteście ogłupioną, pełna hipokryzji bandą, która nawet nie jest w stanie dostrzec, że stała się marionetka w rękach globalistów. Absolutnie wszystkimi hasłami z katalogu lewackiego „postępu” społecznego posługuja sie NAJWIĘKSI AKUSZERZY NWO (najprostszy przykład Soros i jego Open Society, prezydent USA, niektóre organizacje ONZ, członkowie Trilateral Commission – np nasz Palikot, czy też Bilderberg Club). Nie zadajecie sobie pytania dlaczego tak jest? To proste – ich podstawowym celem jest erozja, a następnie zniszczenie państw narodowych jako konieczny etap przed wprowadzeniem rządu światowego, masowej kontroli jednostek, a wreszczie depopulacji. I stąd sie bierze to, co wy sami też bezmyślnie adorujcie: multi-kulti pomyslane jako wymieszanie etniczne ras czyniące narody jednolitym, łatwym do kontroli stadem pozbawionym tożsamości, prawa LGBTQ oraz ideologia gender jako instrumenty podkopujące tradycyina strukturę społeczna państw narodowych opartĄ na HETEROSEKSUALNEJ RODZINIE. Stało się z wami coś takiego, że bezmyslnie popierając każdy postęp staliście sięnarzędziem do realizacji najbardziej szalonych pomysłów na przebudowę całego świata i stoicie w jednym rzędzie z najbardziej antyludzkimi kreaturami tej planety posiadającymi nieograniczoną władze polityczna i finansową. Dlatego musiałem przestać was popierać.

  1. Ataki na Gender to ataki na Kopernika, dla was ziemia ma być raz na zawsze płaska i teraz ciemnotę nazwana się tradycja. Tak wam piorą mózgi ideolodzy katoliccy, jak analfabetyckiemu tłumowi że Kopernik to herezja. A później odbija się wam i te plugastwa katolickie wypluwacie w internecie.

  2. Głupoty piszesz. Ja nawet nie jestem wierzący (agnostyk, jesli już). Ale to nie oznacza, że mam popierać obłęd NWO. Taki „postęp” to w istocie apogeum paranoi i pychy władców swiata – a wy głupcy tańczycie jak wam zagrają (czytaj jak was dofinansują przez różne NGOsy)

  3. Pyszczysz tu że Kopernik to Herezja, bo takie mózgobicie ci zrobili w kościele ideolodzy katoliccy. Gender to dyscyplina naukowa i dlatego nie podoba się klerowi, bo kler uważa że ich religia dobrze opisuje świat, a gender takim fanatyką odpowiada,… to jest tylko twoja interpretacja, którą chcesz narzucić innym jako prawda o świecie, jak każdy fanatyzm…. Tak więc Gender jest antyfanatyczny a religia nie lubi antyfanatyczności, bo nie chodzą i nie narzucają innym jedynej prawdy,tylko twierdzą, to twoje zdanie ja uważam i żyje inaczej.

  4. O o…Mnie naprawdę nie interesuje czy gender podoba sę, czy nie klerowi. Natomiast bardzo mnie interesuje co podoba się i co finansują zdegenerowani łajdacy marzący o władzy totalnej nad zniewolona i ogłupioną do imentu ludzkością, której ty jestes jaskrawym, jednostkowym przykładem. Nawet sie nie zająkniesz gdy ci będa wszczepiać (albo drukowac na skórze) elektroniczną przepustkę do życia na ludzkiej farmie. Gender, gender uber alles XD

  5. O’Flaherty

   A spiskująca paranoiczka. Twierdzisz że po odkryciach Kopernika ci coś wstrzepiono do głowy? A może zaczniesz zwalczać też RESPIRATOR, bo jeszcze kilka lat temu twój kler głosił, że wpompowuje duszę do ciała, którą bozia chciała zabrać. I zwalczał respirator jak Kopernika czy Gender. Dla normalnych ludzi rzeczy pozytywne i potrzebne, dla ciemnoty paranoiczne zagrożenia, bo panoczku pójdę na pole i jak jest okrągła ziemia, to spadne i co to będzie. ?

  6. Głupi jesteś jak but od, nomen omen, lewej nogi, jesli nie widzisz róznicy między RFID a respiratorem…Ten babsztyl był gościem ostatniego spędu Bilderberg Club – https://youtu.be/RvYnWBdmcQk Wytłumaczysz mi to w jakiś politpoprawny sposób? Może skonsultuj się z Fundacją Batorego oraz z ich „darczyńcą”? Zapewne posiada jakies informacje… Co do spisków, to przestan się kompromitowac ślepą wiarą w informację z mainstreamu, praktycznie w CAŁOŚCI kontrolowanego przez wielki kapitał i miedzynarodowe grupy nacisku. Struktura własnościowa mediów w Polsce jest tu czytelnym przykładem. Kto jak kto, ale człowiek lewicy powinien byc bardziej krytyczny w stosunku do aktualnego kształtu świata i do często w masowej skali krwawych eksperymentów, jakie na jego obszarze przeprowadzają amatorzy władzy totalnej. Brak tego krytycyzmu świadczy poniekąd o UWIKŁANIU. Lewactwo jako instrument NWO? Kto jeszcze 15 lat temu by coś takiego pomyślał, a dziś fakty mówią same za siebie. I przestan marudzić z tym klerem, bo ja już swoje stanowisko doń powtarzałem dwukrotnie, ty zaś masz chyba obsesję na tym punkcie.

  7. Twój kościół zwalczał jakąkolwiek zmianę czy próbę ulepszenia ludziom życia, a dyskusja z nimi kończyła się paleniem na stosie. Hitler i Stalin tylko udoskonalili ten system, bo kler to był pierwszy system totalitarny w europie i nawet MAJTKI ci zwalczał………

   Majtki – bielizna rozpusty

   (…)
   Pantalony nosiły weneckie kurtyzany, żeby wzmóc przez to pożądanie w
   kliencie, który musiał wówczas za usługę zapłacić o jedną czwartą
   więcej. Prócz nich obowiązkowo artystki operowe w Paryżu, tancerki
   kankana i służące, gdy myły podłogi i okna. Mogły je nosić dziewczynki
   biegające w Lasku Bulońskim. Bezwstyd majtek do pół łydki, wykończonych
   koronkami, niwelowany był przez ich niewinność, ale do pierwszej komunii
   musiały już iść bez majtek. „Mamy nie powinny pozwolić, aby dziewczynka
   nosiła je w dniu, w którym przyjmuje tak ważny sakrament” – pisał
   „Journal des Demoiselles” na początku XIX w. Co było dla wszystkich
   oczywiste – Kościół zaciekle zwalczał majtki – bieliznę rozpusty.
   Katarzyna Medycejska, bratanica papieża, miała ich kilka par, co prawda
   wkładanych tylko do jazdy konnej, ale jednak. Józefina Bonaparte,
   posiadając sukien kilkaset, miała dwie pary majt i nie wiadomo, kiedy je
   wkładała i po co.
   (…)
   Kościół znów ruszył do boju, więc w wielu krajach bikini było
   zabronione. Kobiety, które je wkładały, usuwano z plaży. Nie pozwolono
   także kandydatkom na Miss Świata 1952 r. paradować z odsłoniętym pępkiem.
   (…)
   Topless było kolejnym etapem ucieczki z niewoli materiału. Zaprojektował
   go Rudi Genreich dla znajomej i nazwał monokini. Model potępił papież
   Paweł VI, co nie przeszkodziło w jego sprzedaży.
   (…)
   Więcej pod adresem
   http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1528707,1,historia-kostiumu-kapielowego.read?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&print=true#ixzz251HrKjIB

  8. Eech… „Twój kościół” qu’est-ce que c’est? Kler i majtki??? Gubisz się w paranoi człowieku.

  9. O’Flaherty

   Pokazuje ci tylko, że kler non stop zwalczał rzeczy ludziom potrzebne, jak teraz zwalcza Gender. A może powinnaś przestać jeździć samochodami i nie używać leków przeciwbólowych, bo znieczulenie też zwalczał jak i silnik samochodowy, opóźnił wprowadzenie o kilka lat, w innym kraju go wprowadzono, mniej klerykalnym. Kolej żelazną też zwalczał i dlatego Włosi zbankrutowali i do władzy doszedł faszyzm. Pierwsze latarnie uliczne, które były gazowe też zwalczał, bo co bóg oświetla niech człowiek pozostawi w ciemności.

  10. Jedynie co mi pokazujesz to swoją paranoje na punkcie kleru i kościoła. Nawijasz tak obsesyjnie, pomijając inne kolosalnie ważniejsze wątki, a przede wszystkim problem przemocy wobec kobiet w wykonaniu muzułmańskiej dziczy, że aż się zastanawiam czy wszystko u ciebie pod deklem w porządku… Wiesz, mnie się lewicowość kojarzyła zawsze z pewną intelektualną elastycznością, otwartością światopoglądową – w sumie to wymóg w czasach gdy świat sie gotuje i co chwila staje na głowie. U ciebie jednak widze lewacki mentalny beton w stylu komunistów z lat 30 i 40-tych. Jesteś człowiekiem radykalnie i bezpowrotnie owiniętym wokół poronionych i czego nie chcesz dostrzec wspieranych przez megakapitalistów i globalistów idei będących przyczynkiem do eksperymentów na ludzkości. Na to zgody być nie może.

  11. O’Flaherty

   A jaką to pomoc kościół oferuje kobietą palenie na stosie, czy zmusza zgwałcone Serbki do rodzenia dzieci gwałcicielą, a może jak w Salwadorze gdy doszedł do władzy, kobiety leżą przykute kajdankami i prokurator bada miejsce zbrodni którym jest macica, gdy kobieta poroniła, a może pomaga gdy zmusza rodzić kobietą zniekształcone płody, a może zwalczaniem konwecji antyprzemocowej gdzie gra rolę damskiego boksera, a może jak ostatnio biskupi by kobiety umierały kosztem płodu ogłosili?
   Bo mnie się wydaję że niedługo od tej „dobroci” kleru to kobiety uciekną nawet do Islamu bo nawet tam pozwalają na in-vitro i aborcje przy zagrożeniu życia.?

  12. A może w taki sposób pomaga, chrystnianizują Afrykę, gdzie nie ma czegoś takiego jak świeckość, gdzie religia pokazuje swoje prawdziwe plugawe oblicze……

   Dzieci ofiarami okrutnych egzorcyzmów

   Diablęta zakopuje się żywcem
   Los dzieci jest wyjątkowo okrutny. Małe „diablęta”, odrzucane przez ich własne rodziny, muszą uciekać z wiosek, w których się wychowywały. Ale zanim wyrwą się z rąk prześladowców, stają się ofiarami najbardziej wymyślnych tortur, przywodzących na myśl średniowieczne metody walki z czarownicami. Oblewanie wrzątkiem, przypalanie żelastwem, przywiązywanie do drzew, głodzenie, bicie, a nawet zakopywanie żywcem – okrucieństwo współplemieńców trudno opisać. Tortury mają skłonić maluchy do przyznania się do kontaktów z ciemnymi mocami. Gary Foxcroft, założyciel organizacji charytatywnej Stepping Stones Nigeria, ma pełne ręce roboty. Otworzył schronisko, gdzie porzucone dzieci mogą bezpiecznie przenocować, zjeść ciepły posiłek, a także przekonać się, że to, co im wmawiają niedouczeni dorośli, to zabobony, że posądzanie ich o czary to bzdury. Gary przemierza wzdłuż i wszerz stan Akwa Ibom w poszukiwaniu nieletnich ofiar egzorcyzmów.
   Przerażeni opętani
   Zmaltretowane maluchy znajduje praktycznie każdego dnia. Jeśli na zakurzonej drodze spotyka grupkę wychudzonych, przerażonych dzieci, uciekających na widok dorosłych, może mieć pewność, że to kolejni „opętani”. Maluchy radzą sobie, jak mogą. W miastach żyją z tego, co uda im się wyżebrać, zbierają odpadki pewnie też kradną. Najsłabsze po prostu umierają. Widok ciała dziecka leżącego w rowie nikogo tu nie dziwi ani nie porusza. Niektóre z nich to ofiary zabójstw. Ocenia się, że w Nigerii mogło zginąć nawet ponad tysiąc osób, podejrzewanych o czary.

   http://m.interia.pl/facet/news,nId,450882

 29. To napewno uchodźcy czy emigranci z bliskiego wschodu, czy chrześcijańscy czy islamscy. Dlaczego?
  Bo tam nauczanie religijne na temat seksu jest wprowadzone w życie, czyli to co kościół w Polsce naucza, a my z tego kpimy, tam jest wcielone w życie. Wstrzemięźliwość, seks dopiero po ślubie, co stwarza armię frustratów seksualnych, którzy widząc kobietę bez namiotu na głowie, która nie przemyka chyłkiem w towarzystwie stryja, męża, czy innego z rodziny mężczyzny, robi piorunujące wrażenie. No wyobraźcie sobie że od dziecka siedzieliście w więzieniu a po 25 latach brama się otwiera, a tam kobiety. Aby temu zaradzić nie trzeba nam drugiego fundamentalizmu, tym razem terroryzmu prawicowego, ale tego co robi się w Szwecji, że ludzie z krajów religijnych muszą uczestniczyć na zajęcia z edukacji seksualnej, czyli nabyć kultury seksu, by dostać obywatelstwo. No niestety religie stwarzają frustratów, gwałcicieli i zboczonych zbrodniarzy i najlepszym elementem profilaktyki tych zachowań jest edukacja seksualna.

  1. I myślisz, że „zajęcia z edukacji seksualnej” wystarczą mozambijskiemu analfabecie pochodzącemu z kultury gwałtu, gdzie kobieta ma status równy kozie, czy świni i gdzie za tzw. cudzołóstwo może zostać ukamienowana– do błyskawicznego ucywilizowania się?
   To wieloletnia edukacja i przede wszystkim – socjalizacja w rodzinie, szkołach, normalnym (cywilizowanym) środowisku decyduje o tym czy człowiek potrafi panować nad swoimi złymi instynktami, czy nie. A nie 8h „zajęć” z edukacji seksualnej. LOL
   O naiwności.

  2. Justine
   Czy ty oszalałaś aż tacy dzicy to oni nie są, u nas też są tacy że trudno to nazwać człowiekiem bo się po ludzku nie zachowują, jak im tak Terliki, lub mochery jak kto woli. ?:)
   A może mochery z terlikami szaleństwa w oczach, na sam widok lakieru i żelu używać nie trzeba, bo włosy ciągle dęba stoją. ;)
   No widzisz są u nas tacy i przywykłaś, chyba gorszych od nich to już nie ma, trudno spotkać w każdym bądź razie gdzieś na świecie to coś. ;)
   Nas polaków też w Szwecji zapisują na edukacje seksualną, bo jak jedziemy na zachód to strasznie traktujemy kobiety, nawet ostatnio adwokat bronił polaka w sądzie, że u nich w Polsce nie wiedzą że kobiet się nie bije i prosił o złagodzenie kary. My mamy ten sam problem, u nas religia dewiantów w sutannach zezwierzęca polaków, też nas skrzywia pod kątem niewłaściwych zachowań do partnerów, tylko u nas o tym się mało mówi, jak nas strasznie opisują i nasze zachowanie na zachodzie. Byśmy byli bardziej cywilizowani gdyby u nas ta edukacja była, bo ona bardzo wyrównuje bzdury którymi nas faszeruje kler, a z braku edukacji kształci pornografia i podwórkowe ” mądrosci”.

  3. Głąb, glob czy jak ci tam, tacy idioci jak ty wyleczyli mnie z lewactwa.Kretyni bredzący o płci społecznej, kretyni, którzy poprzez głosowanie wykreślili homoseksualizm z listy chorób, kretyni którzy wpuszczają do Europy dzicz bez żadnej kontroli i mógłbym jeszcze godzinami wymieniać tych lewackich kretynów, ale po pierwsze mi się nie chce, a po drugie jesteś esencją lewackiego upośledzenia.

  4. glob, w Polsce nie ma jeszcze zamachów terrorystycznych, bo nie ma jeszcze tej swołoczy, ale dzięki między innymi takim jak ty to się wkrótce może zmienić. Co do religii to choć sam jestem ateistą (o poglądach prawicowych, które radykalizują się pod wpływem lektur lewicowych pismaków) to przypomnę ci, że Lenin, Stalin i inne tuzy lewicy próbowali wyplenić ją ze szczętem i zastąpić ideologią komunistyczną. Kiedy czytam teksty współczesnych bojowników lewactwa, to myślę, że i oni mając władzę rozprawiliby się w pierwszej kolejności z kieckowymi, ludżmi miłującymi własną ojczyznę, tradycję, a potem zapanowałby terror genderyzmu, hedonizmu i innego syfu, a żadna heteroseksualna osoba nie mogłaby odmówić homoseksualnego stosunku pod groźbą kary z artykułu o homofobii. Dzięki za taką wizję państwa. Lewatywie mówimy won!

  5. Dr.Kobra
   Tacy jak ty siedzą w ciężkich zakładach psychiatrycznych lub jak Brewik w pierdlu, więc nie wiem jakie tu wartości reklamujesz, raczej niezbyt godne naśladowania. Ale od stuleci wiemy jak religia zamienia ludzi w krwiożercze bestie, i dlatego mamy takie problemy, my cywilizowani, bo pozwoliliśmy plenić się robactwu religijnemu.

  6. „Ale od stuleci wiemy jak religia zamienia ludzi w krwiożercze bestie, i dlatego mamy takie problemy, my cywilizowani, bo pozwoliliśmy plenić się robactwu religijnemu” :))) glob! Przekonaj mnie, że ty nie piszesz z oddziału zamkniętego ! Jeśli mowa o religii to w istocie może doprowadzić bo obłędu, czego jesteś wyśmienitym przykładem. Bredzisz takie bzdedy, że domyślam się, iż musisz być ofiarą długoletniego molestowania przez jakiegoś jurnego wikarego. Najbardziej rozśmieszył mnie twój wykład o cenzurowaniu majtek:))) A propos dzięki lewicy nie tylko nie musimy kryć przyrodzenia za długimi barchanowymi majtasami.- możemy środkiem miasta całym stadem paradować w skórzanych krótkich portkach z wycięciem obnażającym zadek dla szybszego sharingu, wyćwiekowanych obrożach i esesmańskiej czapce ze skóry z pingpongową piłeczką w pysku. Smieszny z ciebie gostek.

  7. Dr.Kobra
   Na co chorujesz bo widać że głowa nie funkcjonuje na tym świecie tylko nie bardzo wiem jaka to choroba?
   Talibowie w swoim fanatyźmie też atakują ten świecki tolerancyjny świat zachodni. Dokładnie to samo wypisują tu fanatycy katoliccy. Mamy problem po upadku komunizmu z nowym podziałem świata, na zachodni cywilizacyjny i zdziczały religijny. Czy dzicz Talibska czy Katolicka chce nas cofnąć do epoki brązu, gdzie od stuleci mordowali i niszczyli zanim nie było śnienia nawet o jakiejkolwiek lewicy. Religie są tak zbrodnicze że europa wywaliła kościół poza państwo bo by ludzkość wyrżnął w imię Bozi, do tej pory nie może się z tym pogdzić i atakuje kraje cywilizowane jak Taliby. Dla mnie to moralnie oburzające chodzić do kleru który wymordował miliony i chce ponownie.

  8. Jesteś kwintesencją tolerancji glob :))))
   Aha! Jedno pytanie: czy Tytuł Najgłupszego Człowieka Roku należy się autorowi powyższego artykułu, czy p. Środzie za stwierdzenie, że winni gwałtom są nie tyle uchodźcy, ile mężczyźni, a zwłaszcza kibole:))))

 30. Ale sobie jaja robicie z poważnej sprawy szanowna redakcjo. Nie wstyd wam? Nie czujecie się choć trochę winni?

  1. Glob twoje myśli godne samego Stalina:))) Z politowaniem patrzę jak wsciekle zbryzgujesz klawiaturę obsesyjnie dopatrując sie w oponentach katolickich fundamentalistów. Wyobraź sobie że istnieją ateiści mający NORMALNE wyobrażenie na temat tego jak powinna wyglądać rodzina, że pederaści nie powinni adoptować dzieci, że gender to pseudo nauka, która ma poprawić samopoczucie jakiemuś odsetkowi odmienców. Co do religii katolickiej to zgoda- sporo w niej patologii (miedzy innymi sporo pederastów), tym bardziej nie powinniśmy sobie sprowadzać jeszcze większej patologii jaką jest islam. Tak na marginesie, ani inkwizycja, ani wyprawy krzyżowe, ani nawet dżichad nie uśmierciły tylu ludzi co ateistyczna lewicowa swołocz.

  2. Dr.Kobra
   Stalin był z wykształcenia klerykiem. Dlatego ustrój bolszewicki tak przypomina kościół katolicki, bo systemy totalitarne, gdzie każdy z nich głosi jedyną prawdę i wszystkich trzeba zabić kto się nie podporządkuje, a następnie swoich bo paranoja totalitarna zawsze dostrzega ostępstwa, są podobne. Nie jest dziwne że tyle komuchów pobiegło do kościoła, bo stalinizm i katolicyzm to są identycznymi systemi totalitarnymi i jak kiedyś pałowali i walczyli ze wszystkim co od bolszewizmu odstaje, tak teraz walczą i wyją na wszystko co od katolicyzmu odstaje. Jest to umysł zniewolony, który jak ci komunizm upadnie pobiegnie do faszyzmu, faszyzm upadnie pobiegnie do katolicyzm, katolicyzm upadnie pobiegnie do Talibów, by tylko ludzi katować bo odstają od jedynej prawdy dykatora.

  3. Dr.Kobra
   I sam twierdzisz że katolicyzm był opresyjny bo był, a za chwilę powtarzasz że Kopernik to pseudonauka, bo atak na Gender jest atakiem na Kopernika. Dlatego widać jak ulegasz propagandzie księży Oko, bo wy twierdzicie atakując naukę tak naprawdę że ziemia jest płaska, bo wam ideologia sprała mózgi, ideologia nienawiści religijnej, dokładnie to samo co wymieniasz jako przeszłe wynaturzenia religijne i lewica zachodnia też nie ma nic wspólnego z komunizmem, ale propaganda katolicka wszystko co nie katolickie traktuje jak komunizm, dokładnie tak samo jak Bolszewicy się zachowywali

  4. Glob
   Znowu lekcje nie odrobione koleżko. Stalin studiował w seminarium prawosławnym nie katolickim. Pogoniono stamtąd łajdaka za wywrotowe poglądy. Potem Sosa dokonywał napadów na banki i pociągi, bo jak każdego lewaka świerzbiły go łapy na widok cudzego .Po dojściu do władzy, jako zdeklarowany ateista wyburzył potężny sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, a inne cerkwie i kościoły pozamieniał na magazyny, chlewnie i enkawudowskie katownie. Była to kontynuacją dzieła powołanego jeszcze za rządów innego lewaka Lenina Związku Wojujących Bezbożników, w którego szeregach ty czułbyś się jak ryba w wodzie. Niestety w 1941r Niemcy najechały sowietów i było jak zwykle- jak trwoga to do boga. Cerkiew zrobiła ściepkę wśród wiernych i wezwała ich do obrony ojczyzny. Stalin zawiesił w rewanżu działalność w/w ZWB, zwrócił kilkaset cerkwi klerowi i niedziela stała się na powrót dniem wolnym od pracy. Tak więc coś koleżko pokręciłeś, ale pisz, pisz jak najwięcej. Nikt nie robi lewactwu takiej dywersji, jak ty swoimi objawieniami:)))

  5. Glob
   Tobie do końca odbiło- atak na Kopernika?!:))) Czy ty myślisz, że Kopernik był transwestytą, bo na konterfekcie widzisz go ubranego w kieckę? Czy może masz na myśli sekwencję z „Seksmisji” w którym pra, pra…prawnuczka Środy twierdzi, że Kopernik była kobietą?:))) Gender ma tyle wspólnego z nauką, co katechizm z Encyklopedią Britannica.Przy okazji twórca dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” otrzymał niższe święcenia i był kanonikiem warmińskim.

  6. Dr. Kobra
   Już tu wielokrotnie tłumaczyłem że kler od zawsze zwalczał postęp i jak zwalczał Kopernika tak obecnie zwalcza Gender, dyscypline naukową, a wy prostacy wyjecie chorą propagande kleru że właściwie ziemia jest płaska.
   Robicie to samo co przerażeni prostacy, gdy ogłoszono przez kler że Kopernik się myli i jest jego ideologia szkodliwa.

   Co do Stalina to jak zwykle typowe a bo to prawosławie, ale właśnie kościół był pierwszym totalitaryzmem, a myślisz że Hitler i Stalin orginałami byli, mieli ojca do naśladowania, dlatego bolszewizm jest tak podobny do wyczynów inkwizycji. Gdyby nie wzory kleru ci psychopaci nie mieliby z czego czerpać. To że poszedłeś do kleru, to jest to samo co w Rosji robią, czyli ze Stalina świętego. Chcą go beatyfikować, bo te systemy są niemal kalkami.

  7. Glob
   Motasz się chłopak, bo nie masz podstawowej wiedzy. Pierwsze uniwersytety powstały dzięki właśnie kościołowi:) Co do Kopernika to w rzeczy samej straszliwie był przez kościół szykanowany. Szykany polegały na nadawaniu mu coraz wyższych stanowisk. Jeśli według ciebie przyczyną wszelkiego zacofania jest religia, to proponuję ci staranie się o azyl w Korei Północnej- tam ateizm jest doktryną państwową, a ludzie tam z pewnością cieszą się wolnością i dobrobytem- toć mają w rządzie samych ateistów.
   Co do gender to ch..j nie nauka tylko szkodliwa ideologia, którą próbuje się przedstawić społeczeństwu jako naukę. Najbardziej weselą mnie skandynawskie bodajże projekty, żeby dziecko nie określać jak dotąd „on”- chłopiec, „ona”- dziewczynka:)). Według tych „naukowców” poprawnym jest jedno określenie na chłopca i dziewczynkę- „ono”. To jeszcze ch..j- rodzice to nie mama i tata, tylko opiekunowie.Jeśli to jest nauka, to mój post jest chyba pracą magisterską:)))

 31. Żeby wygrał Sarkozy to też trzeba było by trochę więcej aut podpalić. Służby zawsze są w takim tłumie

  1. Marcin
   Dlatego zwróć uwagę na pewien fakt…..masz jakieś zamachy islamskie w Polsce?
   Masz ciągle niusy o pobiciach obcokrajowców, wybitych oknach w mieszkaniach, bitych dzieciach z Ukrainy?
   To co nam tu w Polsce realnie zagraża islam czy prawicowy terroryzm?

 32. Dawno takich bredni nie czytałem. Wskazywanie na pochodzenie sprawców jest bezsensowne??? Wolne żarty!! Ignorujecie niewygodne fakty, liczby, statystyki. W takich przypadkach jak zamach w Paryżu nabieracie wody w usta. Jak można mieć tak wyprane mózgi? Jak można zatracić do tego stopnia logikę i instynkt samozachowawczy? Najfajniejsze jest to, że ekstremiści, gdy już zadomowią się w Europie, w pierwszej kolejności zabiorą się właśnie za unikająe przemocy, ze wszech miar tolerancyjne lewactwo… Swoją poprawnością polityczna sami kopiecie sobie groby, szkoda, że przy okazji także innym… Wasza logika idzie w parze z logiką burmistrz Kolonii, która odpowiedzialność za te incydenty przerzuca ze sprawców na ofiary.

  1. Gdzie te wszystkie nagrania tysięcy (a może już miloniów) złych islamistów demolujących niemieckie miasta? XXI wiek, każdy ma komórkę, a jednak uparcie nie chcą „się znaleźć” żadne dowody poza rojeniami faszystów

  2. marcin
   Wpisz w google terroryzm prawicowy, a twoim oczom ukażą się fakty, że najwięcej zamachów i zbrodni w europie, pochodzi od ekstremistów prawicowych, to co robi prawica jest terroryzmem prawicowym, a my to widzimy z każdym niusem o kolejnym pobiciu obcokrajowca, czy dzieci. To wy jesteście zagrożeniem boście Brewikopodobni. Jeszcze parę lat temu podpalaliście kina w Paryżu i żywcem ludzi, bo wyświetlali Ostatnie Kuszenie Chrystusa, czyli dokładnie to samo co ostatnio w Paryżu robili fanatycy islamscy, BO RELIGIE SĄ ZŁEM i to zło europa musi przestać tolerować.

  3. glob
   Najpierw piszesz, że to prawica jest zagrożeniem w Europie, a potem, że religie to zło. Islam jest religią, a mimo to wg olbrzymiej części lewicy nie stanowi żadnego zagrożenia. Jesteście po prostu zaczadzeni ideologicznie. Każda nieprzychylna, krytyczna opinia o muzułmanach i islamie jest traktowana jako przejaw ksenofobii i rasizmu. Islam jest ekspansywny i agresywny tak samo jak nacjonalizm, nie rozumiem dlaczego tak bardzo boicie się tego przyznać. Nie bronicie już ludzi. Bronicie poprawności politycznej.

  4. feliztriste

   Religia czy katolicka czy Islamska są złem, tworzą fanatyzm, ksenofobie, brak tolerancji, poniżenie i mord.
   Wy przeciwstawiacie chrześcijaństwo do Islamu, a to nie jest wybór, bo to jak wybór między Hitlerem i Stalinem, czyli albo gaz albo śmierć w gułagu.
   Demokracja polega na tym, że i islam ma miejsce i katolicyzm ma miejsce, ale w obrębie swoich kościołów, wiara jest sprawą osobistą i decyzją osobistą a nie publiczną.
   Obecne problemy są dlatego bo kościół i islam, wchodzi w przestrzeń publiczną, bo przesadzono z tolerancją do religii, tym samym jak dano palec tak chcą ręki atakami terrorystycznymi, czy katolicy czy islamiści. Trzeba znowu religie zepchnąć na margines, jak to zrobili komuniści w Polsce i wtenczas nie stanowi zagrożenia. W waszym przypadku katolik będzie mordował na nowej krucjacie islamistów i wasza propozycja to krucjata religijna i morze przelanej krwi.

  5. glob Jestem niewierzący, więc zgadzam się co do religii. Jednakże obecnie to nie chrześcijaństwo, ale radykalny islam stanowi zgrożenie. Nie wiem, czemu piszesz pod moim adresem, że to my stanowimy zagrożenie. Nie uważam się za prawicowca, tylko za racjonalistę. Co dla mnie za różnica, czy faszyści przyjdą sprawdzać moje poglądy polityczne, czy islamiści przestrzeganie prawa shariah? Piszesz, że to skrajna prawica jest zagrożeniem – być może, ale to właśnie bezmyślna polityka w sprawie imigrantów z państw muzułmańskich jest najlepszym prezentem dla skrajnej prawicy, podobnie jak prohibicja dla amerykańskiej mafii. Jako ateista bardziej boję się fanatyków islamskich, bo katoliccy nie dorastają im w fanatyzmie do pięt. To nie chrześcijanie tworzą dzielnice, w których atakuje się kobiety za chodzenie z odkrytą twarzą, w Polsce – póki co – nikomu głowy nie ścinają. Mówiąc krótko – chrześcijańscy fanatycy rzadziej posuwają się do przemocy i rzadko tak radykalnie. Podałeś tu kilka jednostkowych przypadków prawicowego terroryzmu – tyle, że terroryzm muzułmański w Europie dopiero się zacznie i przy nim ten prawicowy zblednie. W Europie jak na razie mieliśmy Breivika – problem polega na tym, że mordował on swoich rodaków, nie muzułmanów. Natomiast z Bliskiego Wschodu przybyło i przybędzie więcej takich breivików, tyle że mordujących w imię Allacha. Miejsce dla islamu w Europie? Proszę bardzo, pod warunkiem, że się zasymilują i zaczną przestrzegać europejskich zwyczajów, a z tym jest problem.

  6. I jeszcze jedno. To nie prawicowi ekstremiści urządzają sobie masowe polowania na kobiety w Niemczech. Nie oni też ucięli łeb angielskiemu żołnierzowi w biały dzień w centrum miasta. W Szwecji gwałtowny wzrost liczby gwałtów niestety ma bezpośredni związek z dużą ilością przybyszów z państw muzułmańskich, jak powszechnie wiadomo, słynących z szacunku do kobiet.

  7. feliztriste

   Krucjaty które trwały 200 lat udowodniły że katolicyzm jest gorszym bestialstwem od Islamu i historia kleru wiesz jaka jest.
   W europie wywalono zbrodniczy katolicyzm za państwo i dlatego mogliśmy żyć w miarę spokojnie. Jednak gdy religia zaczyna wchodzić w przestrzeń publiczą, znowu bestia mordu religijnego otwiera ślepia, jak masz przypadek Chazana i innych fanatyków w Polsce. Gdy religia zawłaszczy cała przestrzeń w Polsce, będziesz uciekał do Islamu, bo wrócą stosy. Islam nigdy nie był spychany poza państwo jak katolicyzm i ci jedynie się wydaje większyzm zagrożeniem, a gdy katolicy zawłaszczą i zamienią Polskę w państwo wyznaniowe, zobaczysz że oni są identyczni. Dlatego metoda na religie, to wyrzucanie jej z przestrzeni publicznej i każde naruszenie prawa przez kościół czy Islam natychmiast karane, naprzykład kasą i znika terroryzm i islamski i katolicki.

  8. Marcin
   Terroryzm Chrześcijański

   ……Według danych podawanych przez National Abortion Federation, od 1977 r. na terenie USA i Kanady radykalni przeciwnicy aborcji dokonali 7 morderstw (ofiary to głównie lekarze-ginekolodzy lub pracownicy klinik aborcyjnych), 17 prób zabójstwa, 3 porwań, 100 napaści z użyciem żrących substancji, 41 zamachów bombowych, 173 podpaleń, 89 prób podpalenia lub ataku bombowego, 1374 wtargnięć, 1213 aktów wandalizmu. Wiąże się ich też z zamachem bombowym podczas olimpiady w Atlancie w 1996 r. W późniejszym okresie popularną metodą walki stało się wysyłanie do klinik aborcyjnych listów z białym proszkiem (czyli teoretycznie z wąglikiem). Tylko w 2001 r. niejaki Clayton Wagner wysłał ich 550.
   Radykalni przeciwnicy aborcji w USA prowadzą też kontrowersyjną stronę internetową pod nazwą Nuremberg Files. Zawiera ona dane (nazwiska, adresy, numery telefonów) lekarzy dokonujących aborcji.

   Problem antyaborcyjnego terroryzmu jest traktowany w USA bardzo poważnie. Jeszcze pod koniec lat 90-tych do zwalczania tego zagrożenia przeznaczono więcej agentów FBI niż do monitorowania działań Al Kaidy.

   Tak zwani „obrońcy życia” w Polsce jeszcze nie posuwają się do zbrodni. Ale czy to, co już robią – to wciąż za mało, żeby nazwać ich złymi ludźmi? Fanatycznymi, bezrozumnymi, zapamiętałymi? Czy pierwsze podpalone mieszkanie, pierwszy zamach w szpitalu, pierwszy zamordowany lekarz albo pacjentka – czy dopiero to otworzy ludziom oczy na postępki tych rozszalałych fanatyków, którzy z księdzem na czele łamią prawo, nachodzą, nękają i pozostają bezkarni? Czy my im naprawdę przyznajemy rację, żeby nazywać ich obrońcami?

   Amerykanie nakręcili filmy nie tylko o heroicznych kobietach, które chore na raka i serce, decydują się mimo wszystko urodzić. Nakręcili też filmy o kobietach wykrwawiających się na podłogach własnych mieszkań i o lekarzach mordowanych w trakcie zabiegu na oczach bezbronnych pacjentek. O lekarzach, którzy chodzą do pracy ubrani w kamizelki kuloodporne, którzy nie wiedzą, czy ten dzień nie będzie ich ostatnim. O osobach zabijanych w imię „obrony życia”. I to nie są filmy SF.

   Nasi polscy „obrońcy życia” to ten sam ruch, co amerykański pro life, a czym tamten może się pochwalić? Siedem zabójstw, siedemnaście usiłowań, sto sześćdziesiąt pięć podpaleń, czterdzieści jeden udanych zamachów bombowych itd…..

  9. glob Ale Ty piszesz o USA, a mnie chodzi cały czas o Europę. Tam przecież działa i KuKluX Klan czy Black Guerilla – to rasistowskie organizacje. Fakt, to, co piszesz o USA – jest prawdą, natomiast w Europie poza jednym Breivikiem i kilku atakach dokonanych przez niemieckich neonazistów nie słyszałem o jakimś problemie prawicowego terroryzmu – ba, nawet w Polsce.. Natomiast dokonanych w Europie krwawych zamachów w imię Allaha mieliśmy już multum. Barcelona, Paryż, Charlie Hebdo, nie wspominając o wielu udaremnionych przez służby specjalne. Zresztą, skoro bogate państwa Zatoki Perskiej z Arabią Saudyjską naczele nie przyjmują uchodzców, bo wprost mówią o zagrożeniu terroryzmem i chaosem w ich państwach to o czym my tutaj mówimy? Katotalibowie w Polsce i Europie póki co zamachów nie dokonują. Podajesz liczbę zabójstw dokonanych przez chrześcijańskich tarrorystów w stanach – jak ma się liczba 7 do jednego ataku w centrum Barcelony kilka lat temu czy ostatnio w Paryżu? 30% młodych Francuzów arabskiego (przede wszystkim algierskiego pochodzenia) popiera działania Państwa Islamskiego i są jawnie wrodzy wobec państwa francuskiego. Wątpię, byś znalazł 30% chrześcijan pochwalających akty terroru przytoczone przez Ciebie w USA.

  10. @wini:

   Witam twardziela i tytana intelektu.

   Twardziela bo jak rozumiem, Ty w obliczu kilku zaczepiających Cię osiłków spokojnie wyjąłbyś telefon i wszystko nagrywał. Szacun!

   A tytana intelektu bo udało Ci się wymyślić wariant w którym oni by Ci ten telefon zostawili. Jeszcze większy Szacun!!!

   Niestety, domniemane ofiary były mięczakami (rodzaju żeńskiego) albo zbyt tępe aby mieć nagranie z ukradzionego telefonu…

  11. Marcin

   Boimy się terrorystów wśród uchodźców, a oni są wśród nas. „Skrajnie prawicowy terroryzm nie miał lepszego czasu”

   http://natemat.pl/155517,boimy-sie-terrorystow-wsrod-uchodzcow-a-oni-kryja-sie-wsrod-nas-skrajnie-prawicowy-terroryzm-nie-mial-lepszych-czasow

   Terroryzm skrajnie prawicowy (ultraprawicowy) – terroryzm oparty na ideologii łączącej w sobie różne domieszki rasizmu, ksenofobii, szowinizmu, antysemityzmu, antyliberalizmu.

   Celem grup terrorystycznych najczęściej są imigranci, uchodźcy, osoby odmiennej rasy.

   https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Terroryzm_skrajnie_prawicowy

  12. glob O tym mówiłem w jednej z poprzednich wypowiedzi, sam przyznajesz mi rację. Prowadząc bardziej racjonalną politykę imigracyjną (zwłaszcza wobec przybyszy z państw muzułmańskich – tzn. przyjmowanie b. ograniczonej liczby faktycznych uciekinierów, a nie jak teraz masy bez odpowiedniej weryfikacji) można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – ochronić się przed rządami jakichś neonazistów i jednocześnie rządami Talibów. Postępując bezkrytycznie wobec imigrantów wzmacniamy prawicowy ekstremizm. JEżeli dalej tak to będzie wyglądało, to czekają nas dwie możliwości: albo kalifat europejski, albo – co prawda nie prawo shariah – ale totalitaryzm pełną gębą.

  13. Marcin
   Dlatego zwróć uwagę na pewien fakt…..masz jakieś zamachy islamskie w Polsce?
   Masz ciągle niusy o pobiciach obcokrajowców, wybitych oknach w mieszkaniach, bitych dzieciach z Ukrainy?
   To co nam tu w Polsce realnie zagraża islam czy prawicowy terroryzm?….

  14. glob
   Polsce zagraża pis i kler, Zachodowi – islam

  15. glob
   Zauważ jednak, że lewicowe portale są bardzo islamofilskie, i o muzułmanach i islamie nic krytycznego nigdy nie napiszą… nawet feministki nie bardzo wypowiadają się o łamania praw kobiet w krajach muzułmańskich.

  16. feliztriste

   Robią nam z pupy inkwizycje, a na prawicowych stronach drą pyski jak nam islam zagraża, gdy nie ma ani jednego faktu tego zagrożenia. Totaliaryzmy uwielbiają straszyć, bo jak się boisz to pobiegniesz do chrześcijaństwa, które twojej żonie zrobi z macicy wózek na wrotkach i zdechnie przez fanatyzm, bo gdy wyjdzie całkowity zakaz aborcji, ciąża pozamaciczna kilka setek rocznie młodych kobiet umieści w piachu, a tylko dlatego że kleruś ma obsesje seksualne, gdyż jego wymysły z biologią nic wspólnego nie mają itd…Już zabraniają in-vitro, gdzie nawet w Islamie wolno.

  17. glob
   I znowu to samo… a kościół to coś tam. Dla Twojej wiadomości – nie jestem katoliczką, kościoła nie lubię, w ogóle nie wyznaję żadnej religii, ale tutaj piszemy o tym, co się dzieje na Zachodzie, a tam zagrożeniem jest rosnący w siłę, nie mniej prawicowy i patriarchalny islam. Jaki sens jest pisać o polskiej katoprawicy pod tym tematem?
   „Już zabraniają in-vitro, gdzie nawet w Islamie wolno.” – nie lubię, kiedy religia, która powinna być prywatną sprawą każdego mówi mi, co mi wolno, a co nie. Tutaj zarówno katolicyzm, jak i islam niczym się nie różnią.

  18. Czy z kimkolwiek z lewej strony można merytorycznie porozmawiać o islamie bez tego wiecznego odbijania piłeczki i schodzenia na temat kk? To tak jakby na te wszystkie okropne rzeczy, które dzieją się w kościele odpowiadać „a w krajach muzułmańskich to kobiety polewa się kwasem za nieposłuszeństwo, a za obrazę islamu ścina głowy”.

  19. glob
   Poproś wraz ze swoją małżonką o azyl w jakimś kraju muzułmańskim zatem, może w Arabii Szczęśliwej albo w Pakistanie? ;)

  20. mnie sie wydaje, ze islamifilskosc czesci polskiej lewicy wynika stad, ze ci ludzie islamu w ogole nie znaja, arabowie im nie zagrazaja, nie doswiadczyli nigdy tego jak pod wieloma wzgledami inna od zachodniej jest tamta cywilizacja. i przez to ten islam idealizuja, maja jakas swoja idee tej religii, wyobrazenie o niej i tego sie trzymaja. pamietam jak nabijano sie z miriam shaded, ze udaje wielka znaczwynie sytuacji na bliskim wschodzie podczas gdy nigdy nawet nie byla w syrii. coz, wiekszosc ludzie o pogladach lewicowych tez nigdy nie mieszkala w zadnym kraju muzulmanskim, a wymadrza sie jakby byla arabistami, orientalistami itd.

  21. spiritbouleau
   Zuzanna
   feliztriste

   To bardzo proste jestem realista i nie rozumiem dlaczego gdy macie islam w polsce w wykonaniu kościoła katolickiego, talibów w wykonaniu fanatyków katolickich, biegniecie walczyć z wiatrakami bo tam daleko media wam jakieś potwory pokazują i nie widzicie że te potwory siędzą wam za plecami, dakładnie takie same. Jeśli nie umiecie obronić się przed katolicyzmem i tak go wpuszczacie aby niszczył i poniżał, tym bardziej nie będziecie mieli narzędzi przed islamem. A przystąpienie do Islamu zależy od siły tej religii, jeśli islam pokaże większą siłę, to te Terlki- katoliki natychmiast będą twierdziły że tylko prawda Allaha jest prawdziwa, jak niedawno twierdzili że tylko prawda Partii jest prawdziwa, bo to jest taki typ co zawsze polezie do systemu rezimowego, by uciec od wolności. Jak nie Adolf to Stalin, zefirek zawieje morderczy katolicyzm, przyjdzie islam w imię Allaha będą katowali biczami bożymi.

  22. glob
   Zachód jest laicki i jakoś też nie potrafi sobie poradzić z napierającym islamem.
   Dokładnie takie same potwory mamy za plecami? Dokładnie takie same? Na świecie jest 13 krajów gdzie ateizm karany jest śmiercią, wszystkie to kraje muzułmańskie. Nie wiem, czy jest chociaż jeden muzułmański kraj, gdzie homoseksualizm nie podlega penalizacji (w tym również karze śmierci). Ty tak na poważnie, że katolicka zaraza jest gorsza niż islamska?

  23. feliztriste

   Przecież od początku piszę że w Europie naruszono zasadę laickiego państwa, coraz powszechniej spełniano rządania religijne i dlatego jak dostali palec, chcą połknąć całość wprowadzając średniowiecze. Ty sprawdź może kto zbojkotował rezolucje krajów europy, by homoseksualistów nie karać śmiercią, bo to Watykan temu projektowi się sprzeciwstawił, chcesz linka? Ty wiesz co się dzieje w katolickich krajach Afryki, co wyprawia kler, bo tam nie ma świeckości. Co tam robią tacy księża Oko?

  24. feliztriste

   Ta rezolucja ONZ to pomysł Francji zgłoszony w imieniu całej UE, poparła go też Polska. Ma być uchwalona 10 grudnia, czyli w 60. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. – Uwolnienie homoseksualistów od strachu przed prześladowaniem to nagląca sprawa. Nie można dłużej zwlekać – tłumaczy szef francuskiego MSZ Bernard Kouchner, znany obrońca praw człowieka.

   Paryż forsuje projekt z nadzieją, że dyskusja w Zgromadzeniu Ogólnym skłoni do zniesienia kar przynajmniej część z 90 krajów, gdzie gejów karze się chłostą, wieloletnim więzieniem, w tym dożywociem, a nawet śmiercią.

   Sprzeciw arcybiskupa Migliore wywołał wczoraj burzę, którą próbował uspokajać rzecznik Watykanu o. Federico Lombardi: – Nie jesteśmy sami. Projektowi sprzeciwia się około 50 krajów. Oczywiście nikt nie chce bronić przemocy czy też kary śmierci dla homoseksualistów, ale ta inicjatywa to zagrożenie, że w przyszłości doszłoby do zrównania orientacji seksualnych w międzynarodowych konwencjach.

   – Groteskowa argumentacja! W imię obrony godności człowieka Kościół opowiada się przeciw rezolucji wymierzonej w kraje karzące gejów śmiercią. Dziwaczna strategia katolickiej walki z relatywizmem moralnym – ironizuje znany włoski publicysta Gian Enrico Rusconi.

   http://board.pl.ogame.gameforge.com/board806-mi-dzy-nami/board807-hydepark/board363-wydarzenia-i-polityka/1034463-watykan-homoseksualist-w-przed-kar-mierci-broni-nie-b-dziemy/?s=a3cd5e05e70ff58352ba96396a032a7b06f1f5e8

   Nauka katolicka popiera karanie za akty homoseksualne

   http://www.fronda.pl/blogi/miroslaw-salwowski/nauka-katolicka-popiera-karanie-za-akty-homoseksualne,36721.html

  25. @glob: Jestem ostatnim, który by bronił KK, nie po drodze mi z tą organizacją. Ale porównywanie ekscesów prawicowych z tym, co robi w Europie islam, jest nieporozumieniem. Poza Breivikiem trudno jest znaleźć cokolwiek o podobnej skali. Masz rację w jednym: w Polsce to nie problem. Uczmy się może na błędach innych krajów? Fanatyzm (czy może dostosowanie zachowań do zaleceń religijnych) w katolicyzmie jest nieporównywalnie mniejszy, niż w islamie. I błagam, bez krucjat proszę, mówimy o czasach obecnych, a nie o wydarzeniach z 12. czy 13. wieku. Zaryzykuję też twierdzenie, że procedura in vitro nie jest czymś, o co warto kruszyć kopie. Moim zdaniem nie powinna być finansowana z budżetu ze względu na wysoki koszt i niską skuteczność. Zakazu bym nie pochwalał. Co do aborcji – całkowity zakaz, nawet obecnie, jest mało prawdopodobny. Nawet gdyby przeszedł, z całą pewnością nie będzie obejmował ciąży pozamacicznej, bo ta jest skrajną patologią i nie daje żadnych szans na przeżycie płodu (i kobiety także, naturalnie). Trzymajmy tę dyskusję w rozsądnych ramach, Fronda – jak podejrzewam – nie oddaje poglądów większości polskich katolików.

  26. Łukasz
   Nie jest tak jak podajesz, terroryzm islamski w europie to kropla w morzu w stosunku do ekstremizmu prawicowego. Masz w Polsce kilka tysięcy islamistów i masz jakieś problemy, a z drugiej strony non stop mamy przestępcze zajścia skrajnej prawicy, która wybiegła z kościołów z mordami pełnymi nienawiści. Tak samo jest w europie. Islam strzelał w Paryżu i rwiecie ciuchy z oburzenia, ale nikogo już nie interesuje że w tym samym Paryżu katolicy podpalili kina i ludzi żywcem, bo przyszli obejrzeć film Scorseze Ostatnie kuszenie Chrystusa. Ten naród maj taką zezowatą moralność, że jak murzyn obmacał niemkę to histeria, jak księża gwałcą dzieci to atak na kościół. A informacje czy z czasów krucjat czy obecne, odnośnie kościoła na świeci czy islamu, znowy wykazują gorszość i bestialstwo większe kościoła, ale przy waszej zezowatej moralności te fakty są pomijane lub bagatelizowane, jak naprzykład masowe mordy dzieci w Afryce-Nigeria, bo od chrystnianizacji widzą w dzieciach opentanych i księża też mordują i torturują tych ” opentanych”. Czy ludobójstwo w Rwandzie, tam tak kler dzielił ludzi i tak wyłaszał kazania nienawiści że polała się krew i już 30 księży siedzi a reszty szuka Trybunał w Hadze, którym nasz Hoser umożliwiał ucieczkę z Rwandy.

  27. Łukasz
   No masz……
   Pan Hoser wyjechał z Rwandy kilka miesięcy przed rozpoczęciem rzezi i wrócił zaraz po, kiedy ziemia wciąż uginała się od miliona świeżych trupów. Mówi się tam o panu Hoserze, że pomagał wtedy ewakuować z Rwandy duchownych, którzy mieli niebawem być ścigani za popełnienie zbrodni.
   http://natemat.pl/65107,jakich-pytan-boi-sie-abp-henryk-hoser-sciana-milczenia-w-sprawie-duchownych-podczas-ludobojstwa-w-rwandzie

   *****

   Jeśli chciałbym udać się do kościoła katolickiego na mszę, to nie miałbym gdzie. Jedyny kościół katolicki w Nyamata to obecnie miejsce pamięci ofiar ludobójstwa. Msze w nim się już dawno nie odbywają.
   Robert mówi, że tak jest teraz w większości miejscowości. Nie ma już katolików. Nyamata Memorial Site, Ntarama Memorial Site, Gikongoro
   Memorial Site – kiedyś kościoły, teraz mauzolea.

   Opowiada znów jak ludzie uciekali do świątyń z nadzieją na schronienie za plecami księdza. A ci tymczasem
   zawiedli. Nie wpuszczali za drzwi kościoła, jeśli wpuszczali, nie
   dawali żadnej nadziei na ochronę i przeżycie. I przeraża mnie
   stwierdzeniem: sami donosili do Hutu, że w ich kościele są pasożyty,
   które trzeba zabić. Sami chwytali za pistolety i rozstrzeliwali ludzi.

   Nie mogę uwierzyć, a Robert opowiada dalej jak na całe lata przed
   ludobójstwem księża grzmieli zza ołtarzy mówiąc, że Tutsi to nie
   ludzie. Że to węże, karaluchy i jak karaluchy próbują wedrzeć się do
   Rwandy by ją opanować. I jak karaluchów trzeba się ich pozbyć. Jak
   dzielili ludzi w szkołach niedzielnych na Tutsi i na Hutu, jak
   tłumaczyli czym jest duma Hutu i czym jest grzech Tutsi.

   Proboszczowie parafii szli po Hutu i w ich asyście
   dokonywali ostatecznego rozwiązania. Do kościołów przez wywietrzniki
   najpierw wrzucano granaty, a tych, którzy nie zginęli dożynano
   maczetami i rozstrzeliwano; nie raz z broni trzymanej przez księdza.

   Powstrzymuję Roberta i walę prosto z mostu pytanie, nie zważając no to
   czy go obrażę czy nie insynuując kłamstwo. Pytam czy ma jakieś dowody
   na to co mówi, bo to się wydaje tak nieprawdopodobne, że uważam, że
   zmyśla i ubarwia.

   Odpowiada, że tak. Że dowodem są księża skazani i osadzeni w
   więzieniach za te zbrodnie. Mówi, że mogę zapytać kogo chcę, mówi, że
   wiele się o tym pisze. Że Rwanda szuka po całym świecie tych księży,
   którym udało się zbiec. I dziwi się, że świat zachodni nic o tym nie
   wie. Ja też się dziwie. Że telewizja huczy o księżach pedofilach w
   USA, o księdzu Rydzyku co zebrał i nie oddał, a nic nie słychać o
   księżach – totalitarnych mordercach. Informacja ta mnie przytłacza.
   Ksiądz, który gwałci dzieci szokuje. Co można powiedzieć o księdzu,
   który rozstrzeliwuje ludzi, gwałci chroniące się u niego dzieci i
   dostarcza je do Hutu na kolejne gwałty i na śmierć? Księdzu, który
   jest elementem całej państwowej struktury kościoła, która
   uczestniczyła w przygotowaniu i wykonaniu ludobójstwa.

   * * *
   https://konradjestwrwandzie.wordpress.com/tag/protestanci/

 33. Uśmiałem się. Piękna krytyka wstrząsających doniesień medialnych – bo oczywiście właściwym byłoby gdyby media milczały a kobiety wzięły to na klatę lub mówiły że zostały napadnięte przez osobnika pozbawionego koloru skóry. Droga redakcjo proszę się nie ośmieszać przynajmniej nie bardziej niż to konieczne.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Żółty żonkil

Dzisiejsze słowo na weekend poświęcam, ze zrozumiałych względów, rocznicy wybuchu powstani…